Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Lokaty

Lokata terminowa czy depozyt?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Lokata terminowa czy depozyt

Oszczędzanie pieniędzy to bardzo ważny element planowania swojego budżetu w perspektywie długoterminowej. Warto uwzględnić planowane oszczędności, czy też nieplanowane, a po prostu realizowane. To sposób na wygenerowanie dla siebie zabezpieczenia finansowego, które w przyszłości pozwoli uchronić się przed ewentualnym kredytem, a jeżeli nie da się go uniknąć, to z pewnością wpłynie na jego wysokość. Skoro tak, to na jakie oszczędzanie warto się zdecydować? Co będzie lepsze, lokata terminowa czy depozyt?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Lokata terminowa

Oszczędzanie w postaci lokaty terminowej to bardzo ciekawe rozwiązanie. Przede wszystkim pozwala na planowanie oszczędzania etapami. Pierwszym etapem jest założenie lokaty, a drugim jest jej wykorzystanie. Jednakże, trzeba sobie zdawać sprawę, że największy zysk można osiągnąć, jeżeli lokata do momentu wykupu nie zostanie naruszona. Na czym polega dokładnie to rozwiązanie? Lokata terminowa jest zawierana na określony czas. Widełki, w jakich może zamknąć się to rozwiązanie są zwykle określane przez bank, ale co do konkretnej kwoty, decyzję podejmuje sam klient. Wpłaca pieniądze do banku na określone oprocentowanie i po upływie umówionego czasu może je wypłacić z procentem. Lokata terminowa jest więc swego rodzaju zamrożeniem oszczędzanych pieniędzy. Dla osób, które mają problem z oszczędzaniem to dobre rozwiązanie. Pozwala bowiem na to, by na jakiś czas zapomnieć o posiadanych środkach. Natomiast wizja dopisanych odsetek może być małą motywacją do tego, by utrzymać to rozwiązanie w mocy. Lokata terminowa może zostać przedłużona na kolejny okres. Wówczas odsetki są albo wypłacane albo dopisywane do stanu konta i ponownie wpłacane na lokatę. Jeżeli zaś chodzi o wcześniejszą wypłatę, to niektóre banki dopuszczają taką możliwość. Inne natomiast dopuszczają również, ale z utratą odsetek. W tej sytuacji wpłacający może wypłacić dokładnie te same pieniądze, które wpłacił. Nie ma zysku, ale nie ma też straty.

Depozyt

Depozyty bankowe oraz depozyty bieżące są rozwiązaniami bardzo podobnymi do lokat bankowych, mają jednak swój specyficzny rys, który je wyróżnia. Obecnie banki starają się coraz bardziej elastycznie podchodzić do klientów, więc wiele produktów oferowanych jest na podobnych warunkach. Warto jednak wiedzieć czego się można spodziewać po takim depozycie i na czym polega jego specyfika. Depozyt bieżący różni się od lokaty tym, że jest założony na czas nieokreślony. Nie tak jak lokata terminowa, z określeniem dnia wypłaty. W depozycie nie ma takiego wskazania i nie ma takiego dnia. Środki pracują po prostu do momentu ich wypłacenia. Dopóki są na rachunku, są oprocentowane. Drugim elementem wyróżniającym jest oprocentowanie. W przypadku dokonania wypłaty całości lub części zgromadzonych środków klient nie traci oprocentowania. To jest bardzo ważny argument. Oprocentowanie jest nieustannie dopisywane do konta. Wypłata więc może być powiększona o należne odsetki, a co za tym idzie nie ma obawy odnośnie tego, że wypłata pieniędzy spowoduje utratę założonego zysku. Odsetki, tak jak w przypadku lokaty nie są zbyt wysokie, ale przynajmniej się ich nie traci. Oczywiście, rachunek może też być systematycznie powiększany. Można więc powiedzieć, że są to środki bardzo płynne. Co zatem wybrać? Czy lepsza będzie lokata terminowa czy bezterminowy depozyt? Czy większy efekt przyniesie sztywna i jasno określona regułami lokata czy płynny i dynamiczny depozyt? To zależy. Zależy przede wszystkim od charakteru oszczędzającego. Osoba zdyscyplinowana i zdeterminowana będzie odkładać a dostęp do środków nie będzie jej kusił. Zyska natomiast na możliwości dokonywania wpłaty.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty