Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Lokaty

Zysk na lokacie - od czego zależy?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Zysk na lokacie - od czego zależy

Lokaty bankowe to produkty oszczędnościowe o bardzo niejednorodnym charakterze. Warto o tym wiedzieć, ponieważ ta różnorodność przekłada się również na różnorodność w zakresie uzyskiwanych oszczędności. Niektóre lokaty są przez to korzystniejsze i bardziej dochodowe, inne mniej korzystne i mniej dochodowe. Skąd te różnice się biorą?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oprocentowanie lokat

Pierwszym i podstawowym zagadnieniem jest oprocentowanie lokat. Oprocentowanie w bardzo istotny sposób wpływa na uzyskiwane zyski z odkładanych pieniędzy. To, jak wysokie jest oprocentowanie danego produktu zależy w dużej mierze od banku i od sytuacji na rynku. Jest ona bardzo zmienna, różnie się kształtuje i przez to oprocentowanie też bywa różne. Zasadniczo nie może ono przekroczyć pewnych granic. Pieniądze z lokat służą bowiem do udzielana pożyczek innym klientom i do tego, by bank na nich zarabiał. Oprocentowanie wypłacane klientom musi być na takim poziomie, by możliwe było zrealizowanie tych wszystkich celów. Duże znaczenie ma również to, czy jest to oprocentowanie stałe lub zmienne. Trudno powiedzieć, które z nich daje większe zyski. Przy stałym oprocentowaniu łatwiej te zyski przewidzieć. Przy zmiennym jest trudniej. Zmienne oprocentowanie może wzrosnąć, ale może też się zmniejszyć i to jest ryzyko z nim związane.

Kapitalizacja odsetek z lokat

Druga rzecz to kapitalizacja odsetek. Jeżeli przebiega ona co miesiąc, to dana lokata znacznie szybciej na siebie zarabia i znacznie szybciej powiększa się kapitał, nawet jeżeli są to bardzo drobne kwoty. Kapitalizacja kwartalna, półroczna czy jeszcze rzadsza, np. na koniec oszczędzania powoduje, że zyski z lokaty są istotnie niższe, a taki produkt jest mniej opłacalny. Kapitalizacja to dopisywanie wypracowanych odsetek do kapitału lokaty. Im wyższy kapitał, tym wyższe odsetki, stąd właśnie częstsze kapitalizacje gwarantują znacznie lepsze wyniki. Z miesiąca na miesiąc pracuje większy kapitał, a nie przez cały okres taki sam.

Czas trwania lokaty

Czas, na jaki jest założona lokata nie pozostaje bez znaczenia, szczególnie w kontekście właśnie wspomnianej kapitalizacji. Im dłużej trwa lokata, tym dłużej trwa również jej oprocentowania, a zatem przy wypłacie dostępne będą większe pieniądze. W nawiązaniu do kapitalizacji miesięcznej, z każdym miesiącem pracuje też większy kapitał na lokacie. Ten, który jest uzyskany po 6 miesiącach oszczędzania będzie większy niż ten po 3 miesiącach, a zatem odsetki również będą większe. Im rzadsza kapitalizacja, tym większe znaczenie ma czas trwania lokaty. Przy kapitalizacji kwartalnej warto założyć lokatę na wielokrotność kwartałów – wówczas można nieco sobie powiększyć dochody. Widać zatem wyraźnie, że zysk z lokaty to splot wielu różnorodnych czynników i rozwiązań. Nie bez znaczenia jest również, niewspomniany wyżej, typ lokaty. To czy jest to lokata stała czy progresywna również może znacząco zmienić uzyskane na koniec okresu oszczędzania wyniki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty