Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kalkulator ubezpieczenia domu | Porówneo

Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia domu i mieszkania

Sprawdź ofertę

Ubezpieczenie Domu

Ubezpieczenie domu – zakres

Ubezpieczenie domu należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. Składa się z części podstawowej i umów dodatkowych. To, co znajdzie się w zestawie ponadpodstawowym w całości należy do decyzji osoby ubezpieczającej. To ona określa zakres umów dodatkowych. W przypadku części podstawowej, ochronie podlega budynek, a wartość tej ochrony, czyli suma ubezpieczenia określana jest jako wartość tego budynku. Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie nieruchomości na sto procent jej wartości. W efekcie, w razie zdarzenia, które spowoduje całkowite zniszczenie, możliwe będzie odzyskanie utraconego majątku bez inwestowania własnych środków. To bardzo ważne i należy zdawać sobie z tego sprawę. Ubezpieczenie majątkowe służy temu, by możliwe było odzyskanie majątku utraconego na skutek jakiegoś zdarzenia losowego. Charakter zdarzenia musi być określony w polisie i zawarty w ubezpieczeniu, ponieważ nie wszystkie nieszczęśliwe sytuacje są objęte ochroną. Wiele zależy od towarzystwa oraz od wybranej opcji ubezpieczeniowej.

Ryzyka

Ubezpieczenie może być zawarte na podstawowe ryzyka, wśród których znajduje się zalanie, pożar i kradzież z włamaniem. Można jednak tę ochronę rozszerzyć. Niektóre towarzystwa rozszerzają ją na wybrane ryzyka bezpłatnie. Na przykład na przepięcia lub uderzenie pioruna. Inne, ryzyka dodatkowe oferują w ramach rozszerzenia, za dodatkową opłatą. W tych ryzykach dodatkowych może się zdarzyć sama kradzież bez warunku włamania, może się zdarzyć również zalanie wodami występującymi z rzeki, czy też wspomniane wcześniej jak przepięcie lub uderzenie pioruna. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę na ryzyka nienazwane. Jest to polisa, która zabezpiecza dom na wypadek wszelkich zdarzeń losowych. Wystarczy jedynie, żeby zdarzenie było rzeczywiście losowe, a nie było skutkiem celowego działania. W takiej sytuacji wypłata należy się niezależnie od przyczyny.

Umowy dodatkowe

Bardzo duże znaczenie ma również zakres umów dodatkowych. Umowy dodatkowe to rozszerzenie ochrony zarówno o zakres przedmiotów objętych ochroną, jak i zakres ryzyk. Można bowiem dodatkowo ubezpieczyć ruchomości domowe. Mogą być chronione na wypadek tych samych ryzyk, które dotyczą domu lub na wypadek innych. Niektóre towarzystwa pozwalają na dodatkowe ubezpieczenie garażu, altan lub nagrobków. Można też znaleźć ofertę, w ramach której ubezpieczeni są mieszkańcy lub domowe zwierzęta. Spotkać się można również z ochroną prawną, która jest elementem oferty ubezpieczeniowej. Widać zatem, jak zróżnicowane mogą być formy rozszerzenia swojej polisy ochronnej.

Ubezpieczenie domu jest niezwykle ważne. Zabezpiecza dom, znajdujące się w nim przedmioty, a przede wszystkim finanse ubezpieczającego. Warto na to zwrócić uwagę.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty