Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Ubezpieczenie Nieruchomości

Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia domu i mieszkania

Sprawdź ofertę

Kalkulator ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości - konstrukcja

Każde ubezpieczenie nieruchomości składa się z kilku części. Jest to część podstawowa i cała gama różnorodnych ubezpieczeń dodatkowych. Taka konstrukcja pozwala właścicielowi nieruchomości określić, w jakim wymiarze ma być chroniony jego majątek, jakie jego części są na tyle istotne, by objąć je ubezpieczeniem i jakie ryzyka są najbardziej zagrażające, na które najbardziej warto się ubezpieczyć.

Część podstawowa ubezpieczenia to ubezpieczenie murów i części stałych. Do części stałych należą również podłogi, dach i okna. W ramach podstawowego ubezpieczenia ochroną objęte są również główne ryzyka, czyli zalanie i pożar, w niektórych towarzystwach dodatkowo dochodzi również kradzież z włamaniem czy przepięcie lub uderzenie pioruna. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia ubezpieczyciela.

Do tej podstawowej ochrony dołączyć można różnego rodzaju rozszerzenia. Pierwszym z nich jest rozszerzenie ryzyk. Dołączyć można zalanie na skutek wystąpienia wód z ich naturalnego koryta. Ma to szczególnie znaczenie na terenach zalewowych lub potencjalnie zagrożonych powodzią. Można również objąć ochroną właśnie od przepięć, jeżeli nie ma tego w podstawowej umowie lub właśnie od uderzenia pioruna. Ryzyk jest wiele, z czym warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o wyborze jednej z ofert. Niektóre towarzystwa proponują nawet ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych. To najszersza polisa. Uwzględnia ona wszystkie zdarzenia losowe, jakie mogą mieć miejsce. Jeżeli więc, nagle pojawi się huragan czy trąba powietrzna, które spowodują szkody, to szkody te zostaną w ramach polisy rozliczone. Drugim elementem rozszerzenia jest powiększenie zakresu. Ubezpieczyć można znajdujące się w nieruchomości ruchomości, które przedstawiają jakąś wartość. Ubezpieczyć też można inne ruchomości, które są w pobliżu głównej, jak na przykład altanę czy garaż.

Jak wybrać ubezpieczenie

To bardzo trudna kwestia, ale jednocześnie bardzo ważna. Mając na uwadze powyższe informacje, ubezpieczenie trzeba wybrać odpowiednio do potrzeb i oczekiwań. Czy ochronie ma być poddany wyłącznie budynek? Jak szeroki zakres ryzyk może zagrażać danej nieruchomości? Jak bardzo konkretne i doprecyzowane musi być ubezpieczenie? Trzeba przede wszystkim zastanowić się, co ma być chronione i poszukać oferty, która to właśnie zabezpiecza. Następnie, dobrze jest porównać zakres zagrożeń i wybrać tę ofertę, która uwzględnia najwięcej zdarzeń losowych. Na koniec, można również zwrócić uwagę na cenę.

Ubezpieczenie nieruchomości to ważne zabezpieczenie swojego majątku. Bardzo często jest to jedyny sposób na odzyskanie utraconego majątku lub poradzenie sobie po poważnym nieszczęśliwym zdarzeniu, spowodowanym nawet działaniem natury.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty