Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Czy można ubezpieczyć się od wilgoci oraz grzybów?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Czy można ubezpieczyć się od wilgoci oraz grzybów?

Każdy właściciel mieszkania, który poszukuje odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia nieruchomości dąży do tego, by wybrana polisa miała maksymalny zasięg przedmiotowy. Co to oznacza? Każdemu ubezpieczającemu zależy na tym, by ochroną objęte były jak najliczniejsze zdarzenia. Nie wystarczy objąć ubezpieczeniem jedynie pożaru czy zalania. Właściciel chce również ubezpieczyć mieszkanie od uderzenia pioruna, zniszczenia na skutek wichury czy wystąpienia wilgoci, pleśni i grzybów. Czy jest możliwe aż tak szerokie ubezpieczenie?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

O ile różnorodne klęski żywiołowe, czyli pożar, zalanie, wichura i piorun są objęte ochroną w wielu licznych towarzystwach ubezpieczeniowych, o tyle ubezpieczenie na wypadek wystąpienia pleśni, wilgoci czy grzyba jest w zasadzie niemożliwe do znalezienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą się podjąć tego rodzaju ochrony. Dlaczego? Warto się nad tym zastanowić.

Co obejmuje ubezpieczenie nieruchomości

Pierwszym i zasadniczym powodem jest to, że ubezpieczenie nieruchomości obejmuje zdarzenia niespodziewane, intensywne i nagłe. Powstanie zawilgocenia, pleśni czy grzyba jest zwykle długotrwałym procesem, nie ma więc charakteru nagłego ani niespodziewanego. Drugim argumentem jest to, że wilgoć i grzyb bardzo często są skutkiem niewłaściwie wykonanej izolacji, złej konstrukcji budynku czy podciekania wód gruntowych. To oznacza, że raz wypłacone odszkodowanie na osuszanie będzie trzeba wypłacać regularnie i systematycznie, bo budynek będzie stale podciekał i wilgoć będzie co jakiś czas wychodzić. Jest to działanie całkowicie nieopłacalne dla towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego też wprowadzone są wyłącznie. Kolejnym argumentem jest wina ubezpieczonego. Bardzo często wilgoć pojawia się z powodu niedogrzewania mieszkania czy jego niewietrzenia. To również nieprawidłowe dbanie o lokal czy jego niewłaściwa konserwacja. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy ubezpieczonego.

Możliwe ubezpieczenie od wilgoci i grzybów w PZU

Wyjątkiem w zakresie ubezpieczania wilgoci, pleśni i grzybów jest firma PZU, która oferuje tego rodzaju polisę, ale pod pewnymi warunkami. Mianowicie, w PZU można uzyskać odszkodowanie w razie wystąpienia wspomnianych zjawisk, gdy są one spowodowane zalaniem, opadami lub powodzią. To rozwiązanie pozwoliło pogodzić potrzeby i roszczenia klientów ze specyfiką zdarzeń chronionych przez polisy. Silne opady, powódź czy zalanie są zdarzeniami nagłymi, niespodziewanymi i nieprzewidywalnymi, a jednocześnie mogą poskutkować powstaniem właśnie grzyba czy pleśni. Oczywiście, bez tego rodzaju zdarzenia, świadczenie za zawilgocenie mieszkania nie zostanie wypłacone, co w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jest jasno i wyraźnie zaznaczone. Ubezpieczenie mieszkania na wypadek wilgoci i grzybów, co do zasady jest niemożliwe, a wynika to ze specyfiki i charakteru tych zjawisk.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty