Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Czy warto nabyć ubezpieczenie garażu?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Ubezpieczony garaż

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przy ofercie ubezpieczenia nieruchomości, proponują również swoim klientom dodatkowe ubezpieczenie garażu. Na czym polega ta opcja, co się z nią wiąże i jakie niesie ze sobą korzyści? Czy warto ubezpieczyć swój garaż? Jakiego rzędu koszty to generuje i jak się przedstawia sytuacja z takim ubezpieczeniem.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest ubezpieczenie garażu

Nie istnieje samodzielna polisa zabezpieczająca garaż ubezpieczonego. To jest opcja dodatkowa przy głównym ubezpieczeniu nieruchomości. Warto o tym pamiętać, ponieważ w inny sposób tego rodzaju ochrony nie da się uzyskać. Oczywiście nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe taką możliwość w ogóle oferują. Jeżeli więc leży ona w kręgu zainteresowań, to warto się nieco rozejrzeć, poszukać, a spośród dostępnych możliwości wybrać tę, która jest najbardziej korzystna.

Jakie ryzyka zabezpiecza polisa nabyta na garaż?

Ubezpieczenie garażu obejmuje zasadniczo trzy najważniejsze ryzyka. Jest to ochrona na wypadek pożaru, kradzieży z włamaniem i dewastacji. Ryzyko pożaru jest objęte ochroną wyłącznie wtedy, gdy pożar powstał bez udziału ubezpieczonego, a jego przyczyną jest wyłącznie zdarzenie losowe. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną jest podpalenie lub rażące niedbalstwo, wówczas pieniądze nie zostaną wypłacone. Pożar musi być całkowicie niezależny od działania i postępowania ubezpieczonego. Kradzież z włamaniem to kolejne ryzyko. Jego specyfika opiera się na tym, że garaż musi wykazywać ślady siłowego wtargnięcia do jego wnętrza. Jeżeli do kradzieży dojdzie z winy ubezpieczonego, bo nie zamknie lub nie zabezpieczy swojego garażu, towarzystwo nie będzie odpowiadało za powstałe w ten sposób szkody. Dowodem na siłowe wtargnięcie może być uszkodzenie zamka lub wybicie szyby w oknach, jeżeli oczywiście garaż jest z oknami. Dewastacja to różnego rodzaju formy zniszczenia garażu. Jeżeli zostanie pomalowany farbą, zniszczony lub w inny sposób uszkodzony, to firma ubezpieczeniowa poniesie odpowiedzialność finansową za ponowne przywrócenie go do stanu sprzed zdarzenia.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie garażu?

Jeżeli garaż jest miejscem, w którym przechowywane jest nie tylko auto, ale również różnego rodzaju narzędzia, to oczywiście, że warto. Sama kradzież samochodu może być ubezpieczona przy ubezpieczeniu auta. Natomiast kradzież narzędzi z garażu już nie będzie miała takiej ochrony. Podobnie rzecz się ma z pozostałymi ryzykami. Ryzyko dewastacji również jest bardzo ważną opcją w ochronie. Doprowadzenie garażu do ładu może bardzo dużo kosztować. Jeżeli można te działania sfinansować z pieniędzy z ubezpieczenia, to warto się na to zdecydować. Nie trzeba wówczas ponosić własnych kosztów. Ubezpieczenie garażu to bardzo korzystna forma uzupełnienia swojego ubezpieczenia majątkowego. Pozwala nie tylko na objęcie ochroną dodatkowej budowli, ale również na zabezpieczenie znajdującego się w niej majątku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty