Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Jak skutecznie dochodzić odszkodowań?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Mężczyzna zastanawiający się, jak skutecznie uzyskać odszkodowanie

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zdarzenie ubezpieczeniowe a odszkodowanie

Przede wszystkim należy dobrze zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Zaraz po wypadku jest to najlepszy dowód na to, kto był sprawcą, a co za tym idzie, które towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do poniesienia kosztów odszkodowania. Jeżeli wina jest ewidentna i sprawca wypadku nie ma problemu z tym by się do tej winy przyznać, to oczywiście warto jest wziąć od niego stosowne oświadczenie. W tym oświadczeniu powinien napisać, że był sprawcą wypadku, podać swoje dane identyfikacyjne, jak PESEL, numer dowodu i numer rejestracyjny pojazdu. Warto również zmieścić dane poszkodowanego i datę zdarzenia. Może być jednak tak, że sprawca nie przyznaje się do sprawstwa i trzeba je inaczej ustalić. Wówczas należy obowiązkowo wezwać policję. Tylko policja jest wówczas w stanie zdecydować o tym, kto jest rzeczywiście winny. Kopię protokołu policyjnego należy dołączyć do dokumentów i to jest jedyny sposób na rozwiązanie całego problemu. Oczywiście, należy również zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia. Takie fotografie to dowód na to, do jakich zniszczeń doszło, co zostało uszkodzone i w jakich okolicznościach. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe może z powodzeniem ocenić zakres strat i ich wartość. Choć w przypadku wypadków, często konieczne jest również wezwanie rzeczoznawcy, bo sama dokumentacja fotograficzna nie wystarczy. Mimo wszystko warto ją wykonać, bo może okaże się jedynym potwierdzeniem.

Decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego

Towarzystwo ubezpieczeniowe, po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przesłanych przez ubezpieczonego ma czas na podjęcie decyzji. Dokonywana jest wycena powstałych szkód, prowadzone są analizy i postępowanie likwidacyjne. Na tej podstawie zapada decyzja o przyznaniu odszkodowania i o jego kwocie. I tak, dla samego ubezpieczonego lub poszkodowanego decyzja może nie być satysfakcjonująca. Jeżeli towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia lub jeżeli przyzna wypłatę, ale w zbyt niskiej kwocie, wówczas ubezpieczony może nie być usatysfakcjonowany decyzją. W takiej sytuacji przysługuje oczywiście odwołanie. Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba odpowiednio uargumentować. Najlepiej powołać się na stosowne paragrafy i zapisy prawne. Tylko w ten sposób możliwe jest nakłonienie towarzystwa do zmiany decyzji. Można do tego celu zatrudnić prawnika, który w odpowiedni sposób sformułuje pismo, które będzie stanowiło podstawę odwołania.

Firmy odszkodowawcze

Jest jeszcze jedno wyjście. Są to specjalne firmy odszkodowawcze, które zajmują się egzekwowaniem odszkodowań w odpowiedniej kwocie. Firmy odszkodowawcze działają wyłącznie wówczas, gdy poszkodowany zgodzi się na przyjęcie odszkodowania, ale od dnia jego akceptacji nie miną trzy lata. W tym czasie firma odszkodowawcza wycenia szkody i określa kwotę, jaka rzeczywiście powinna zostać wypłacona. Wypłaca różnicę, ale poszkodowany, który otrzyma pieniądze musi przekazać firmie odszkodowawczej pełnomocnictwo do zajęcia się tą sprawą. Tylko takie pełnomocnictwo upoważnia firmę do wnioskowania w towarzystwie ubezpieczeniowym o ponowne rozpatrzenie sprawy i rozpoczęcie procesu. Jednocześnie, wygrane w ten sposób pieniądze przekazywane są już do firmy odszkodowawczej, jako że sam ubezpieczony otrzymał wyrównanie. Jest to najbardziej praktyczny i szybki sposób na odzyskanie pieniędzy. Firma wypłaca poszkodowanemu, a ten już nie musi się w ogóle zajmować tym tematem. Rozliczenia i dochodzenia odbywają się poza nim i poza jego zainteresowaniem. Dla samego poszkodowanego jest to szybkie, proste i sprawne rozwiązanie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty