Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Jak ubezpieczyć mieszkanie w TBS?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Blok z ubezpieczonymi mieszkania w TBS

Budownictwo społeczne jest bardzo popularną formą nabywania w pewnym sensie własnego mieszkania. Wiąże się ono z pewnymi ograniczeniami, ale jednocześnie niesie możliwość zamieszkania „na swoim” bez konieczności ponoszenia wielkich kosztów. Dla wielu rodzin czy osób samotnych jest to jedyny sposób na to, by przestać mieszkać w mieszkaniu wynajętym. Takie mieszkanie można również ubezpieczyć. Dzięki temu znajdujący się w nim majątek i poczynione inwestycje również są objęte ochroną, a w razie zdarzenia można uzyskać pieniądze na rekompensatę szkód.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie mieszkania w TBS

Analizując różnice między ubezpieczeniami mieszkań własnościowych i mieszkań pozyskanych w ramach usługi oferowanej przez TBS, należy przede wszystkim uświadomić sobie różnicę w prawie własności. Mieszkania własnościowe w pełni należą do ich właścicieli. To oznacza, że sam właściciel odpowiada za wszystko co jest z tym mieszkaniem związane. Odpowiada za mury, elementy stałe i wyposażenie, czyli tak zwane ruchomości domowe. Natomiast mieszkający w TBS nie jest właścicielem lokalu. Ma dożywotnie prawo do jego użytkowania, ale właścicielem jako takim nie jest. Nie ponosi więc odpowiedzialności za mury i elementy stałe. W kręgu jego zainteresowania i kręgu jego odpowiedzialności znajduje się więc wyłącznie ochrona i zabezpieczenie ruchomości domowych. I taką też polisę powinien wykupić dla siebie.

Najmowanie mieszkania w TBS - jakie ryzyka uwzględnić w polisie?

Przede wszystkim jest to ryzyko włamania i kradzieży. TBS nie ponosi za nie odpowiedzialności, jeżeli więc najemca chce uniknąć skutków finansowych takich zdarzeń powinien koniecznie pomyśleć nad tego rodzaju zabezpieczeniem. TBS nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli ruchomości domowe zostaną zniszczone lub uszkodzone na skutek różnorodnych zdarzeń losowych, takich jak zalanie lub pożar. Ruchomości domowe są w całości własnością najemcy, więc TBS nie bierze na siebie odpowiedzialności za nie. Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie sprzętu elektronicznego, jeżeli zniszczenie to powstało na skutek przepięcia. Przepięcie najczęściej wynika z niewłaściwych parametrów energii dostarczanej przez dostawcę prądu. Jest to działanie całkowicie niezależne od TBS, a co za tym idzie, straty finansowe najemca musi uwzględnić po swojej stronie. Jak zatem prawidłowo ubezpieczyć takie mieszkanie? Najlepiej zdecydować się na polisę, która swoją ochroną obejmie ryzyko pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych oraz ryzyko włamania z kradzieżą. Korzystne może się okazać również rozszerzenie ubezpieczenia o polisę OC w życiu prywatnym. Dzięki temu, jeżeli zostanie wyrządzona szkoda sąsiadowi, a ubezpieczony będzie za tę szkodę odpowiadał, to jej naprawienie nie będzie finansowane z prywatnych pieniędzy sprawcy szkody, ale z pieniędzy z ubezpieczenia. To dodatkowa możliwość zabezpieczenia siebie i swojego majątku przed ewentualnymi wypadkami losowymi. Ubezpieczenie mieszkania w TBS nie wymaga od ubezpieczającego ubezpieczenia murów, ponieważ mury nie są po prostu jego własnością. Wszystkie pozostałe elementy natomiast, można jak najbardziej ubezpieczyć, a w ten sposób zapewnić sobie finansowe wsparcie, gdyby doszło do ich zniszczenia lub kradzieży.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty