Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Polisa wspólnoty mieszkaniowej a polisa indywidualna

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Polisa wspólnoty mieszkaniowej a polisa indywidualna

Zakup nowego mieszkania niemalże natychmiast wiąże się z zakupieniem dla tego mieszkania ubezpieczenia. Wiadomo bowiem, że jest to duża inwestycja, a zagrożeniom trudno przeciwdziałać. Można starać się postępować rozsądnie i z rozwagą, tak by w miarę możliwości zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzenia, które spowoduje szkody. Z całą pewnością nie można się jednak przed tym uchronić, a ubezpieczenie pozwoli zniwelować przynajmniej finansowe skutki, a tym samym przyspieszy proces przywracania nieruchomości do poprzedniego stanu. Warto wiedzieć, że ubezpieczając mieszkanie w bloku należącym do wspólnoty może się zdarzyć tak, że w jednym miejscu funkcjonować będą dwa ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Polisa wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot ma obowiązek ubezpieczyć cały budynek mieszkalny. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały blok w ogólności, a nie poszczególne lokale. Co więcej, ochrona dotyczy wyłącznie murów, fundamentów i dachu, a zatem elementów stałych i niejako zewnętrznych budynku. Zawarcie takiego ubezpieczenia jest konieczne. Warto jednak wiedzieć, że nie ma tutaj obowiązku ubezpieczenia na całą wartość budynku. Może więc dojść do sytuacji niedoubezpieczenia czy zaniżonej wartości ubezpieczenia. Ponadto, w razie zdarzenia pieniądze z polisy nie wpływają na konto lokatora, który w zdarzeniu ucierpiał. Beneficjentem polisy jest wspólnota, wypłaconym odszkodowaniem dysponuje zaś zarząd wspólnoty dla dobra wspólnego. Lokator nie ma więc możliwości skorzystania z tych pieniędzy.

Polisa indywidualna

Polisa indywidualna to zupełnie inna sprawa. Jest zawierana przez danego lokatora, właściciela danego mieszkania. Obejmuje części stałe, czyli również elementy budynku. Jest jednak szersza, ponieważ otacza ochroną części stałe znajdujące się w lokalu a do tego wszystkie związane z nim ruchomości i elementy wyposażenia. Zawarcie indywidualnej polisy zabezpiecza interesy danego lokatora. Dlatego też, w jego interesie jest również ubezpieczenie na całą wartość lokalu z uwzględnieniem różnorodnych ryzyk. Im szerszy zakres ochrony tym lepiej dla właściciela, ponieważ zmniejsza się szansa, że polisa będzie nieużyteczna i znajdzie się takie zdarzenie, które nią nie będzie objęte. Pieniądze wypłacone z polisy wpływają na konto właściciela lokalu, służą więc bezpośrednio naprawieniu szkody, a ubezpieczający właściciel może zrobić z nich dowolny użytek. To właściciel jest bowiem jedyną osobą zarządzającą wypłaconym odszkodowaniem.

Zdublowane ubezpieczenie

W takiej sytuacji może dojść do zdublowania ubezpieczenia. Mury są bowiem ubezpieczone zarówno przez zarząd wspólnoty, jak i przez lokatora danego mieszkania, przynajmniej w obszarze tego konkretnego lokalu. Jest to jednak częściowe zdublowanie. Nie jest powiedziane, że wartość ubezpieczeń się pokrywa ani finansowo, ani zakresowo. Poza tym, beneficjenci polisy są zupełnie inni. W jednym przypadku jest to zarząd wspólnoty w drugim lokator. Wypłata za zdarzenie więc nie będzie zdublowana w żadnym przypadku. Polisa wspólnoty i polisa indywidualna są więc w pewnym zakresie do siebie podobne, a w pewnym się od siebie różnią. Warto jednak wiedzieć, że istnienie polisy wspólnoty nie zabezpiecza interesów lokatora, a polisa lokatora nie zabezpiecza interesów wspólnoty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty