Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Ubezpieczenie domu w budowie

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Ubezpieczenie domu w budowie

W trakcie budowy domu jednorodzinnego pojawia się ryzyko wystąpienia różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Do najczęstszych zalicza się pożar, zalanie, powódź, a także inne okoliczności, które bezpośrednio zagrażają powstającemu budynkowi. Konsekwencje takich szkód bywają niezwykle kosztowne, a nie zawsze można im przeciwdziałać. Z tego właśnie względu coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie domu w trakcie budowy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Jakie elementy podlegają ubezpieczeniu?

W przypadku polisy na dom będący w budowie głównym przedmiotem ubezpieczenia jest oczywiście powstający budynek mieszkalny. Istnieje także możliwość wykupienia polisy, która będzie dodatkowo obejmować budynek gospodarczy, wolnostojący garaż czy ogrodzenie. W razie potrzeby można też rozszerzyć ubezpieczenie na niewykorzystane jeszcze materiały budowlane. Decyzję o wykupieniu polisy najlepiej podjąć już na etapie rozpoczynania prac przygotowawczych, takich jak:

 • pomiarach geodezyjne,
 • budowa tymczasowych obiektów,
 • przygotowanie placu budowy.

Co daje polisa i jaki jest czas jej trwania?

Zakres ochrony w przypadku dopiero powstającego budynku jest nieco inny od standardowego. Polisa zazwyczaj obejmuje takie zdarzenia losowe jak:

 • pożar,
 • zalanie,
 • nawalny deszcz,
 • powódź,
 • uderzenie pioruna,
 • huragan,
 • eksplozję,
 • grad,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawinę,
 • trzęsienie ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • uderzenie statku powietrznego.

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają jednakowe warunki, dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z ofertą i zakresem ochrony ubezpieczenia. W obiekcie zamykanym i zabezpieczonym drzwiami antywłamaniowymi zakres ubezpieczenia obejmuje także kradzież materiałów budowlanych i elementów składowych nieruchomości. W przypadku, gdy dom jest w stanie surowym otwartym, żaden ubezpieczyciel nie obejmie polisą kradzieży. Ubezpieczenie domu w trakcie budowy zazwyczaj jest zawierane na rok. Jeśli jednak budowa będzie się przedłużać, po roku można wydłużyć czas trwania polisy. Natomiast, gdy budowa zostanie ukończona szybciej, umowę polisy można skrócić.

Jak wybrać ubezpieczenie na dom w budowie?

Wybierając ubezpieczenie na dom w budowie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie obejmuje ono ryzyko. Konieczne jest również zapoznanie się z definicją przedmiotu ubezpieczenia, ponieważ nie zawsze te same słowa określają jednakowe pojęcie. W jednej polisie pod mianem przepięcie znajdują się szkody związane z nagłym podniesieniem napięcia w sieci elektrycznej, natomiast w innej to samo słowo oznacza wyłącznie szkody wyrządzone przez piorun. Warto więc upewnić się, czy polisa obejmuje dokładnie te rzeczy i zdarzenia, na których najbardziej nam zależy. Kolejną ważną kwestią jest wysokość sumy ubezpieczenia i zapisy dotyczące zdarzeń, które nie są objęte polisą. Szczegółowe informacje na temat wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znaleźć można w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej wyłączeniu podlegają szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa czy błędów projektowych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty