Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Nieruchomości

Ubezpieczenie mieszkania - co warto o nim wiedzieć?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Porówneo: Ubezpieczenie mieszkania - co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenia mieszkaniowe to jedne z polis najczęściej kupowanych przez Polaków. Popularniejsze jest tylko ubezpieczenie OC dla kierowców. Dane Komisji Nadzoru Finansowego z końca I kw. 2019 r. wskazują, że wówczas rodzime zakłady ubezpieczeń obsługiwały około 13 mln dobrowolnych ubezpieczeń lokali mieszkalnych, domów oraz domków letniskowych. Takie ubezpieczenia cechują się zróżnicowanym zakresem działania. Tylko część z nich zapewnia podstawową ochronę murów przed ogniem oraz działaniem innych żywiołów. Pozostałe ubezpieczenia mieszkaniowe są bardziej rozbudowane. Dość duże skomplikowanie takich polis sprawia, że niektóre osoby mają trudności z ich porównaniem oraz wyborem. Właśnie dlatego przygotowaliśmy nasz artykuł, który prezentuje podstawowe informacje na temat najczęściej oferowanych ubezpieczeń mieszkaniowych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Elementy stałe oraz ruchomości to dodatkowe zakresy ochrony

Analizę ubezpieczeń mieszkaniowych warto rozpocząć od ich zakresu działania. Najtańsze takie polisy zapewniają ochronę, która ma jedynie podstawowy charakter i pojawiła się najwcześniej z historycznego punktu widzenia. Mowa o zabezpieczeniu murów przed skutkami działania ognia (pożaru) oraz innych żywiołów (np. powodzi, osuwania się ziemi oraz huraganu). Warto zdawać sobie sprawę, że krajowi ubezpieczyciele wąsko definiują mury mieszkania. Takie elementy domu lub lokalu jak na przykład okna, parapety, parkiety, drzwi wewnętrzne oraz glazura nie są już chronione w ramach ubezpieczenia murów. Wymienione wcześniej części lokalu można objąć ochroną rozszerzając zakres ubezpieczenia na tak zwane elementy stałe. Takie rozszerzenie oczywiście będzie skutkowało koniecznością dopłacenia składki. Ruchomości domowe to kolejna część mienia, która może być chroniona w ramach polisy mieszkaniowej. Pod pojęciem ruchomości domowych rozumiemy między innymi meble, ubrania, małe urządzenia AGD oraz sprzęt elektroniczny. Ochrona ruchomości domowych najczęściej obejmuje ich zniszczenie na wskutek działania żywiołów (np. ognia) oraz kradzież z włamaniem. W przypadku elementów stałych, największe znaczenie ma ochrona przed zniszczeniem przez żywioły oraz wandalizmem lub dewastacją. Warto zwrócić uwagę, że zakłady ubezpieczeń w ramach dobrowolnych polis mieszkaniowych pozwalają na dość swobodne określanie zakresu ochrony dotyczącego trzech głównych aspektów (mury mieszkania, elementy stałe oraz ruchomości domowe). Elementy stałe w połączeniu z ruchomościami domowymi, czasem bywają zbiorczo określane mianem wyposażenia mieszkania.

„Zalaniowa” ochrona nie zawsze jest oferowana w standardzie

Wielu właścicieli mieszkań położonych w budynkach wielorodzinnych najbardziej obawia się zalania swojego lokum przez sąsiada i skutków pęknięcia wężyków doprowadzających wodę np. do zlewu albo pralki. Trudno się temu dziwić, ponieważ wspomniane szkody „zalaniowe” zdarzają się relatywnie często. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie zawsze są one objęte podstawowym zakresem ubezpieczenia mieszkaniowego. Najważniejsze pytanie dotyczy ewentualnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody będące efektem nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów/zaworów, pęknięcia wężyków oraz zalania przed sąsiada. Polisy mieszkaniowe zwykle zapewniają ochronę związaną z zalaniem na wskutek powodzi. Takie ryzyko w przypadku bloków wydaje się jednak mniej istotne niż „wewnętrzne” podtopienie (poprzez nieuwagę właściciela albo sąsiada). Warto także pamiętać, że w przypadku najtańszych polis mieszkaniowych ochrona „zalaniowa” może obejmować tylko skutki pozostawienia otwartego zaworu lub kranu podczas przerwy w dostawie wody. Chodzi zarówno o ochronę dotyczącą ubezpieczanego mieszkania, jak i polisę OC w życiu prywatnym (obejmującą szkody wyrządzone sąsiadom). Takie OC jest bardzo częstym elementem pakietów mieszkaniowych. Stanowi ono dobry wybór pod warunkiem, że będzie działać przy najpopularniejszych przypadkach zalania.

Wysokość składki nie powinna być głównym kryterium wyboru

Przykładowe kalkulacje potwierdzają, że wśród ubezpieczeń mieszkaniowych widoczne jest spore zróżnicowanie wysokości składek. Właściciel domu lub lokalu nie powinien zdziwić się, gdy jeden z zakładów ubezpieczeń zaoferuje mu ochronę o dwa razy wyższej składce niż najbardziej atrakcyjny cenowo konkurent. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że spore różnice cenowe pomiędzy pozornie podobnymi ubezpieczeniami mieszkaniowymi dość często są efektem zróżnicowania ochrony. Może się na przykład okazać, że zakład ubezpieczeń oferujący najniższą składkę, zapewnia ochronę przed zalaniem z wieloma kłopotliwymi wyłączeniami odpowiedzialności. W związku z powyższym, zakup ubezpieczenia mieszkaniowego nie powinien odbyć się bez sprawdzenia szczegółowych warunków takiej polisy. Znajdują się one w dokumencie zatytułowanym jako OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Podczas przeglądania OWU, warto zwrócić uwagę na definicje ubezpieczyciela dotyczące np. zalania, kradzieży z włamaniem oraz wandalizmu. Wiele osób czyta OWU dopiero po zakupie polisy mieszkaniowej. Takie rozwiązanie również może uchronić przed wyborem nieodpowiedniej polisy. W tym kontekście warto pamiętać, że konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia mieszkaniowego kupionego przez Internet. Wspomniane uprawnienie dotyczące polis kupowanych na potrzeby prywatne, przysługuje w ciągu pierwszych 30 dni od transakcji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty