Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Koronawirus a zakres ubezpieczenia zdrowotnego

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Koronawirus a zakres ubezpieczenia zdrowotnego

Epidemia koronawirusa stanowi poważne wyzwanie dla placówek opieki zdrowotnej. W jaki sposób powszechne ubezpieczenie zdrowotne chroni podejrzanych i chorych? Czy brak ubezpieczenia zdrowotnego oznacza wtedy brak możliwości diagnostyki i leczenia? Jaką ochronę zapewniają prywatne ubezpieczenia zdrowotne?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19), który spowodował epidemię w Polsce od marca 2020 roku, a także ogólnoświatową pandemię, wywołuje również wiele pytań dotyczących opieki zdrowotnej.

W niektórych przypadkach zakażeni przechodzą chorobę bez objawów lub też ze skąpymi objawami. U innych osób wirus COVID-19 stanowi jednak duże zagrożenie dla zdrowia i życia.

Głównymi objawami schorzenia są: suchy kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśniowe, zmęczenie.

Jak zatem w obliczy epidemii działają państwowe ubezpieczenia zdrowotne na NFZ oraz prywatne ubezpieczenia oferowane przez placówki opieki zdrowotnej w Polsce?

Koronawirus – do czego uprawnia ubezpieczenie zdrowotne?

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia może korzystać z diagnostyki oraz leczenia, w tym także w przypadku podejrzenia koronawirusa SARS-CoV-2.

Ubezpieczeniu podlegają:

  • osoby, które odprowadzają lub za które odprowadzana jest składka ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład pracownicy, emeryci, renciści, osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • członkowie rodziny osób ubezpieczonych, gdy zostali oni zgłoszeni do ubezpieczenia

Prawo do świadczeń nabywa się w momencie zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem ochrona obowiązuje niezależnie od tego, czy składka została już wniesiona czy też jeszcze nie była opłacona.

Płatnikami składek ubezpieczeniowych są:

  • pracodawca – dla pracowników
  • Urząd Pracy – dla osób bezrobotnych
  • szkoła – dla uczniów
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – dla samych siebie

Zgłoszenie składane jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, jest to możliwe dla dzieci, w tym do 26. roku życia, gdy kontynuują naukę, małżonka, a także wstępnych – rodziców, dziadków, gdy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy brak ubezpieczenia zdrowotnego oznacza brak możliwości diagnostyki i leczenia w przypadku koronawirusa?

W związku z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest epidemia koronawirusa, pojawia się także pytanie – czy osoby, które nie są ubezpieczone, także mogą korzystać z opieki zdrowotnej?

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia:

„Każda osoba, nawet nieubezpieczona, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem będzie nieodpłatnie diagnozowana.”

„Leczenie osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, chorujących na COVID-19, czyli chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, będzie realizowane ze środków publicznych.”

Wobec tego także te osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład pracują na umowie o dzieło, są bezrobotne i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, także mogą korzystać z takich samych praw, jak osoby, które posiadają ubezpieczenie.

Takie posunięcie jest związane z faktem, że brak leczenia osób nieubezpieczonych mógłby być dużym zagrożeniem dla osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne, sprzyjając rozprzestrzenianiu się wirusa.

Zakres opieki zdrowotnej przy podejrzeniu i zachorowaniu na koronawirusa

W ramach opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia oraz zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2, osobom ubezpieczonym oraz nieubezpieczonym przysługują między innymi:

  • diagnostyka poprzez wykonanie odpowiednich testów na koronawirusa i innych badań diagnostycznych
  • leczenie schorzenia COVID-19 – głównie jest to leczenie farmakologiczne
  • hospitalizacja – pobyt w szpitalu

W związku z dużą liczbą osób, które zgłaszają się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa, hospitalizowane mogą być jedynie te osoby, które posiadają zaostrzone objawy.

Leczenie jest prowadzone w placówkach szpitalnych, które zostały do tego specjalnie wyznaczone. Dokładny ich wykaz można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a koronawirus

Czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne może pomóc osobom, u których pojawia się podejrzenie koronawirusa lub też wirus ten został potwierdzony testami?

Generalnie, w takich przypadkach możliwe jest jedynie skorzystanie z porad lekarskich. Prywatne placówki medyczne – gabinety, kliniki – nie prowadzą leczenia zakażeń wirusowych wywołanych przez SARS-CoV-2.

Aby ułatwić pacjentom dostęp do porad lekarskich, wiele prywatnych placówek zaczęło wprowadzać także usługę teleporady. Polega ona na poradach telefonicznych udzielanych przez lekarza. Można również uzyskać w ten sposób e-receptę na leki oraz otrzymać e-zwolnienie od pracy.

Co wtedy, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem?

W razie wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem nie należy udawać się osobiście do lekarza rodzinnego czy też na SOR – szpitalny oddział ratunkowy.

Należy skontaktować się ze służbami pod numerem telefonu 800 190 590. Tam będzie można uzyskać dokładne informacje o tym, jak postępować dalej. Infolinia jest darmowa i czynna całodobowo.

Przeczytaj również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty