Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić zawarcia umowy?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić zawarcia umowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe to firma prywatna (z wyjątkiem tych, w których udział ma Skarb Państwa), jako taka podlega prawu o swobodzie gospodarczej. Skoro tak, ma pełną dowolność w zakresie sprzedaży swoich usług i zawierania umów. Oczywiście, nie wolno jej nikogo dyskryminować, ale jeżeli obiektywne przesłanki mówią, że taki kontrakt będzie dla firmy niekorzystny, to może go nie zawierać.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Umowy na życie

Ubezpieczenie na życie i zdrowie to polisy, w których składki są rzeczywiście dość wysokie, ale wypłaty świadczeń również są wysokie. To ubezpieczenia też, w których ryzyko określane jest na podstawie aktualnego stanu zdrowia osoby zainteresowanej polisą. Jeżeli wszystko jest w porządku, ubezpieczenie może zostać zawarte łącznie z umowami dodatkowymi. Jeżeli jednak stan zdrowia osoby zainteresowanej jest naprawdę zły, towarzystwo może odmówić ubezpieczenia. Mało tego, osoba może być zdrowa, ale przekroczy tak zwany „wiek wstępu” i również polisa nie zostanie zawarta. Te wszystkie informacje są oczywiście zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i znajdują się tam zgodnie z prawem. Umowa ubezpieczenia nie zostanie więc zawarta z osobą chorą, osobą która jest już niepełnosprawna fizycznie czy też jest w podeszłym wieku. Dodatkowo, towarzystwo może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli ma podejrzenia, że polisa będzie służyła do nielegalnego obrotu gotówką. Jeżeli klient wydaje się podejrzany, a polisa ma mu służyć, jako tak zwana „pralnia pieniędzy”, towarzystwo może odmówić, podając dowolny powód.

Umowy majątkowe

Podobnie rzecz się ma w ubezpieczeniach majątkowych. To polisy, które zawierane są w celu ochrony mienia. Jeżeli jednak budynek stoi na terenach zalewowych lub w miejscu częstego występowania huraganów, towarzystwo może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, ponieważ ryzyko wystąpienia zdarzenia jest w tym przypadku bardzo wysokie. Towarzystwa ubezpieczeniowe kalkulują wysokość składki względem ryzyka i robią to w oparciu o dane statystyczne. W momencie, gdy coś znacząco od tych danych odbiega, stanowi znacznie większe zagrożenie, to towarzystwo może uznać, że taka transakcja jest po prostu niekorzystna. W oparciu o swobodę gospodarczą, może nie zawierać tej umowy.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Jest jednak pewna grupa ubezpieczeń obowiązkowych. To ubezpieczenie OC dla właścicieli pojazdów, ubezpieczenia rolne OC oraz budynków rolniczych od pożaru. Tu sprawa wygląda nieco inaczej. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe świadczy tego rodzaju usługi i przyjdzie zainteresowany klient, to tę umowę zawrzeć musi. W tym przypadku towarzystwo nie ma już prawa, by odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Ubezpieczony musi to zrobić, a w świetle prawa towarzystwo ubezpieczeniowe musi mu to umożliwić. To jedyny wyjątek. Podsumowując, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego. Obowiązkowego, do którego obywatele są zobligowani przepisami prawnymi, już odmówić nie mogą.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty