Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Mężczyzna pisze rezygnację z ubezpieczenia

Rezygnacja z ubezpieczenia powinna zostać złożona na piśmie. Stosowne oświadczenie należy złożyć w biurze ubezpieczyciela lub wysłać pocztą, e-mailem czy faksem. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia powinien zawierać wszystkie niezbędne dane do identyfikacji klienta i polisy, której wniosek dotyczy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Rezygnacja z ubezpieczenia samochodu – kiedy złożyć i jak napisać?

Wypowiedzenie OC należy złożyć nie później niż dzień przed końcem okresu ochrony. Wtedy polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Rezygnacja z polisy OC możliwa jest też w trakcie jej trwania. Oprócz oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia trzeba złożyć dokumenty potwierdzające sprzedaż auta lub jego wyrejestrowanie albo wykupienie polisy OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym (TU). Brak ciągłości OC dla pojazdów zarejestrowanych skutkuje nałożeniem wysokich kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia OC? Najlepiej pobrać i wydrukować odpowiedni formularz ze strony ubezpieczyciela. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia bezwzględnie musi zostać złożone na piśmie. Dokument powinien zawierać takie dane, jak:

  • nazwa i adres TU,
  • dane osobowe umożliwiające identyfikację klienta – imię i nazwisko, adres, PESEL,
  • dane ubezpieczonego auta – marka, model, numer rejestracyjny,
  • numer polisy, z której się rezygnuje, okres ubezpieczenia,
  • odręczny podpis właściciela polisy.

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia OC powinien zawierać podstawę prawną wypowiedzenia polisy. Należy powołać się na odpowiedni artykuł i ustęp Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).

Ubezpieczenie na życie już od 39 zł miesięcznie. Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego jest możliwa poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Należy je dostarczyć osobie odpowiedzialnej za ubezpieczenia grupowe w swoim zakładzie pracy. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę rezygnacji z polisy i odręczny podpis.

Rezygnacja z polisy na życie

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie zawartego na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest możliwa do 30 dni od zawarcia umowy i do 7 dni w przypadku przedsiębiorców. Sprawy te reguluje Kodeks Cywilny. Po upływie tego terminu rezygnacja z polisy na życie możliwa jest zgodnie z ogólnymi warunkami umowy – ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia na życie powinno zawierać dane TU, dane osobowe ubezpieczonego, numer polisy, oświadczenie o rezygnacji, opcjonalnie prośbę o wypłatę nadpłaconych składek i numer konta w banku, a także datę i odręczny podpis ubezpieczonego.

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu powinna być pisemna. Stosowny wniosek należy złożyć w oddziale banku, w którym zaciągnięto kredyt. Pismo powinno zawierać dane banku, kredytobiorcy czy kredytobiorców, oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, a także dyspozycje co do powstałej po rezygnacji z ubezpieczenia nadpłaty. Przed zrezygnowaniem z ubezpieczenia kredytu należy wnikliwie przeczytać ogólne warunki umowy. Może się okazać, że rezygnacja z ubezpieczenia zwiększy comiesięczne koszty spłaty zobowiązania.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty