Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Komu przysługuje ubezpieczenie chorobowe?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Komu przysługuje ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe jest to jeden z elementów ubezpieczenia oferowanego przez ZUS. Jest to jedyne ubezpieczenie, które jest w pełni dobrowolne i osoba ubezpieczona, będąca również płatnikiem składek może sobie z tej opcji swobodnie i bez konsekwencji zrezygnować. Oczywiście rezygnacja wiąże się z utratą pewnych świadczeń. Nie wiąże się natomiast z żadnymi karami ani wezwaniami do uiszczenia opłaty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia w ZUSie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ubezpiecza wszystkich obywateli, którzy mają do takiego ubezpieczenia uprawnienia. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę, obowiązek zgłoszenia i opłacania składki spoczywa na pracodawcy. W przypadku osób bezrobotnych, ale zarejestrowanych w urzędzie pracy, obowiązek zgłoszenia spoczywa właśnie na odpowiednim urzędzie pracy. W przypadku osób samozatrudnionych, to one muszą się zgłosić i samodzielnie muszą za siebie odprowadzić składkę.

W skład ubezpieczeń ZUSowych wchodzi ich kilka rodzajów. Każdy zabezpiecza inną sferę życia człowieka.

Ubezpieczenie emerytalno – rentowe to ubezpieczenie, które opłacane jest niejako na przyszłość. Z tej puli wypłacane są emerytury osobom, które do takich świadczeń uzyskały uprawnienia. To również źródło finansowania rent uprawnionym osobom. Renta jest świadczeniem dla osób z odpowiednio ustaloną grupą inwalidzką.

Fundusz Pracy jest to ubezpieczenie, z którego środki przeznaczone są na aktywizację zawodową bezrobotnych. To właśnie z tych pieniędzy utrzymywane są urzędy pracy i opłacane są ubezpieczenia dla osób bezrobotnych. To również z tych pieniędzy opłacane są kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które gwarantuje bezpłatną państwową opiekę medyczną. Pieniądze przekazywane są na NFZ, który opłaca różnego rodzaju procedury medyczne, ale oczywiście nie tylko. Podsumowując, dzięki tej składce można iść bezpłatnie do lekarza, bezpłatnie leżeć w szpitalu i bezpłatnie przejść operację.

Ubezpieczenie chorobowe jest to dobrowolna składka, jak już wspomniano. Dzięki temu przedsiębiorca, który poważnie zachoruje, nie musi martwić się o zabezpieczenie dla siebie dochodu. Wykupienie tego ubezpieczenia uprawnia do otrzymywania zasiłku chorobowego w przypadku otrzymania od lekarza zwolnienia L4 i konieczności zawieszenia na jakiś czas swojej aktywności zawodowej. Zasiłek przysługuje nawet wówczas, gdy zwolnienie lekarskie zostało wydane zaledwie na tydzień. Jest on wyliczany na bazie uzyskiwanych przez przedsiębiorcę dochodów.

Komu przysługuje ubezpieczenie chorobowe?

W przypadku przedsiębiorców, którzy sami za siebie odprowadzają składki ubezpieczeniowe, ubezpieczenie chorobowe przysługuje każdemu, kto się do niego zgłosi i będzie regularnie odprowadzał składki. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, takie ubezpieczenie przysługuje każdemu. Wypłata świadczenia z tego ubezpieczenia jest zależna od wielu różnorodnych czynników. Niektórym przysługuje już od 15 dnia zwolnienia, innym od 30 dnia, a jeszcze innym od 34 dnia zwolnienia. Nie mniej, należy się każdemu zgodnie z zasadami zamieszczonymi w przepisach.
Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty