Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Koronawirus a ubezpieczenie – co warto wiedzieć?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Koronawirus a ubezpieczenie – co warto wiedzieć?

Pojawienie się koronawirusa sprawiło, że codzienne życie uległo gwałtownej zmianie. W związku z ogłoszeniem pandemii pojawiło się także wiele wątpliwości – również tych, które dotyczą kwestii ubezpieczeniowych. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kwarantannę? Co w przypadku zachorowania na COVID-19? Dowiedz się wszystkiego na temat ubezpieczenia w kontekście pandemii koronawirusa.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest pandemia?

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemię wirusa należy traktować jako pandemię. Choć informacja ta spowodowała ogromną panikę, warto wiedzieć, że nie jest to pierwsza pandemia XXI wieku. W 2002 roku ogłoszono pandemię SARS, a w 2009 – grypy A/H1N1, czyli tzw. świńskiej grypy. Pandemia świńskiej grypy trwała od czerwca 2009 roku do sierpnia 2010 roku. Szacuje się, że na skutek A/H1H1 śmierć poniosło 200 tys. osób na całym świecie.

Czym dokładnie jest pandemia? Jest to termin, który oznacza, że epidemia danej choroby występuje w tym samym czasie w różnych środowiskach, na różnych kontynentach, na bardzo dużym obszarze. Pandemia to określenie choroby, która może dotknąć każdej osoby na świecie – czyli narażeni na nią są wszyscy ludzie, na wszystkich kontynentach.

Zachorowanie na COVID-19 a ubezpieczenie na życie

Pandemia COVID-19 to ogromne wyzwanie dla każdego z nas – zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Z wieloma problemami zmagają się również towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie w kontekście polis turystycznych i ubezpieczeń na życie. Wiele osób zastanawia się, czy ubezpieczenie na życie zadziała w przypadku zachorowania na COVID-19. Zacznijmy od tego, że zakres ochrony w przypadku różnych ubezpieczeń na życie może być mocno zróżnicowany. Szczegóły na ten temat można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nie należy jednak spodziewać się tam zapisu nt. koronawirusa czy COVID-19, ponieważ nazwy te powstały w ostatnich tygodniach i nie mogły zostać uwzględnione w umowach ubezpieczeniowych. Trzeba skupić się raczej na poszukiwaniu bardziej ogólnych zapisów.

Podejście firm ubezpieczeniowych do kwestii wypłaty odszkodowania w związku z epidemią jest różne. O ile chory nie zawsze może uzyskać odszkodowanie w przypadku zachorowania na COVID-19, o tyle w przypadku śmierci odszkodowanie z reguły zostaje wypłacone. W większości przypadków śmierć z powodu zarażenia koronawirusem nie spowoduje odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie. Z reguły zawarte w OWU wyłączenia dotyczą samobójstwa czy np. obecności w rejonie działań wojennych. Jak do kwestii odszkodowania w przypadku koronawirusa i COVID-19 podchodzą poszczególne firmy ubezpieczeniowe? Część z nich wystosowała specjalne oświadczenia.

Ubezpieczenie na życie już od 39 zł miesięcznie. Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Ubezpieczenie AVIVA a koronawirus i SARS-CoV-2

AVIVA przygotowała wskazanie wyłączeń lub braku takiej pozycji w OWU na okoliczność ogłoszenia epidemii lub pandemii, które dotyczy ubezpieczeń na zdrowie i życie. Zgodnie z informacją:

  • ubezpieczenia na życie – nie posiadają takiego wyłączenia,
  • ubezpieczenia dodatkowe takie jak: poważne zachorowania, niezdolność do pracy, ubezpieczenie składki – nie posiadają takiego wyłączenia,
  • ubezpieczenia dodatkowe takie jak: Na Zdrowie, Zdrowe Życie, leczenie zagraniczne – posiadają takie wyłączenie,
  • polisa assistance oferowane wraz z ubezpieczeniami na życie – również posiadają takie wyłączenie.

Co to oznacza? Osoby, posiadające ubezpieczenie na życie AVIVA, w razie śmierci otrzymają odszkodowanie z ubezpieczeń na życie: indywidualnych, grupowych oraz bankowych, również jeśli będzie ona skutkiem zachorowania na koronawirusa i COVID-19. Umowa dodatkowa Poważne Zachorowania również przewiduje wypłatę odszkodowania w razie poważnego zachorowania wskazanego w OWU. Jeśli chodzi o umowy dodatkowe, związane z leczeniem szpitalnym, AVIVA ponosi odpowiedzialność za leczenie szpitalne w ubezpieczeniach grupowych (czyli tzw. dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu powyżej 3-4 dni). Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za hospitalizację w ramach ubezpieczenia Na Zdrowie i Zdrowe Życie.

PZU Życie w przypadku epidemii lub pandemii

Kolejną firmą, która wydała specjalne oświadczenie nt. ubezpieczenia na życie i epidemii koronawirusa, to PZU. Zgodnie z informacjami firma PZU Życie SA obejmuje ochroną klientów w przypadku epidemii lub pandemii. Zachorowanie na COVID-19 oraz następstwa choroby są objęte standardową ochroną, wynikającą z posiadanego ubezpieczenia. PZU wypłaci również odszkodowanie za pobyt w szpitalu, o ile spełnione będą odpowiednie warunki (dokumentacja pobytu, minimalna wymagana długość pobytu, zdiagnozowana choroba ujęta w umowie i leczenie szpitalne tej choroby).

Co bardzo istotne, kwarantanna nie jest podstawą do otrzymania odszkodowania od PZU Życie SA. Odszkodowanie z tytułu ciężkiej choroby nie zostanie wypłacone w przypadku diagnozy COVID-19, ponieważ choroba ta nie została ujęta w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. Odszkodowanie zostanie natomiast wypłacone w przypadku poniesienia śmierci na skutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nationale Nederlanden – oświadczenie w sprawie koronawirusa

Klienci posiadający ubezpieczenie na życie w firmie Nationale Nederlanden mogą liczyć na świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym wirusem SARS-CoV-2, o ile spełnione zostaną warunki wynikające z umowy ubezpieczeniowej. W przypadku śmierci osoby zakażonej koronawirusem świadczenie otrzymają osoby, które zostały wskazane jako uposażone.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć klienci, którzy wykupili usługę assistance. Klienci poddawani będą uproszczonemu procesowi prediagnostyki w kierunku wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem. Weryfikacja będzie dotyczyć zarówno właścicieli produktów indywidualnych, jak i grupowych. Dodatkowo można liczyć na zdalną pomoc medyczną, z której można skorzystać telefonicznie.

Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kwarantannę?

W przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych, kwarantanna profilaktyczna osób, u których występuje ryzyko, że mogę być roznosicielami wirusa, nie jest objęta ochroną. Oznacza to, że nie można uzyskać odszkodowania z powodu przebywania na kwarantannie. Niemniej jednak osoby, które zostały poddane przymusowej kwarantannie, mogą liczyć na zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu kwarantanny lub izolacji.

Koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem

Kilka dni temu rząd ogłosił, że osoby, które mają ubezpieczenie chorobowe i zostały poddane kwarantannie lub sprawują dwutygodniową opiekę nad dzieckiem i w związku z tym nie pracują, mogą otrzymać specjalny zasiłek z ZUS-u. Zamknięcie szkół na dwa tygodnie u wielu rodziców spowodowało konieczność pozostania w domu z dzieckiem, przez co nie mogą oni pojawiać się w miejscu pracy. W takiej sytuacji rodzicom będzie przysługiwał zasiłek. Dzięki tzw. specustawie zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Co istotne, okres ten nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia.

Aby uzyskać zasiłek za opiekę nad dzieckiem w czasie pandemii koronawirusa, należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice pracują, zasiłek zostanie wypłacony tylko jednemu z nich.

Prawo do zasiłku za okres kwarantanny

Okres kwarantanny to czas, kiedy większość osób nie może pracować – chyba, że obowiązki wykonują zdalnie. W związku z tym pojawia się mnóstwo pytań o możliwość uzyskania zasiłku za ten okres. Zgodnie z powstałą specustawą, osobie poddanej kwarantannie lub izolacji z powodu koronawirusa przysługuje prawo do otrzymania świadczeń. Za okres ten przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Jeśli lekarz uzna, że podczas izolacji lub kwarantanny z uwagi na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom, uzasadnione jest wystawienie orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy i wystawi zwolnienie lekarskie, jest ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

Co bardzo ważne, osobom które dobrowolnie powstrzymają się od pracy z obawy przed zakażeniem i nie otrzymają zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje prawo do świadczeń.

Koronawirus a ubezpieczenie na życie – podsumowanie

Aby dowiedzieć się, czy dana umowa ubezpieczenia na życie przewiduje wypłatę świadczeń w razie zakażenia SARS-CoV-2, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. W związku z panującą epidemią wiele towarzystw ubezpieczeniowych wydaje szczególne oświadczenia nt. kwestii ubezpieczenia w przypadku zakażenia koronawirusem. Oprócz tego osoby, które poddane są kwarantannie lub opiekują się dzieckiem w czasie, kiedy szkoły są zamknięte, mogą liczyć na specjalny zasiłek. Zgodnie z powstałą w marcu 2020 roku specustawą, osobom które sprawują opiekę nad dzieckiem lub poddane zostały przymusowej kwarantannie lub izolacji, przysługuje również zasiłek z ZUS-u. Aby go otrzymać, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek. W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię ZUS-u, gdzie zostaną udzielone wszystkie niezbędne informacje.

Przecyztaj również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty