Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie – ile i kiedy przysługuje?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie – ile i kiedy przysługuje?

Śmierć rodzica to trudna sytuacja, która przychodzi niespodziewanie. Aby zabezpieczyć się finansowo na taką sytuację, warto porównać oferty ubezpieczycieli i wybrać ofertę, która uchroni Cię finansowo w tak trudnym momencie życia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kto może uzyskać świadczenie?

Świadczenie za śmierć rodzica w ramach polisy na życie może otrzymać osoba uposażona. Nie jest to zawsze dziecko zmarłego, czasami staje się nim rodzeństwo, wnuki, a nawet przyjaciele. Niekiedy uposażony to jedna osoba, innym razem jest to grupa osób, która wcale nie musi być spokrewniona ze zmarłym. Nie należy mylić uposażonego ze spadkobiercą, ponieważ wypłacenie świadczenia nie zależy testamentu.

Jeżeli rodzic nie wskaże nikogo w polisie, dopiero wtedy odszkodowanie wypłaca się zgodnie z prawem spadkowym. Jako pierwszy w kolejności do otrzymana świadczenia jest współmałżonek, następnie dzieci, rodzice i na ostatnim miejscu inni ustawowi spadkobiercy. Jeżeli odszkodowanie trafia do współmałżonka, otrzymuje on całą kwotę, jeśli jednak ma trafić do pozostałych członków, fundusz rozdysponowuje świadczenie każdemu po równo.

Polisa ubezpieczeniowa na życie może kosztować mniej niż myślisz! Sprawdź na porównywarce i otrzymasz porównanie od 7 różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych

Ile można otrzymać?

Wysokość odszkodowania, które zostanie przyznane uposażonemu, zależy od kilku elementów. Przede wszystkim jest to suma ubezpieczenia, rodzaj polisy na życie i czas trwania umowy. Ubezpieczenie indywidualne zwykle oferuje możliwość wybrania wyższej sumy ubezpieczenia niż w przypadku polisy grupowej, gdzie zwykle jest to 50 000 – 100 000 złotych. Osoby starsze najczęściej wybierają polisę bezterminową, która zazwyczaj wiąże się z niższą kwotą świadczeń, która jest podobna do opłat związanych z pogrzebem. Jeśli osoba zmarła opłacała polisę posagową, uposażony otrzyma stały dochód pod postacią renty. Innym rozszerzeniem, na które decyduje się coraz więcej osób, jest wybór polisy rodzinnej.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania za śmierć rodzica?

Pomimo wykupionej polisy na życie – nie w każdej sytuacji ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia ubezpieczenia. W ogólnych warunkach ubezpieczenia zapisane są wszystkie zdarzenia, które wyłączają odpowiedzialność takiej zapłaty. Każda firma może sama regulować warunki, aczkolwiek większość ubezpieczycieli ma podobne zapisy. Najczęściej nie otrzymasz odszkodowania za śmierć rodzica, gdy udowodniono, że działał on na własną niekorzyść, aby wymusić zapłatę odszkodowania bliskim.

Do innych punktów należą również popełnienie samobójstwa, zatajanie poważnej choroby lub urazu, branie udział w niebezpiecznych wydarzeniach, np. strajkach lub zamieszkach, śmierć na wskutek nadużycia alkoholu lub innych substancji odurzających albo spowodowania śmiertelnego wypadku pod ich wpływem. Warto również zaznajomić się z okresem karencji. Wyznacza ona termin, w którym, np. gdy dojdzie do samobójstwa, ubezpieczyciel nie wypłaci najbliższym odszkodowania, najczęściej jest to okres roku lub dwóch.

Skąd jeszcze brać pieniądze po śmierci rodzica?

Poza polisą na życie i wcześniej wspomnianymi rozszerzeniami istnieje kilka innych możliwości, dzięki którym możesz pozyskać środki po śmierci rodzica. Utratę bliskiej osoby należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co pozwoli na uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Starać się o niego mogą dzieci, rodzice, małżonek, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki. Powinna być to osoba, na której głowie leży załatwienie wszystkich formalności związanych z pogrzebem. Dzieci, które się uczą i nie przekroczyły 25 roku życia, są upoważnione do uzyskania renty rodzinnej, a wniosek należy złożyć w oddziale ZUS.

Innym świadczeniem, które przysługuje uczącym się dzieciom do 25 roku życia, jest odprawa pośmiertna i przyznaje się nią, jeśli rodzic zmarł w trakcie pracy lub na urlopie. Wysokość świadczeń i liczba rat zależy od stażu zawodowego rodzica. Odszkodowanie może być przyznane również małżonkowi i innym uprawnionym.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty