Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Pogorszyło Ci się w szpitalu? Odszkodowanie za błędy medyczne

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Odszkodowanie za błędy medyczne

Chociaż placówki medyczne z zasady powinny świadczyć nam usługi, które pozwolą nam dojść do siebie po różnego rodzaju wypadkach lub chorobach, to bywa i tak, że niekiedy dochodzi do błędów lekarskich, które mają opłakane konsekwencje. Odczuwamy je niekiedy przez całe życie. W jaki sposób dochodzić sprawiedliwości i ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest błąd lekarski?

Błędem lekarskim może być pomyłka lekarska, przeoczenie w diagnostyce, nieprawidłowy dobór leków lub źle wykonany zabieg. Wszystko to może mieć długoterminowy wpływ na stan naszego zdrowia i spowodować powikłania, z którymi możemy bardzo długo się zmagać. Czy w takich przypadkach istnieje szansa, że szpital lub inna placówka wypłaci nam odszkodowanie? O błędzie lekarskim mówimy w przypadku błędnie zdiagnozowanej choroby, niewłaściwej propozycji leczenia, jak również, gdy mamy do czynienia z błędami i uchybieniami popełnionymi w czasie przeprowadzania zabiegów. Inną kwestią jest błędna diagnoza stanu płodu, co prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie dziecka.

Przeczytaj również: Ubezpieczenie od błędu medycznego dla lekarzy

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Prawo mówi jasno o tym, że jeśli dojdzie do błędów medycznych pacjent może żądać odszkodowania. Wybrać możemy dochodzenie swoich praw na drodze sądowej lub poprzez specjalną komisję, która orzeka o błędach medycznych. W pierwszej kolejności musimy więc zdecydować o tym, czy kierujemy sprawę karną przeciwko lekarzowi, a może decydujemy się na proces cywilny, który ma wyegzekwować kwotę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej określonego szpitala lub placówki w której doszło do popełnienia błędu. Możemy również skierować sprawę do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, postępowanie takie ma z założenia być szybsze i jest mniej kosztowne dla pacjenta. Prawo do żądania odszkodowania przysługuje nam do trzech lat od popełnienia błędu, jednak jeśli skutki działań dają znać o sobie dopiero znacznie później, mamy 10 lat od momentu zdarzenia na to, by uświadomić sobie czy błąd popełni lekarz. Od tej chwili mamy trzy lata na złożenie wniosku. Kodeks Cywilny określa w jakich przypadkach możemy mówić o odpowiedzialności lekarza względem pacjenta w odniesieniu do odszkodowania.

Jakie dokumenty są nam potrzebne?

Po pierwsze niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej, pośród której znajduje się Karta Informacyjna otrzymana przez nas po opuszczeniu placówki, warto również poprosić o pełną historię choroby jak i wyniki badań przeprowadzonych przed i po zabiegu. Przydać może nam się wszelka dokumentacja również ta poświadczająca nasze leczenie u innych lekarzy. Wartościowe są też rachunki związane na przykład z kosztami dojazdu, czy badaniami i lekami, które są skutkiem decyzji lekarza. Następnie po zebraniu dokumentacji zgłaszamy sprawę do kancelarii prawnej , a ona występuje z żądaniem do ubezpieczyciela danej placówki. To czy dostaniemy odszkodowanie i jak wysokie ono będzie zależy od kilku kwestii, po pierwsze bierze się pod uwagę stopień oraz intensywność cierpień fizycznych i psychicznych, które pacjent doznał, jak również wiek pacjenta i to jak bardzo dany błąd wpłynął na życie pacjenta i jego pracę. Poszkodowany może też żądać zwrotu kosztów zakupu leków i rekompensaty dalszych kosztów leczenia, które ma mu pomóc w powrocie do normalności.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty