Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Ubezpieczenie od błędu medycznego dla lekarzy

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Ubezpieczenie od błędu medycznego dla lekarzy

Co czas jakiś w mediach głośne są informacje dotyczące popełnionego przez lekarzy błędu oraz dochodzenia z tego tytułu swoich praw przez pacjentów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli jesteśmy lekarzem, który szuka właściwego ubezpieczenia związanego z popełnieniem błędu medycznego?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Dla kogo obowiązek ubezpieczenia?

Obowiązkiem ubezpieczenia objęci są lekarze, pielęgniarki, czy położne, jak również firmy prowadzące działalność lecznicą, mowa tutaj o tych firmach, które prowadzą świadczenia zdrowotne inne niż szpitale, obowiązkiem tym objęte są również ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Do grona wcześniej wymienionych osób dodać należy również położne, rehabilitantów i ratowników medycznych. Ubezpieczenie takie zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym wskutek udzielenia świadczeń zdrowotnych. Firmy oferujące możliwość ubezpieczenia oferują zazwyczaj kilka wariantów, które możemy dopasować do naszych potrzeb, a których nie obejmują standardowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Innymi słowy podmioty lecznice są zobowiązane do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy wykonujących zawód w zakładzie opieki zdrowotnej, jak również w ramach indywidualnej praktyki. Jeśli więc dojdzie do popełnienia błędu w sztuce lekarskiej, pacjent w pierwszej kolejności ubiega się o odszkodowanie właśnie z ubezpieczenia danego lekarza lub placówki. W Polsce istnieje wiele firm oferujących ubezpieczenie OC dla lekarzy. Różnią się one pomiędzy sobą wysokością składki, jak również wysokością wypłacanego w przypadku takiej konieczności odszkodowania. Jeśli lekarz sobie tego życzy może również wykupić jeszcze dodatkowe ubezpieczenie, które posiada nie objęte w standardowym ubezpieczeniu OC korzyści.

Czym jest błąd medyczny?

Poświęćmy teraz nieco czasu na to, by opisać czym jest błąd medyczny. Błędem medycznym nazywamy błąd w sztuce lekarskiej stanowiący czynność, albo zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy oraz terapii, która niezgodna jest z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza. Błąd medyczny to więc nieumyślne działanie, zaniedbanie albo zaniechanie lekarza, pielęgniarki, położnej albo innej osoby, która wykonuje zawód medyczny i powoduje powstanie szkody u pacjenta. Aby jednak doszło do błędu medycznego musi zaistnieć kilka następujących elementów - postępowanie niezgodne z uznanym powszechnie stanem wiedzy medycznej, związku przyczynowego pomiędzy popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone jeśli roszczenie zostanie uznane, w trakcie toczącego się postępowania ubezpieczyciel uzna że doszło do popełnienia błędu medycznego lub zostanie wydany prawomocny wyrok zasądzający odszkodowanie, jak również zadośćuczynienie. Wyrok zostanie wydany po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Może tez dojść do ugody sądowej albo pozasądowej. Jeszcze inną możliwością jest przypadek, kiedy to szpital i pacjent dochodzą do porozumienia, czy to przed czy w trakcie trwającego procesu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty