Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Życie

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Posiadanie ubezpieczenia na życie to forma zabezpieczenia siebie i swoich bliskich na przyszłość. Taka polisa zaczyna działać , gdy ubezpieczony poważnie zachoruje, ulegnie poważnemu nieszczęśliwemu wypadkowi lub też w najgorszym razie umrze. W dwóch pierwszych wypadkach wypłata świadczenia należna jest ubezpieczonemu. Dzięki temu może on sfinansować swoje leczenie i powrót do zdrowia. W ostatnim przypadku, po śmierci, pieniądze trafiają do osób uposażonych. Jest to więc wsparcie dla bliskich, które pomaga im w poradzeniu sobie z nową sytuacją, przynajmniej pod względem finansowym.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Funkcjonowanie ubezpieczenia

Polisa ubezpieczeniowa na życie i zdrowie to rozwiązanie dobrowolne. Można ją mieć, ale nie trzeba. Jej posiadanie musi być poprzedzone dopasowaniem odpowiednich umów dodatkowych, ustaleniem sum ubezpieczenia i wskazaniem osób uposażonych. Firma ubezpieczająca analizuje wniosek przyszłego ubezpieczonego, weryfikuje jego stan zdrowia i decyduje się zawrzeć polisę na warunkach standardowych lub indywidualnych. Warunki indywidualne są wówczas, gdy ubezpieczony ma niebezpieczny zawód lub jego aktualny stan zdrowia sugeruje, że może nastąpić pogorszenie i wypłata świadczenia staje się prawdopodobna.

Kontynuowanie ubezpieczenia

Samo zawarcie polisy ubezpieczeniowej to jedno. Zupełnie odrębną kwestię stanowi jej utrzymanie. Polisa działa wyłącznie wtedy, kiedy jest opłacona, a opłaty za każdy miesiąc, kwartał, półrocze, rok dokonuje się z góry. Nie ma takiej możliwości by płacić po minionym miesiącu. Oczywiście, mogą się zdarzyć opóźnienia i nie powodują one od razu rozwiązania umowy. Jeżeli opóźnienie to zaledwie kilka dni i nic się w tym czasie nie stanie, to po opłaceniu polisa trwa dalej, tak jakby opóźnienia nie było. Jeżeli opóźnienie sięga dwóch tygodni, to natychmiast trzeba uzupełnić składkę, szczególnie jeżeli dojdzie do zdarzenia. Najpierw musi być zaksięgowana składka na koncie, a dopiero potem zgłoszenie zdarzenia. Jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż miesiąc, polisa nie jest jeszcze rozwiązana, ale już nie działa. Jest jakby zawieszona. Dopiero uzupełnienie wszystkich składek (miesięczne opóźnienie, więc i kolejna składka w to już wchodzi) spowoduje ponowne uruchomienie polisy, ale bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Dłuższe zaległości mogą doprowadzić do zerwania polisy i wycofania ochrony ubezpieczeniowej.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Może się zdarzyć tak, że mimo posiadania dopasowanego ubezpieczenia klient chce z niego i tak zrezygnować. Przyczyny mogą być różne. Może to być problem finansowy, więc opłacanie regularnie składki przestaje być możliwe. Może to być też zupełnie inna kwestia lub chęć zmiany ubezpieczyciela. Tak czy inaczej zerwanie takiej umowy jest oczywiście możliwe i można to zrobić zasadniczo na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenie. Należy złożyć pisemne wypowiedzenie ubezpieczenia i wraz z zakończeniem okresu rozliczeniowego wygaśnie obowiązek opłacania składki, a ze strony firmy wygaśnie obowiązek udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Drugim sposobem jest zaprzestanie opłacania składek. Polisa, która jest nieopłacona nie działa i po okresie ujętym w regulaminie polisy po prostu wygaśnie. Takie działanie daje trochę czasu na ewentualną zmianę decyzji. Jeżeli ta zmiana nastąpi przed wygaśnięciem ubezpieczenia, to samo uzupełnienie zaległych składek wystarczy by doszło do wznowienia. Jeżeli nie nastąpi zmiana, to polisa po prostu wygaśnie. Wraz z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia wygasają wszelkie wzajemne prawa i obowiązki. Nie ma natomiast żadnych konsekwencji. Klient nie musi płacić żadnej kary ani żadnych opłat dodatkowych uiszczać. Rezygnuje z ubezpieczenia i tyle, ma takie prawo i z niego korzysta. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie jest procedurą skomplikowaną ani złożoną. Nie wymaga żadnych szczególnych zachowań. Jako że samo ubezpieczenie jest dobrowolne, to odstąpienie od niego nie może się wiązać z żadnymi utrudnieniami dla klienta.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty