Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Nowy taryfikator mandatów – co zmienia się od 1 stycznia 2022 roku?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
mandaty

Jak widać, nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku, przewiduje wysokie zmiany kar dla kierowców niestosujących się do zasad ruchu drogowego. Podwyższeniu uległy nie tylko mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości, ale też za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, a także za wiele innych wykroczeń. Prawdopodobnie już niebawem dowiemy się, czy podwyższenie kar okazało się skutecznie – celem zmian było przede wszystkim zmniejszenie liczby wykroczeń, a także zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jedno jest pewne – kierowcy, którzy nie chcą stanąć przed koniecznością płacenia wysokich mandatów, powinni pamiętać nie tylko o zdjęciu nogi z gazu, ale też o stosowaniu się do wszystkich innych zasad ruchu drogowego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wyższe mandaty za przekroczenie prędkości

Jedną z tych rzeczy, które najbardziej interesują kierowców, bez wątpienia jest wysokość mandatów za przekroczenie prędkości. Od 1 stycznia 2022 roku będą one wyższe, niż dotychczas.

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł
 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h – 800 zł
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h – 1000 zł
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – 1500 zł
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h – 2000 zł
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h – 2500 zł

Kwoty mandatów wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. Na przykład, kierowca, który po raz kolejny karany jest za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h, zapłaci nawet 5000 zł mandatu.

Większe bezpieczeństwo dla pieszych?

Zmienia się również wysokość mandatów za nieprawidłowe zachowania względem pieszych, w szczególności za manewry na przejściach dla pieszych. Oto kilka przykładów.

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł
 • wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych – 1500 zł
 • omijanie pojazdu ustępującego pieszym pierwszeństwa na przejściu – 1500 zł

Przypominamy, że od niedawna również piesi mogą otrzymać mandat w sytuacji, gdy korzystają z telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych.

Inne wykroczenia

 • niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m – od 300 do 500 zł,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania innych pojazdów – 1000 zł,
 • zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł,
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu – 2500 zł,
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone – 2000 zł,
 • naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza – 2000 zł,
 • naruszenie "zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanemu w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu" – od 500 do 2500 zł,
 • niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo – co najmniej 4000 zł.

Nowy taryfikator mandatów – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Każda zmiana dotycząca na przykład kodeksu drogowego czy taryfikatora, budzi wśród kierowców mnóstwo pytań. Podobnie jest w przypadku zmian wysokości mandatów w 2022 roku. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

1. Jaka kara grozić będzie kierowcom za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, czyli posiadanie co najmniej 0,2 promila w organizmie?

Od stycznia 2022 roku zmieniają się również kary dla nietrzeźwych kierowców. Wysokość mandatów będzie następująca:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu – od 2500 zł,
 • prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu pojazdu innego niż mechaniczny – od 1000 zł,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym – 500 zł.

2. Jaką karą zagrożone będzie przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h?

W przypadku przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h kierowca może spodziewać się mandatu w wysokości 800 zł. Przed zmianą taryfikatora kara ta wynosiła od 200 do 300 zł.

3. Jaką karą zagrożona będzie jazda rowerem lub hulajnogą po użyciu alkoholu?

Osoby prowadzące rower lub hulajnogę w stanie po spożyciu alkoholu mogą oczekiwać mandatu w wysokości od 1000 zł.

4. Jaką karą zagrożone będzie korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem?

W takim przypadku kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 200 zł.

5. Jaka może być wysokość mandatu w przypadku wyprzedzania na przejściach dla pieszych, na których ruch nie jest kierowany sygnalizacją, jak również omijania pojazdów przepuszczających pieszych?

W przypadku tych wykroczeń mandat będzie wynosił minimum 1500 zł.

6. Jaka będzie wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd za wykroczenia drogowe?

To pytanie, które szczególnie nurtuje kierowców. Do końca 2021 roku maksymalna wysokość takiej kary wynosiła 5000 zł. Od początku 2022 roku, zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, maksymalna kara finansowa nakładana przez sąd za wykroczenia drogowe może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Warto również podkreślić, że maksymalna kara nałożona przez policjanta może wynieść maksymalnie 5000 zł.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty