Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Chip tuning - czy wpłynie na ubezpieczenie auta?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Chip tuning - czy wpłynie na ubezpieczenie auta?

Wielu kierowców jest zainteresowanych poprawą osiągów swojego samochodu, ale nie chce mocno ingerować w konstrukcję silnika. Takie osoby dość często decydują się na tzw. chip tuning. Generalnie rzecz biorąc, wspomniane rozwiązanie polega na zmianie oprogramowania sterującego pracą silnika. Oprogramowanie producenta zawsze pozostawia pewną rezerwę mocy jednostki napędowej (m.in. w celu wydłużenia okresu jej bezproblemowej pracy). Wykorzystanie takich ukrytych rezerw poprzez zamianę oprogramowania w jednostce sterującej silnikiem (sterowniku), skutkuje poprawą osiągów i wzrostem spalania. Osoby stosujące chip tuning, mogą zastanawiać się, jaki stosunek ubezpieczyciele mają do takich przeróbek. Podobne pytanie dotyczy również instalacji specjalnych przystawek do sterownika (power boksów/tuning boksów), które są tańszą alternatywą dla chip tuningu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Tunerzy nie mają kłopotów z ubezpieczeniami OC

W ramach wstępu warto zaznaczyć, że ewentualne kłopoty z ochroną ubezpieczeniową po chip tuningu nie dotyczą obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej kierowców (OC). Zasady działania takich polis zostały szczegółowo uregulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wspomniany akt prawny nie zawiera sformułowań, które mogłyby sugerować, że ingerencja w oprogramowanie silnika będzie skutkowała odmową wypłaty odszkodowania z OC albo jego zmniejszeniem. Przepisy nie zabraniają jednak zakładom ubezpieczeń pytać o ewentualny tuning samochodu. Takie pytania zadawane przez krajowych ubezpieczycieli przed podpisaniem umowy OC lub AC, zwykle mają jednak bardzo ogólny charakter. Ubezpieczyciel po prostu chce wiedzieć, czy samochód został stuningowany i raczej nie wnika w charakter takich przeróbek. Pojawiają się oczywiście wątpliwości dotyczące na przykład tego, czy trzeba zakład ubezpieczeń informować o tuningu obejmującym wyłącznie sferę wizualną. Wydaje się, że jest to niepotrzebne, ponieważ czysto estetyczne przeróbki nie wpływają na moc silnika, czyli ważny czynnik uwzględniany przez ubezpieczycieli podczas kalkulowania składki OC. Zgodnie z artykułem 8a ustęp 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zawarcie umowy OC mimo braku odpowiedzi klienta na pytanie o tuning, później wyklucza możliwość podniesienia składki dla właściciela zmodyfikowanego auta. Ogólny charakter pytań zadawanych przez ubezpieczycieli w kontekście tuningu sugeruje, że ten czynnik nie ma dużego wpływu na składkę ubezpieczenia OC lub AC. Potwierdzają to informacje z kalkulatorów ubezpieczeniowych. Ze względu na niewielkie znaczenie tuningu mechanicznego lub elektronicznego w kontekście składki polis komunikacyjnych, niektóre porównywarki ubezpieczeniowe rezygnują z pytania kierowców o taką formę przeróbek. Wspomniane rozwiązanie stosuje m.in. Porowneo.pl. W kalkulatorze OC/AC naszej porównywarki aktualnie nie ma pytań o tuning auta.

Tuning może mieć wpływ na wypłatę z autocasco

Niewielki wpływ tuningu na wysokość składki ubezpieczenia OC i AC nie oznacza, że zupełnie można lekceważyć znaczenie tego czynnika. Posiadacze ubezpieczeń autocasco powinni pamiętać, że w przypadku takich dobrowolnych polis ubezpieczyciel sam określa zasady i warunki ochrony. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) może się zatem znaleźć odniesienie do kwestii tuningu. Jako przykład służy polisa autocasco oferowana przez Link4. W ogólnych warunkach tego ubezpieczenia można znaleźć informację mówiącą, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli zniszczeniom uległ poważnie zmodyfikowany pojazd. Można domniemywać, że ubezpieczycielowi chodzi o znacznie poważniejsze zmiany niż tylko przeprogramowanie silnika. Wzmiankę o tuningu znajdziemy również w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco oferowanego przez Concordię. Ten ubezpieczyciel informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody „wynikające z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, wykonania lub modyfikacji (tuningu) pojazdu oraz wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej”. Takie sformułowanie sugeruje, że źle wykonany tuning może być powodem negatywnej decyzji dotyczącej odszkodowania z AC. W przypadku chip tuningu, (nawet kiepsko wykonanego), trudno jednak mówić o bezpośrednim wpływie na szkodę. Sceptyczny stosunek do tuningu (w ramach oferowanych ubezpieczeń AC) prezentuje także TUW. Wspomniany ubezpieczyciel zastrzegł w OWU, że nie poniesie odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwą modyfikacją (tuningiem) pojazdu. Wszystkie powyższe przykłady potwierdzają, że ramach ubezpieczenia AC może się pojawić ograniczenie ochrony związane z tuningiem. Takie ograniczenie powinno jednak uwzględniać okoliczności każdej sytuacji. Jeżeli źle wykonany tuning spowodował szkodę lub przyczynił się do wzrostu jej wartości, to sankcje ze strony ubezpieczyciela mogą być uzasadnione (o ile wcześniej odpowiednia klauzula znalazła się w OWU lub umowie). Zakład ubezpieczeń nie może natomiast traktować tuningu jako pretekstu do obniżki odszkodowania lub odmowy jego wypłacenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty