Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Czy ubezpieczenie samochodu jest kosztem?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Czy ubezpieczenie samochodu jest kosztem?

Ubezpieczenie samochodu jest obowiązkiem jego właściciela. I nie ma tu tak naprawdę znaczenia, czy jest to pojazd prywatny, czy kupiony na firmę lub przedsiębiorstwo. Ubezpieczony być musi niezależnie od celu jego użytkowania. W przypadku pojazdów prywatnych sprawa jest stosunkowo łatwa i prosta. Trzeba kupić ubezpieczenie, a ten wydatek uwzględnić w domowym budżecie. W przypadku samochodów firmowych, poniesione koszty trzeba jakoś rozliczyć. Pojawia się więc pytanie, czy mogą one stanowić koszt prowadzenia firmy?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Koszty ubezpieczenia samochodu

Zasadniczo, podatnik który korzysta z samochodu do celów firmowych, może związane z nim koszty potraktować, jako koszty uzyskania przychodu i w ten sposób je zaksięgować. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, maleje również wartość podatku dochodowego, którą trzeba odprowadzić. Jednakże są tutaj pewne ograniczenia, o których trzeba pamiętać. Oznacza to, że nie zawsze koszty ubezpieczenia można w całości odliczyć. Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej jest kwota 20 000 euro do wartości samochodu, określonej do celów ubezpieczenia. Jeżeli więc auto ma wartość przekraczającą 20 000 euro, to podatnik może odliczyć tę część składki, którą zapłaciłby za auto do wartości 20 000 euro, natomiast ta część składki, którą należałoby zapłacić za nadwyżkę poza 20 000 euro już nie może zostać odliczona. Jeżeli natomiast ubezpieczone auto nie będzie miało wartości równej 20 000 euro, wówczas cała wartość składki może zostać policzona jako koszt uzyskania przychodu.

Samochody objęte limitem

Powyższy limit nie dotyczy jednak wszystkich samochodów. Są nim objęte jedynie niektóre z nich. Mianowicie, limit obejmuje wyłącznie samochody osobowe. Pojazdy dostawcze lub ciężarowe nie są już w ten sposób ograniczone. Wobec powyższego mogą się pojawić problemy ze zdefiniowaniem samochodu osobowego. Otóż, jasną i jednoznaczną definicję pojazdu osobowego zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, która wskazuje wytyczne, na bazie których samochód uznawany jest za osobowy. Ta sama ustawa określa również, że koszt ubezpieczenia samochodu ciężarowego w całości stanowi kosztu uzyskania przychodu przez przedsiębiorstwo. Dlatego też, składka na ubezpieczenie może być w całości uwzględniona.

Jakie ubezpieczenia są limitowane

Omówione powyżej limity odliczeń nie dotyczą wszystkich składek komunikacyjnych. Co do zasady, składki na ubezpieczenie komunikacyjne można podzielić na dwie grupy. Są to składki obowiązkowe i dobrowolne. W ramach składek obowiązkowych właściciel pojazdu musi pokryć koszty OC właściciela samochodu. Natomiast w grupie ubezpieczeń dobrowolnych znajduje się ubezpieczenie AC, czyli autocasco. Zgodnie z przytoczonymi powyżej ustawami, limity dotyczą wyłącznie ubezpieczeń dobrowolnych. W ramach ubezpieczeń obowiązkowych odliczeniom podlega więc cała wartość składki niezależnie od wartości pojazdu. Jeżeli przedsiębiorca chce ubezpieczyć pojazd również w ramach ubezpieczeń dobrowolnych, nieobowiązkowych, to w tym przypadku wartość pojazdu musi zostać określona, a odliczona może być wyłącznie część składki zgodnie ze wspomnianymi limitami. Jest to dość rozsądne postanowienie i nie dziwi wprowadzenie takiego rozróżnienia. Podsumowując, ubezpieczenie samochodu, w jego obowiązkowej części jest kosztem uzyskania przychodu. Natomiast w części dobrowolnej może być kosztem wyłącznie w pewnych granicach, które określa limit wartości pojazdu na poziomie 20 000 euro.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty