Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Czy UOKiK może pomóc z ubezpieczycielem?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Agent rozmawiający z klientką

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze działają tak, jak by sobie tego życzył klient. Czasami wynika to z błędnych wyobrażeń klienta na temat funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej, czy też na temat obowiązujących zasad. Czasami to wynika również z niewiedzy. Klient nie doczyta informacji, nie zapozna się z nimi, a potem oczekuje czegoś, co mu się wydaje możliwe. Czasami jednak, towarzystwo funkcjonuje sprzecznie z oczekiwaniami klienta wyłącznie dlatego, że próbuje wyzyskać jego niewiedzę i nieznajomość pewnych kruczków prawnych czy szczegółowych przepisów. Co wówczas należy zrobić.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Jak działać w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wszelkie spory i niezgodności na linii klient – towarzystwo ubezpieczeniowe należy rozwiązywać i rozstrzygać, a nie należy ich sobie odpuszczać. Jeżeli więc klient ma jakąkolwiek wątpliwość, nie zgadza się z jakąkolwiek decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, to trzeba tę decyzję zakwestionować, stosując dostępne przepisami i regulacjami metody. Można więc napisać odwołanie, skierować sprawę do sądu lub też zdecydować się na zgłoszenie nieprawidłowości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. To instytucje, które zostały powołane do tego, by bronić zwykłych obywateli przed nieuczciwymi praktykami dużych firm. W bezpośrednim sporze pomiędzy klientem a korporacją, klient raczej ma małe szanse na dojście do sprawiedliwego rozwiązania sprawy. Inaczej rzecz wygląda, gdy do głosu dochodzą specjalne instytucje.

Kiedy UOKiK może zadziałać

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma bardzo jasno i jednoznacznie sprecyzowane kompetencje i poza nimi raczej się nie porusza. To oznacza, że działa wyłącznie w wyznaczonym dla siebie obszarze i chcąc skorzystać z jego wsparcia należy najpierw sprawdzić, czy to właśnie ten urząd jest właściwym adresatem niezadowolenia klienta. UOKiK zajmuje się nieprawidłowościami, które mają charakter powszechny. Dba o poprawność zapisów zamieszczanych w umowach, ponieważ te zapisy dotyczą zazwyczaj wszystkich podpisujących daną umowę klientów. Dba również o jakość wprowadzanych na rynek produktów i rozwój konkurencji poprzez eliminowanie działań nieuczciwych.

UOKiK a skarga od ubezpieczonego

W związku z tym, UOKiK nie przyjmie indywidualnej skargi od ubezpieczonego, który jest niezadowolony z wysokości swojego odszkodowania, czy niezadowolony jest ze standardów lub jakości obsługi klienta. Rozpatrzy natomiast indywidualną skargę klienta, która dotyczy zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które obejmują obowiązywaniem wszystkich klientów, którzy z danym ubezpieczycielem zawarli umowę ubezpieczenia. Jeżeli więc w jednej z umów znajdą się tak liczne wyłączenia, które spowodują, że polisa niemalże nie będzie nic obejmowała ochroną, bo większość to będzie po prostu wyłącznie, to jest to zapis niedozwolony i z taką skargą UOKiK rozpocznie swoje działania.

Warunki wypłaty odszkodowania

Warunki wypłaty odszkodowania zostały tak skonstruowane, że większość poszkodowanych nie będzie miała szans na otrzymanie wypłaty. Jeżeli jeden z klientów to zgłosi, to urząd się tym będzie musiał zająć, ponieważ taki zapis wpływa na wszystkich ubezpieczonych. Warto wiedzieć, że nieprawidłowe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych można zaskarżyć. Nie powinno się dawać przyzwolenia na takie działania. I właśnie UOKiK takiego przyzwolenia nie daje.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty