Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Homologacja samochodu - na czym polega?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Porówneo: Homologacja samochodu - na czym polega?

Praktycznie każdy posiadacz pojazdu silnikowego musiał coś słyszeć o homologacji. Mimo tego wielu kierowców nie wie, co dokładnie kryje się za wspomnianym słowem. Właśnie dlatego postanowiliśmy wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z homologacją. Taka procedura najczęściej kojarzy się z wymaganiami technicznymi, które dotyczą pojazdów silnikowych. Warto wiedzieć, że homologacja jest ważna także w przypadku różnych części i elementów wyposażenia samochodu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Homologacja potwierdza zgodność z lokalnymi normami

Artykuł informujący o zasadach homologacji, na pewno warto rozpocząć od zdefiniowania tego procesu. Jedna z definicji homologacji mówi, że jest to proces polegający na sprawdzeniu zgodności produktu z lokalnymi normami i wymaganiami. Praktycznie wszystkie produkty obecnie muszą spełniać określone normy dotyczące np. bezpieczeństwa dla użytkowników i ochrony środowiska. Nie można się zatem dziwić, że pojazdy mechaniczne również są sprawdzane pod kątem zgodności z ważnymi wymaganiami. Bez homologacji nie jest możliwe legalne wprowadzenie pojazdu silnikowego do ruchu (na drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu). Warto także wiedzieć, że począwszy od 1 stycznia 2014 r. zadania związane z homologacją pojazdów zostały przekazane Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Wcześniej te same zadania były wykonywane przez ministra właściwego do spraw transportu.

Homologacja europejska obowiązuje na terenie całej UE

Akcesja Polski do Unii Europejskiej sprawiła, że nasz kraj musiał zaakceptować wiele wspólnych norm dotyczących między innymi jakości produktów. Takie wspólne normy mają zastosowanie również do pojazdów silnikowych. Właśnie dlatego świadectwo homologacji wydane przez inny kraj członkowski UE, powinno być respektowane również przez polskie urzędy (na podstawie Dyrektywy 2007/46/WE). Istnienie europejskiej homologacji bardzo ułatwia wprowadzanie nowych pojazdów silnikowych na unijny rynek. Takie pojazdy nie muszą bowiem przechodzić osobnych badań w każdym kraju Unii Europejskiej.

Uzyskanie homologacji pojazdu to zadanie producenta

O wydanie świadectwa homologacji powinien wnioskować producent nowego typu pojazdu silnikowego. W ramach procedury homologacyjnej, eksperci sprawdzają dokumentację pojazdu i możliwość prowadzenia jego powtarzalnej produkcji o wysokiej jakości, a także poddają reprezentatywny pojazd badaniom. Warto zdawać sobie sprawę, że brak homologacji pojazdu otrzymanej przez producenta, niestety będzie skutkował poważnymi problemami podczas jego rejestracji. Takie problemy na szczęście nie dotyczą samochodów osobowych. Można się jednak z nimi spotkać w przypadku niektórych mniejszych pojazdów silnikowych (np. quadów sprowadzanych z Bliskiego Wschodu). W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie uzyskanie tak zwanego dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Jest ono konieczne, jeżeli pojazd silnikowy nie uzyskał homologacji na wniosek producenta albo po otrzymaniu takiej homologacji przeszedł istotne zmiany konstrukcyjne. O dopuszczenie jednostkowe do ruchu powinny się ubiegać także osoby, które zbudowały pojazd marki SAM (na podstawie samodzielnie opracowanej konstrukcji). Przepisy określają różne normy homologacyjne dla poszczególnych typów pojazdów silnikowych. W przypadku samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i przyczep (tak zwanych pojazdów kategorii M, N i O), szczegółowe normy homologacyjne zostały określone przez rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Procedurom homologacyjnym podlegają także części…

Warto pamiętać, że wymogi homologacyjne dotyczą nie tylko kompletnych pojazdów. Obowiązujące przepisy wymuszają również uzyskanie homologacji dla części pojazdów oraz elementów ich wyposażenia. Obowiązek uzyskania homologacji dotyczy producentów wprowadzających na polski rynek nowy typ części/wyposażenia samochodu lub krajowych przedstawicieli takich producentów. Warto wiedzieć, że zgodnie z unijnymi przepisami, Polska musi akceptować homologacje uzyskane w innym kraju Unii Europejskiej przez producenta części/wyposażenia lub jego przedstawiciela. O homologacji dość często mówi się także w kontekście instalacji przystosowujących samochody do zasilania gazem LPG. O wydanie świadectwa homologacji dotyczącego sposobu montowania instalacji na autogaz, powinien wystąpić podmiot dokonujący montażu takiej instalacji dla danego typu pojazdu. Odpowiedni dokument w ramach decyzji administracyjnej wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Warto wiedzieć, że dziesięcioletnią fabryczną homologację posiadają butle na autogaz. Po upływie 10 lat taką homologację można przedłużyć dzięki wykonaniu badania przez warsztat posiadający odpowiednie uprawnienia. To rozwiązanie jest bardziej opłacalne finansowo niż zakup i montaż nowej butli na LPG.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty