Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ile się czeka na prawo jazdy?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
0

Sam pozytywny wynik egzaminu państwowego nie pozwala na legalne poruszanie się po drogach samochodem lub motocyklem. Właśnie dlatego młodzi kierowcy z niecierpliwością czekają na wydanie prawa jazdy. Taki dokument na pewno nie zostanie przygotowany „od ręki”, gdyż jego produkcja jest dość skomplikowana (m.in. z uwagi na konieczne zabezpieczenia). W odpowiedzi na pytania wielu świeżo upieczonych kierowców, postanowiliśmy wyjaśnić takim osobom, ile będą musiały czekać na wydanie prawa jazdy. Na dłuższe oczekiwanie muszą przygotować się cudzoziemcy (np. obywatele Ukrainy), którzy wnioskowali o wydanie polskiego prawa jazdy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Bez zapłaty urząd nie wyda nam potrzebnego dokumentu

W Internecie znajdziemy wiele artykułów dotyczących oczekiwania na prawo jazdy i procedury wydawania tego dokumentu. Lepszym źródłem wiedzy okazuje się jednak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 231). To rozporządzenie bardzo dokładnie określa zasady, jakimi muszą kierować się urzędnicy podczas wydawania praw jazdy. Rozporządzenie z 24 lutego 2016 r. wskazuje, że wydanie pierwszego prawa jazdy będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym warunkiem jest otrzymanie przez urząd informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego. Taką informację wysyła oczywiście ośrodek egzaminowania kierowców. Kolejnym warunkiem wydania prawa jazdy (nie tylko pierwszego) jest wniesienie przez kierowcę odpowiedniej opłaty (100,50 zł). Warto nadmienić, że wnioski o wydanie prawa jazdy i opłaty przyjmuje:

  • wydział komunikacji w urzędzie miasta na prawach powiatu
  • wydział komunikacji w urzędzie jednej z dzielnic Warszawy
  • wydział komunikacji w starostwie powiatowym

Osoby wnoszące opłatę na konto bankowe urzędu, później powinny samodzielnie wydrukować potwierdzenie przelewu. Warto pamiętać, że brak wpłaty blokuje możliwość uzyskania prawa jazdy.

Standardowy czas oczekiwania na „prawko” wynosi 9 dni

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wniesieniu całej opłaty, pozostaje już tylko czekać na przygotowanie prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW). Czas załatwienia całej sprawy nie powinien przekraczać 9 dni roboczych (naliczanych począwszy od dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów i uregulowania opłaty). W wyjątkowych sytuacjach (związanych np. w wcześniejszym zakazem prowadzenia pojazdów), kierowca na prawo jazdy poczeka przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy. Status swojego prawa jazdy (po uprzednim podaniu imienia, nazwiska oraz numeru PESEL) można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wyświetlenie przez system informatyczny PWPW komunikatu „przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” będzie oznaczało, że można już udać się do urzędu i odebrać prawo jazdy (po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego). W odpowiedzi na pytanie dotyczące statusu sprawy, system informatyczny PWPW może wygenerować również następujące komunikaty:

  • „przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne”
  • „niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany”

Pierwszy komunikat pojawi się, jeżeli prawo jazdy jest dopiero produkowane albo trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie uprawnień danego kierowcy do prowadzenia pojazdów. Drugi z powyższych komunikatów można zobaczyć np. wtedy, gdy internauta wprowadził niewłaściwe dane osobowe albo urząd jeszcze nie przekazał odpowiednich informacji do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Cudzoziemiec czasem musi poczekać nawet kilka tygodni …

Na dłuższy okres oczekiwania muszą przygotować się cudzoziemcy wnioskujący o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polski dokument. Z takim wnioskiem obecnie często występują Ukraińcy. W tym kontekście warto przypomnieć, że każdy cudzoziemiec powinien wnioskować o wydanie polskiego „prawka” przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia czasowego lub stałego pobytu na terenie Polski. Jeżeli obywatel innego państwa odpowiednio wcześniej nie złoży wymaganych dokumentów, to niestety będzie go czekała przymusowa przerwa w prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Wszystkimi formalnościami trzeba zająć się np. 2 - 3 miesiące wcześniej, bo polski urząd może wymagać potwierdzenia uprawnień kierowcy przez zagranicznych urzędników (np. z Ukrainy). Przykład Ukrainy jest istotny, ponieważ polskie urzędy często weryfikują uprawnienia kierowców pochodzących z tego państwa. Inną kwestią jest konieczność zdania teoretycznej części polskiego egzaminu na prawo jazdy przez cudzoziemców, którzy uzyskali uprawnienia do prowadzenia pojazdów na terenie kraju niebędącego stroną konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Przykładem takiego państwa są np. Indie. Obywatele wspomnianego kraju przed otrzymaniem polskiego „prawka”, niestety będą musieli zdać egzamin teoretyczny. Podobne utrudnienie nie dotyczy m.in. obywateli Ukrainy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty