Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Jak skorzystać z zadośćuczynienia z OC sprawcy?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Spisywanie oświadczenia o wypadku do skorzystania z zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie z OC sprawcy pozwala nie tylko na rekompensatę z tytułu zniszczonego pojazdu, ale również za wyrządzenie szkód osobowych. Kwoty zadośćuczynienia w ramach OC osoby powodującej daną sytuację są zależne od wielu czynników i najczęściej trzeba dochodzić do nich drogą sądową.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, który musi posiadać właściciel każdego poruszającego się po drogach pojazdu, upoważnia do wypłaty świadczeń nie tylko za uszkodzone mienie (np. stłuczoną lampę samochodową, zniszczony pojazd).

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – co to jest?

Wypadek, a nawet drobna stłuczka mogą negatywnie odbić się nie tylko na stanie technicznym pojazdów biorących udział w zdarzeniu, ale także na psychicznym i fizycznym zdrowiu osób poszkodowanych. Zgodnie z obowiązującym prawem, polisa OC sprawcy upoważnia do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po wypadku samochodowym. Niestety, w większości przypadków towarzystwa ubezpieczeniowe proponują świadczenia z tytułu zadośćuczynienia w bardzo mocno odbiegające od oczekiwań osób dochodzących do należnych świadczeń. Jak informują specjaliści z rynku ubezpieczeń, zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy zdarzenia jest najczęściej określane jako próba należnej rekompensaty za poniesionego negatywne przeżycia. Wśród nich można wymienić m.in. ból fizyczny, utratę zdrowia, negatywne przeżycia, a nawet rezygnację z planów, spowodowaną danym zdarzeniem. Osoby poszkodowane, które w wyniku wypadku (nie z własnej winy) poniosły obrażenia, mogą starać się nie tylko zadośćuczynienie, ale także zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, a także zwrot kosztów lekarstw, rehabilitacji itp.

Zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy – jak do niego dochodzić? Jaka jest wysokość?

Aby ubiegać się o świadczenia z tytułu zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, należy przede wszystkim zwrócić się do jego towarzystwa ubezpieczeniowego w celu zgłoszenia szkody osobowej. Najczęściej o zwrot zadośćuczynienia można starać się do 3 lat od daty zajścia zdarzenia. W czasie zgłaszania szkody powinno się wymienić kategorię roszczeń, o które chcę się ubiegać. Wraz z kategoriami roszczeń wymagane są również kwoty świadczeń. W związku z tym, że wycena własnego zdrowia psychicznego, w tym także cierpienia jest bardzo trudna do zrobienia, mogą pojawić się pewne rozbieżności pomiędzy sumą świadczeń oczekiwaną przez poszkodowanego a oferowanym przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowaniem. Z pomocą mogą przyjść licznie występujące na rynku kancelarie, które pomagają w ustaleniu świadczenia, a także w jego dochodzeniu na drodze sądowej.

Zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC – co warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że od momentu zgłoszenia szkód osobowych w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia do wypłaty świadczenia z tytułu zadośćuczynienia (lub braku wypłaty) może upłynąć naprawdę długi czas. W interesie firm ubezpieczeniowych jest wypłata jak najmniejszego świadczenia, dlatego osoby starające się o zadośćuczynienie muszą być przygotowane nawet na długą i wyczerpującą batalię przed sądem. Jednym z najważniejszych aspektów w dochodzeniu do zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia jest uzasadnienie w postaci rzetelnego oraz dokładnego opisu zdarzenia i wszystkich negatywnych skutków (w tym szkód osobowych) powstałych w jego konsekwencji. Jeśli kwota oczekiwanego zadośćuczynienia jest niewspółmierna do szkód poniesionych przez poszkodowanych, szansa na pozytywne zakończenie sprawy (nawet z pomocą wyspecjalizowanych kancelarii) jest niewielka, dlatego zawsze należy racjonalnie ważyć wysokość zadośćuczynienia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty