Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Jak i gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Porówneo: Jak i gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Sprzedałeś swoje poprzednie auto i powoli zaczynasz rozglądać się za nowym? A może świeżutki nabytek czeka już w garażu? Zanim zapomnisz o poprzednim samochodzie, musisz dopilnować kilku formalności. Podpowiadamy, gdzie i jak zgłosić sprzedaż samochodu i o czym jeszcze należy pamiętać.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Z artykułu dowiesz się:

Co mi grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

Gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu?

Jakich dokumentów potrzebuję by zgłosić sprzedaż samochodu?

Wydział komunikacji – jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – jak wypełnić druk?

Jak zgłosić sprzedaż samochodu przez internet?

Firma ubezpieczeniowa – jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Co mi grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

Nie informując urzędu o pozbyciu się auta musisz mieć swiadomość, że w bazie CEPiK wciąż możesz figurować jako właściciel pojazdu – jeśli nabywca jest opieszały i nie kwapi sie do przerejestrowania samochodu na siebie, może się zdarzyć, że przyjdzie ci się tłumaczyć z wybryków kupującego, jeśli dopuści się ich za kierownicą.

Na twój adres może przyjść na przykład wezwanie do wskazania kierującego, gdy nowy właściciel zasłuży na mandat z fotoradaru, albo korespondencja dotycząca braku uiszczenia opłaty za parkowanie z miasta, w którym nigdy nie byłeś nawet przejazdem. Wkroczenia drogowe to jednak nie wszystko - w skrajnych przypadkach możesz narazić się na wizytę policji o szóstej rano, na przykład gdy sprzedany samochód posłuży jako narzędzie przestępstwa.

Kontrolę może też wszcząć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – jeśli rozłożyłeś składkę na raty i po sprzedaży po prostu nie opłacisz kolejnej, umowa OC z automatu wygaśnie, ale gdy kupujący nie zdąży przerejestrować pojazdu na siebie, system wytypuje cię jako właściciela pojazdu, który nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oczywiście dysponując dokumentem sprzedaży łatwo udowodnisz swoją niewinność w powyżej opisanych przypadkach, ale stracisz czas (włącznie z odstaniem z awizem na poczcie) i nerwy, dlatego zawiadomienie o zbyciu pojazdu najlepiej zlożyć bez zbędnej zwłoki. Co więcej, od roku 2020 ze strony urzędu grożą nam także nieprzyjemne konsekwencje finansowe: znowelizowany Kodeks Drogowy przewiduje karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 złotych za niezawiadomienie właściwego miejscowo starosty o zbyciu pojazdu.

Gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu?

Aby skutecznie i raz na zawsze pozbyć się wszelkich związków z poprzednim prywatnym pojazdem, musisz dostarczyć dokumenty w dwa miejsca, najlepiej w tej kolejności:

 1. wydział komunikacji odpowiedni dla twojego miejsca zamieszkania
 2. firma ubezpieczeniowa, w której pojazd miał zawartą polisę OC

Na szczęście w żadne z tych miejsc nie trzeba dotrzeć osobiście – wszystkie formalności można załatwić przez Internet bez wychodzenia z domu, co warto docenić zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

Jakich dokumentów potrzebuję by zgłosić sprzedaż samochodu?

Dowód przeniesienia własności pojazdu to podstawa wszelkich czynności – w przypadku sprzedawców prywatnych będzie to umowa kupna-sprzedaży. Najważniejsze informacje, które powinny się w niej znaleźć to:

 • data i miejsce sprzedaży samochodu
 • dane dotychczasowego właściciela – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, PESEL. Jeśli samochód posiada współwłaściciela, jego dane oraz podpis również powinny znaleźć się w umowie
 • dane nabywcy – tak jak w przypadku sprzedawcy/darczyńcy
 • informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację auta będącego przedmiotem umowy – numer VIN, marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg, numer rejestracyjny, dopisać warto też kolor, rodzaj paliwa, typ nadwozia, nazwę wersji wyposażenia
 • ustalona przez strony wartość pojazdu, czyli po prostu cena
 • data i godzina przekazania pojazdu
 • oświadczenie dotychczasowego właściciela pojazdu, że pojazd faktycznie jest w jego posiadaniu, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia ani zastawu
 • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń
 • informacja, która strona transakcji uiści podatek od czynności cywilnoprawnych – w większości przypadków podatek ten płacony jest przez kupującego, lecz nie ma przeszkód, aby został uiszczony przez sprzedawcę
 • lista dokumentów przekazanych wraz z autem (dowód rejestracyjny, polisa OC, jeśli są to również: karta pojazdu, książka serwisowa, karty gwarancyjne na dodatkowe niefabryczne elementy wyposażenia).

Umowa kupna-sprzedaży powinna zostać sporządzona w dwóch identycznych kopiach – jedna dla ciebie, druga dla nowego właściciela. Warto zrobić jej skan na wypadek gdyby się gdzieś zawieruszyła.

Składając podpis jako sprzedawca poświadczasz, że otrzymałeś ustaloną zapłatę (warto dopisać w jakiej formie – przelew czy gotówka), zaś podpis kupującego potwierdza, że wydałeś mu pojazd wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wydział komunikacji – jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Jeśli chcesz zrobić to osobiście, udaj się do urzędu. W zależności od tego, w jak dużej miejscowości mieszkasz będzie to:

 • starostwo powiatowe
 • urząd miasta
 • urząd dzielnicy

Pamiętaj, że wprowadzony w czasach pierwszej fali pandemii COVID-19 przepis o wydłużeniu terminu dopełnienia formalności do 180 dni wygasł z końcem 2020 roku – musisz zmieścić się w terminie 30 dni kalendarzowych od transakcji!

Zabierz ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, którym posłużyłeś się przy podpisywaniu umowy
 • umowę kupna-sprzedaży (oryginał, nie skan lub kopię!)
 • wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu, którego wzór bez problemu znajdziesz na stronie urzędu

Jeśli pojazd miał współwłaściciela, albo musi się on stawić osobiście wraz z tobą i swoim dowodem tożsamości, albo musisz uprzednio poprosić go o udzielenie ci pełnomocnictwa, najlepiej na urzędowym druku upoważnienia do rejestracji pojazdów. W pełnomocnictwie muszą być zawarte następujące informacje:

 • data i miejsce udzielenia
 • dane i podpis udzielającego pełnomocnictwo
 • twoje dane
 • marka, numer rejestracyjny i VIN pojazdu
 • informacja jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo (tu: zawiadomienie o zbyciu pojazdu) \

Pełnomocnictwo takie jest bezpłatne jedynie jeśli współwłaścicielem jest członek najbliższej rodziny: mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra (to wyjaśnia wspólne urzędowe wizyty dziadków i babć z wnuczkami). W każdym innym przypadku opłata skarbowa wyniesie 17 złotych lub 22 złote, gdy dostarczymy pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – jak wypełnić druk?

Nie jest to trudne – wszystkie potrzebne dane znajdziesz w umowie kupna-sprzedaży. Musisz wpisać:

 • dane swoje i ew. współwłaściciela
 • datę i miejscowość, w której składasz dokument
 • nazwę urzędu, w którym mieści się wydział komunikacji, który odwiedzasz
 • podstawowe dane pojazdu (rodzaj, marka, model, numer rejestracyjny)
 • dane kupującego (wraz z adresem i PESEL-em)
 • informację o rodzaju dokumentu przeniesienia własności wraz z datą transakcji

Na dole składasz podpis, a jeśli współwłaściciel nie pofatygował się z tobą do urzędu, w obecności urzędnika podpisujesz się również za niego, dopisując "z upoważnienia".

Nie przywiązuj się specjalnie do tego wniosku – widzisz go ostatni raz w chwili, gdy podchodzisz do okienka. Urzędnik zabierze go, a dowodem na fakt skutecznego dokonania przez ciebie zgłoszenia zbycia pojazdu jest pieczątka na umowie kupna-sprzedaży, wraz z datą i podpisem przyjmującego zawiadomienie urzędnika.** **Nie otrzymujesz żadnego osobnego druku potwierdzenia, dlatego tym bardziej dobrze pilnuj umowy!

Jak zgłosić sprzedaż samochodu przez internet?

Poinformowanie właściwego komunikacji o transakcji przez internet jest dużo prostsze i zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Konieczny do jego dokonania będzie profil zaufany, niezbędny do wielu innych czynności urzędowych online, oraz skan umowy kupna-sprzedaży.

Po wejściu na stronę GOV.pl wpisz w wyszukiwarkę "zbycie pojazdu" – w wynikach otrzymasz link Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę, który poprowadzi cię do wygenerowania przycisku "Wyślij zgłoszenie". Po zalogowaniu zobaczysz listę twoich pojazdów – wybierz właściwy i kliknij "Zgłoś zbycie pojazdu".

Wielką zaletą systemu jest fakt, że nie potrzebujesz pełnomocnictwa ani upoważnienia współwłaściciela – jedynie zaznaczasz, że działasz za jego zgodą. Nie musisz też wpisywać swoich danych – baza automatycznie je wypełni, a ty musisz je jedynie zaakceptować, a ręcznie wpisujesz tylko dane nabywcy. Następnie załączasz uprzednio przygotowany skan umowy i wybierasz z listy właściwy urząd, a po zatwierdzeniu podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym otrzymujesz na skrzynkę ePUAP urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Firma ubezpieczeniowa – jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Zacznijmy od tego, że musisz działać szybciej, albowiem masz na to 14 dni. Jeśli tego nie zrobisz, firma ubezpieczeniowa ma prawo wezwać cię do uiszczenia nieopłaconej składki OC – na przykład za polisę, która została automatycznie odnowiona po 12 miesiącach.

Zacznij od wypełnienia zawiadomienia o sprzedaży auta - druk znajdziesz na stronie swojego ubezpieczyciela. Powinno ono zawierać:

 • datę i miejscowość
 • twoje dane
 • numer polisy
 • pełną nazwę zakładu ubezpieczeń
 • informacje o sprzedanym aucie (marka, numer rejestracyjny, VIN)
 • dane kupującego (PESEL, imię, nazwisko, adres zameldowania i zamieszkania)

W tym przypadku również musisz załączyć dowód sprzedaży – najlepiej najpierw odwiedzić urząd, a ubezpieczycielowi przedstawić skan umowy z pieczątką poświadczającą dopełnienie formalności urzędowych.

Oczywiście możesz odwiedzić przedstawicielstwo firmy ubezpieczeniowej osobiście, jednak dużo szybciej załatwisz sprawę wysyłając zeskanowane, podpisane zawiadomienie o sprzedaży mailem wraz ze skanem umowy oraz osobnym formularzem, w którym wskażesz konto, na które ma trafić zwrot niewykorzystanych przez ciebie składek. W przypadku OC takiego rozliczenia dokonuje się w okresach miesięcznych, w przypadku AC – dziennych.

Pamiętaj, że jeśli nie umówiłeś się z nabywcą, że wypowie on OC niedługo po zakupie, może on korzystać z niego do końca przebiegu ubezpieczenia, a tobie nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres. W przypadku AC zwrot przysługuje ci zawsze – za każdy dzień do końca ubezpieczenia.

Warto pamiętać o zgłoszeniu transakcji ubezpieczycielowi nawet gdy sprzedajesz auto mniej niż miesiąc do końca ważności OC albo gdy nie płacisz ostatniej składki – jeśli z jakichś przyczyn ubezpieczyciel nie zdąży zaktualizować danych albo odnotować faktu wygaśnięcia polisy, będziesz miał spokojne sumienie i papier potwierdzający twoją wersję.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty