Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Jazda bez przeglądu - co na to ubezpieczyciel?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Porówneo: Jazda bez przeglądu - co na to ubezpieczyciel?

Wszystko wskazuje, że samochody jeżdżące po polskich drogach już niebawem będą musiały spełniać bardziej wyśrubowane normy dotyczące emisji spalin. Planowane jest także dalsze „uszczelnienie” systemu okresowych badań technicznych pojazdów. Właśnie dlatego właściciele starszych aut już niebawem mogą mieć problemy z uzyskaniem pozytywnego wyniku badania technicznego. Warto zdawać sobie sprawę, że brak takiego aktualnego badania skutkuje nie tylko mandatem (do 500 zł), zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i ewentualnym odholowaniem samochodu. Na kwestię związaną z aktualnym przeglądem technicznym, uwagę zwracają również zakłady ubezpieczeń.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

W przypadku OC ubezpieczyciel nie ma pola manewru

Można przypuszczać, że krajowe zakłady ubezpieczeń dość chętnie stosowałyby sankcje wobec tych swoich klientów kupujących obowiązkowe OC, którzy później powodują wypadki samochodem nieposiadającym wymaganego przeglądu. Na takie restrykcje nie pozwala jednak ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warto przypomnieć, że ten akt prawny bardzo dokładnie reguluje wszystkie zasady działania obowiązkowych polis dla kierowców. Ubezpieczyciele w przypadku przymusowego OC, nie mogą stosować rozszerzającej wykładni przepisów. Dlatego brak odpowiednich regulacji z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, skutecznie uniemożliwia karanie kierowcy, który w momencie wypadku poruszał się autem bez aktualnego badania technicznego. Ustawowa sankcja w postaci konieczności zwrotu świadczenia z OC wypłaconego wcześniej przez ubezpieczyciela, dotyczy m.in. osób powodujących wypadek pod wpływem alkoholu lub uciekających z miejsca kolizji.

Brak przeglądu może wpłynąć na szkodę z autocasco

Zakłady ubezpieczeń w przypadku dobrowolnych polis autocasco (AC), posiadają natomiast dość dużą swobodę związaną z karaniem właścicieli pojazdów w złym stanie technicznym. Szczegółowe przepisy nie regulują bowiem zakresu ochrony zapewnianego przez polisy AC. Warto jednak pamiętać, że odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco albo jego obniżenie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy brak ważnego badania technicznego wpłynął na powstałą szkodę. Trzeba podkreślić, że w kontekście złego stanu technicznego auta, zakład ubezpieczeń może oskarżyć kierowcę również o rażące niedbalstwo. Zachowanie kierowcy noszące znamiona rażącego niedbalstwa, zwalnia towarzystwo ubezpieczeniowe z odpowiedzialności za szkody (o ile ogólne warunki ubezpieczenia, klauzule umowne albo względy słuszności nie stanowią inaczej - zobacz artykuł 827 paragraf 1 kodeksu cywilnego).

AC raczej nie pomoże jeśli auto nie miało badania…

Poniższa tabela przygotowana przez ekspertów porównywarki Porowneo.pl prezentuje informacje na temat sankcji w polisach AC związanych z brakiem ważnego badania technicznego. Można zauważyć, że prawie wszystkie analizowane zakłady ubezpieczeń stosują podobną klauzulę w OWU ubezpieczeń autocasco. Wskazuje ona, że odszkodowanie nie będzie należało się klientowi, jeżeli uszkodzony pojazd nie miał wymaganych badań technicznych, a zły stan techniczny pozostawał w związku z wypadkiem. Bardziej restrykcyjne podejście prezentuje Wiener (dawny Gothaer). Najbardziej liberalna jest natomiast Aviva. Ten zakład ubezpieczeń przewiduje bowiem możliwość częściowej wypłaty odszkodowania z AC jeśli auto nie posiadało aktualnego przeglądu.

text

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty