Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Kalkulator zniżek OC - czy można obliczyć swoje bonusy?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Porówneo: Kalkulator zniżek OC - czy można obliczyć swoje bonusy?

Składki obowiązkowych ubezpieczeń OC obecnie są o wiele wyższe niż jeszcze cztery - pięć lat wcześniej. Właśnie dlatego trudno się dziwić, że temat zniżek przyznawanych kierowcom przez ubezpieczycieli wzbudza spore zainteresowanie. Czasem takie zniżki mają niebagatelną wysokość i pozwalają zredukować koszt obowiązkowej polisy na przykład o 50% - 60% (względem wyjściowej składki). Kierowcy zamierzający dowiedzieć się, jakie zniżki przewidział dla nich konkurencyjny zakład ubezpieczeń, raczej nie znajdą w Internecie odpowiedniego zestawienia. Poziom zniżek można jednak obliczyć przy pomocy [kalkulatora OC](https://www.porowneo.pl/ubezpieczenia/samochodu/ubezpieczenie-oc).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Uwaga: oprócz zniżek są stosowane też karne podwyżki

Wielu właścicieli samochodów zapomina, że zakłady ubezpieczeniowe oprócz zniżek (tak zwanych bonusów), stosują również zwyżki obowiązkowej składki OC (malusy). Warto zatem przypomnieć, że kierowców generujących szczególnie wysokie ryzyko dla ubezpieczyciela, niestety czeka karna dopłata składek. Przykładem są właściciele samochodów, którzy w ostatnim roku spowodowali dwie stłuczki. Ze względu na obowiązkowy i powszechny charakter OC dla kierowców, zakład ubezpieczeń nie może odmówić świadczenia usług takim osobom o złej historii szkód. Przepisy nie zabraniają jednak ubezpieczycielowi zaoferowania tak zwanej zaporowej składki. Może być ona nawet o 100% wyższa od podstawowego kosztu ubezpieczenia OC (bez bonusów i malusów). Sporymi zwyżkami karany jest również kierowca, który często zgłasza szkody w ramach dobrowolnej polisy AC - autocasco. Wyjątek stanowią osoby posiadające dodatkowe ubezpieczenie chroniące je przed skutkami utraty zniżek. Warto pamiętać, że bezszkodowe korzystanie z autocasco (podobnie jak w przypadku OC), będzie skutkowało naliczaniem zniżek (bonusów).

W Internecie nie znajdziemy już tabel bonus - malus…

Jeszcze kilka lat temu w Internecie łatwiej można było znaleźć specjalne zestawienia, w których ubezpieczyciele informowali o wysokości zniżki/zwyżki dotyczącej polisy OC lub AC. Takie zestawienia (zwane tabelami bonus - malus) w prosty sposób pokazywały, jaka jest zależność pomiędzy historią szkód oraz wysokością naliczonej zniżki lub zwyżki. Dzięki tabeli bonus - malus, kierowca mógł na przykład dowiedzieć się, że dwuletni okres bezszkodowej jazdy oznacza zniżkę wynoszącą 20%. Taka zniżka była obliczana względem bazowej składki dla kierowcy bez okresu bezszkodowej jazdy. Mowa o właścicielu samochodu nieposiadającym żadnych zniżek oraz zwyżek. Obecnie znalezienie aktualnych tabel bonus - malus na stronach internetowych ubezpieczycieli jest już praktycznie niemożliwe. Taka sytuacja dotyczy nie tylko obowiązkowych ubezpieczeń OC. Wspomnianych tabel nie odnajdą również osoby zainteresowane dobrowolnymi polisami autocasco. Trudności ze znalezieniem tabel bonus - malus prawdopodobnie wynikają z ich obecnego skomplikowania. Wiele wskazuje na to, że zakłady ubezpieczeń zaczęły stosować bardziej skomplikowany system bonusów i malusów, którego nie można już przedstawić w prostej tabeli.

O poziomie zniżek pośrednio powie nam kalkulator OC

Kierowca na ogół nie będzie miał problemu ze stwierdzeniem, jaki poziom zniżek lub zwyżek zastosował ubezpieczyciel, który aktualnie go chroni. Odpowiednie informacje na ten temat powinny znaleźć się w dokumencie potwierdzającym zakup polisy. Jeżeli właściciel pojazdu nie posiada takiego dokumentu, to informacji o poziomie zniżek/zwyżek powinna udzielić infolinia ubezpieczyciela. Niektóre zakłady ubezpieczeń obecnie podają dane polisy (dotyczące np. bonusów albo malusów) w specjalnym panelu internetowym, do którego dostęp posiada kierowca. Takie rozwiązanie jest coraz częściej wykorzystywane przez rodzime firmy ubezpieczeniowe. Znalezienie odpowiednich informacji będzie nieco trudniejsze, jeżeli kierowcę interesuje poziom zniżek, których mógłby mu udzielić konkurencyjny zakład ubezpieczeń. W takiej sytuacji można skontaktować się z tym zakładem ubezpieczeń albo jego agentem. Istnieje również inny wariant, który w łatwy sposób pozwala na porównanie ofert ubezpieczeniowych pod kątem zniżek. Wspomniane rozwiązanie wymaga użycia darmowego kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych (np. udostępnionego przez Porowneo.pl). Do takiego kalkulatora można wpisać wszystkie dane dotyczące siebie, użytkowanego samochodu oraz faktycznej historii szkód. Po obliczeniu składek opartych na rzeczywistym przebiegu ubezpieczenia, warto zapisać uzyskane wyniki i ponownie wyliczyć swoją składkę zakładając, że okres bezszkodowej jazdy wynosi 0 lat, a wszystkie pozostałe parametry kierowcy oraz auta pozostają bez zmian. Takie porównanie kosztów OC dla dwóch wariantów kalkulacji pozwala na przybliżone ustalenie wysokości zniżek lub zwyżek stosowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Poziom zniżek dla danego kierowcy (od poszczególnych zakładów ubezpieczeń) na ogół jest zbliżony. Większe rozbieżności dotyczą malusów, czyli karnych zwyżek. Warto wiedzieć, że na fali rynkowych podwyżek cen polis OC (z lat 2016 - 2017) krajowi ubezpieczyciele dodatkowo zaostrzyli politykę wobec „szkodowych” kierowców. Taka zmiana była równoznaczna z podniesieniem poziomu ubezpieczeniowych zwyżek.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty