Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania za wypadek na skutek poślizgu?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Wpadnięcie w poślizg może mieć wpływ na ubezpieczenie

Wypadki spowodowane poślizgiem to zdarzenia na drodze, które zdarzają się głównie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy aura i warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcom. Istnieje wielu sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania za zdarzenie drogowe wywołane poślizgiem auta.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

W przypadku poniesienia szkód w wyniku wypadku, który był spowodowany poślizgiem, istnieje kilka sposobów na dochodzenie należności. W niektórych sytuacjach można starać się o pokrycie szkód z polisy OC sprawcy lub oczekiwać odszkodowania w ramach autocasco. Nie zawsze jednak odszkodowanie można uzyskać.

Odszkodowanie od zarządcy dróg za wypadek w wyniku poślizgu

Wypadki lub kolizje, których przyczyną był poślizg, bardzo często są opisywane przez policjantów jako niedostosowanie prędkości pojazdu do panujących warunków w momencie zdarzenia. Niestety, tego typu sformułowania nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Może zdarzyć się, że poślizg nie był spowodowany niewłaściwym zachowaniem kierowcy samochodu, lecz zaniedbaniem zarządcy drogi. Uzyskanie oczekiwanego odszkodowania od zarządcy dróg w wielu przypadkach jest jednak niemożliwe. Zaniedbanie obowiązku utrzymania drogi może być kwalifikowane np. jako brak odśnieżania lub posypywania jezdni w celu zapobieżenia niebezpiecznej śliskości, brak koniecznego remontu nawierzchni bez informowania o uszkodzonej jezdni. Do udowodnienia winy zarządcy drogi konieczne jest zgromadzenie sporej ilości dowodów w postaci oświadczeń świadków zdarzenia, zdjęć, notatki policyjnej. Warto pamiętać, że zapobieganie śliskości jezdni to obowiązek zarządcy drogi nie tylko w czasie opadów śniegu, ale m.in. także w czasie wycieku substancji chemicznych. Zdaniem ekspertów, uzyskanie odszkodowania w ramach OC zarządcy drogi za wypadek wskutek poślizgu w czasie trudnych warunków atmosferycznych jest mało prawdopodobne. Co więcej, sam fakt oblodzenia jezdni nie stanowi powodu, dla którego można oczekiwać odszkodowania od zarządcy dróg. Aby poznać realne szanse na wypłatę odszkodowania w ramach OC zarządcy dróg, należy sprawdzić sytuację podlegające wyłączeniu z ochrony. Tego typu informacje można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) w polisach instytucji, która jest odpowiedzialna za utrzymanie dróg. Zarządcą dróg krajowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcą dróg wojewódzkich Urząd Wojewódzki, zarządzanie drogami powiatowymi mieści się w obowiązkach Zarządu Powiatu, natomiast zarządcą dróg gminnych może być prezydent miasta, wójt lub burmistrz.

Brak odszkodowania za wypadek w wyniku poślizgu

Jak przekonują eksperci z sektora ubezpieczeń, szansa na otrzymanie odszkodowania w wyniku poślizgu z winy kierowcy jest niewielka, jeśli nie posiada polisy autocasco. Ten rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia chroni kierowców nawet od szkód wyrządzonych z własnej winy. Osoby nieposiadające polisy AC mogą nie otrzymać żadnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy poślizg był spowodowany rozlaną plamą oleju na jezdni. Korzystna oferta polisy autocasco pozwala na zminimalizowanie formalności w przypadku dochodzenia wykonania zobowiązań spowodowanych wypadkiem na skutek poślizgu. W wielu sytuacjach wystarczy jeden telefon do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym posiada się polisę AC, by ustalić warunki naprawy. Może jednak się zdarzyć, że wysokość odszkodowania jest zdecydowanie mniejsza od kosztów pokrycia strat poniesionych w ramach wypadku spowodowanego poślizgiem. Najczęściej dzieje się tak, gdy udowodniono winę kierowcy w postaci złamania obowiązujących przepisów drogowych w chwili kolizji lub zdarzenia. W takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają jedynie określoną wartość procentową odszkodowania. Przyczynienie się do powstania szkody może wiązać się z obniżeniem świadczenia o 15-30%.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty