Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Kiedy przysługuje zwrot składki z OC?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Kiedy przysługuje zwrot składki z OC?

Umowa ubezpieczenia OC dla właściciela pojazdu to umowa obowiązkowa, którą trzeba zawrzeć. Regulują to przepisy między innymi ruchu drogowego i nie ma od nich żadnych odstępstw. Jedyna dowolność, na którą ubezpieczający może sobie pozwolić, to swoboda wyboru zakładu ubezpieczeń, który taką polisę oferuje. Można również w określonych momentach i w określonych sytuacjach ją wypowiedzieć. Co w takiej chwili dzieje się ze składką ubezpieczeniową? Czy można otrzymać jej zwrot?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC i odzyskać składkę

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć w bardzo jednoznacznie określonych momentach. Tylko wówczas towarzystwo wypowiedzenie może przyjąć i uznać za zasadne, a jeżeli została zapłacona cała składka, za cały rok trwania ubezpieczenia z góry, to również w tych sytuacjach może wnioskować o zwrot nadpłaconego ubezpieczenia. A jakie są te sytuacje? Tuż przed wygaśnięciem aktualnie trwającej umowy ubezpieczenia można złożyć wypowiedzenie, które zyska swoją moc wraz z datą, w której polisa i tak powinna wygasnąć. Takie rozwiązanie pozwala na to, by uniknąć automatycznego przedłużenia polisy. Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania ubezpieczenia. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot składki, ponieważ umowa trwała przez cały okres, na jaki została zawarta. Drugą sytuacją jest moment, gdy umowa została automatycznie przedłużona na kolejny rok. Zgodnie z przepisami, jeżeli doszło do automatycznego przedłużenia, a ubezpieczony znalazł lepszą ofertę lub z tej chce po prostu zrezygnować, wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie. W tej sytuacji umowa nie trwa przez cały okres, na jaki została zawarta. Jeżeli więc zostanie pobrana składka za cały rok, a klient umowę jednak wypowie, to należy mu się zwrot części niewykorzystanej składki. Trzecia sytuacja ma miejsce w momencie zbycia pojazdu. Jeżeli samochód jest sprzedawany, to sprzedający ma obowiązek powiadomić nabywcę o sytuacji związanej z ubezpieczeniem. Jeżeli kupujący nie chce ubezpieczenia, które jest obecnie przy samochodzie, może napisać specjalne oświadczenie, w którym odstępuje od umowy. Sprzedający zanosi to oświadczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną polisę i wnioskuje o rozwiązanie umowy. Jeżeli polisa została opłacona na cały rok z góry, towarzystwo rozlicza okres, za który polisa została wykorzystana i jaki został do wykorzystania i zwraca odpowiednią część składki, za okres, w którym ubezpieczony nie korzystał z ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia można również wypowiedzieć, gdy ubezpieczony wyrejestrowuje swój samochód z danego miejsca rejestracji. Powody takiego działania bywają różne, może to się wiązać na przykład z przeprowadzką albo ze złomowaniem pojazdu. Jeżeli auto zostaje wyrejestrowane, ubezpieczony ma prawo również wypowiedzieć umowę i otrzymać zwrot części niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej.

Istota częściowej składki na OC

Skoro już wiadomo, w jakich sytuacjach można otrzymać zwrot, a kiedy nie, warto zrozumieć też pojęcie części składki, które zostało użyte. Towarzystwo określa dla każdego ubezpieczonego składkę roczną. Taką należy opłacić z góry w momencie zawierania ubezpieczenia. Jeżeli w trakcie trwania polisy zostanie ona zerwana, towarzystwo zwraca część składki. Ta część jest wprost proporcjonalna do czasu, przez jaki ubezpieczony z polisy jednak nie skorzysta. Okres, w którym towarzystwo brało na siebie odpowiedzialność za pojazd i za działania kierowcy musi być przez ubezpieczonego opłacony.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty