Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Koasekuracja – warto znać to pojęcie!

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Koasekuracja – warto znać to pojęcie!

Podstawowym celem ubezpieczenia jest zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa – dotyczy to zarówno Autocasco, jak i polisy na życie czy ubezpieczenia mieszkania. W razie wypadku czy nieprzewidzianych zdarzeń można liczyć na odszkodowanie, które z pewnością będzie bardzo pomocne. Wszystkie osoby szukające ubezpieczenia powinny dowiedzieć się, czym jest koasekuracja. Choć nie jest to bardzo znane pojęcie, warto wiedzieć, co oznacza!

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest koasekuracja?

Koasekuracja, czyli inaczej współubezpieczenie, to szczególny rodzaj umowy ubezpieczeniowej. Na jej podstawie przynajmniej dwa towarzystwa ubezpieczeniowe (może być ich więcej) zapewniają ochronę osobie, która wykupiła polisę. Zobowiązują się do spełnienia określonego świadczenia, na przykład wypłacenia odszkodowania, w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń losowych (wypadku samochodowego, choroby czy uszkodzenia mieszkania).

Główne założenie koasekuracji polega na tym, że jeden ubezpieczający wykupuje polisę w dwóch firmach ubezpieczeniowych. Pozwala to na znaczne zmniejszenie ryzyka – zarówno ponoszonego przez towarzystwo, jak i osobę, która się ubezpiecza.

Rodzaje koasekuracji

Koasekuracja to często bardzo skomplikowany rodzaj umowy ubezpieczeniowej, w związku z czym istnieje kilka jej wariantów. Podstawowy podział dotyczy koasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej. Drugi typ, czyli koasekuracja wewnętrzna, dzieli się na koasekurację cichą i solidarną.

Koasekuracja zewnętrzna i wewnętrzna

Jeżeli klient decyduje się na samodzielne podpisanie umowy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, mówimy o koasekuracji zewnętrznej. W takiej sytuacji to osoba, dokonująca zakupu ubezpieczenia wybiera zarówno firmy, z którymi zawiera umowy, jak i to, jaką część zobowiązania przejmie dany podmiot.

Koasekuracja wewnętrzna z kolei dotyczy sytuacji, w których klient zawiera umowę tylko z jedną firmą. Następnie towarzystwo ubezpieczeń podpisuje nową umowę z kolejnym ubezpieczycielem, skutkiem czego jest podzielenie odpowiedzialności pomiędzy głównego ubezpieczyciela a firmę, z którą została zawarta umowa koasekuracji wewnętrznej. Jeśli pojawi się konieczność wypłaty odszkodowania, zobowiązanie zostanie odpowiednio rozdzielone.

Koasekuracja cicha i solidarna

Koasekuracja wewnętrzna dzieli się na cichą i solidarną. O opcji cichej mówimy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym klient zakupił polisę, decyduje się na nieinformowanie go o podpisaniu umowe koasekuracyjnej z inną firmą. Tego typu umowa ma charakter niejawny, a ubezpieczyciele między sobą dokonują wszystkich najważniejszych ustaleń, m.in. procentowego rozłożenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkody.

Koasekuracja solidarna dotyczy sytuacji, kiedy ubezpieczyciele ponoszą taką samą odpowiedzialność – w przypadku dwóch firm każda wypłaci 50% odszkodowania itp. To bardzo przejrzysty typ umowy koasekuracyjnej, który jest często stosowany przez firmy ubezpieczeniowe.

Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Z punktu widzenia ubezpieczającego koasekuracja ma zarówno wady, jak i zalety. Bez wątpienia największym plusem takiego rozwiązania jest podzielenie odpowiedzialności, a co za tym idzie, również ryzyka, pomiędzy dwóch lub więcej ubezpieczycieli. W momencie, kiedy jeden z nich przestanie być wypłacalny, klient może liczyć na odszkodowanie z drugiej firmy. W przypadku tradycyjnej umowy ubezpieczeniowej, zawieranej tylko z jednym towarzystwem, ryzyko jest wyższa. W sytuacji, gdy firma ogłosi upadłość, klient nie może liczyć na odszkodowanie, a polisa przepada.

Jakie są wady koasekuracji? Z pewnością ilość formalności – jest ich nieco więcej niż w przypadku tradycyjnej polisy. Niemniej jednak warto poświęcić nieco czasu na podpisanie umowy koasekuracyjnej, ponieważ mniejsze ryzyko to wyższe poczucie bezpieczeństwa.

W jakich sytuacjach koasekuracja jest dobrym rozwiązaniem?

Umowa koasekuracyjna to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na bardzo stabilnej ochronie i pewności, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, będą mogły liczyć na odszkodowanie. Taka polisa to wyższy poziom bezpieczeństwa, dlatego warto poświęcić nieco czasu na formalności, aby cieszyć się dobrą ochroną.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty