Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Kolizja, wypadek, katastrofa drogowa – jakie są różnice?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Kolizja, wypadek, katastrofa drogowa – jakie są różnice?

Kiedy opowiadamy o zdarzeniu drogowym, najczęściej zamiennie stosujemy takie określenia, jak kolizja czy wypadek drogowy. Okazuje się jednak, że pomiędzy tymi pojęciami istnieje spora różnica. Dowiedz się, czym dokładnie jest kolizja, wypadek i katastrofa drogowa i jak należy zachować się w poszczególnych sytuacjach.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest kolizja drogowa?

Określenie „kolizja drogowa” nie jest w Polsce uregulowane żadnym aktem prawnym, nie posiada więc prawnej definicji. Niemniej jednak termin ten stosowany jest bardzo często w mowie potocznej. O kolizji drogowej mówimy, gdy na skutek zdarzenia drogowego dochodzi wyłącznie do strat materialnych, na przykład na skutek zetknięcia i uszkodzenia pojazdów z powodu nieostrożności któregoś z kierowców oraz gdy żaden z uczestników zdarzenia nie ponosi żadnego uszczerbku na zdrowiu. Kluczowe jest tutaj to, że „kolizja drogowa” prowadzi wyłącznie do strat materialnych.

Jak zachować się w przypadku kolizji?

Wiele osób zastanawia się, czy po kolizji drogowej należy wezwać policję. W przypadku niegroźnej kolizji drogowej, na przykład drobnej stłuczki czy wystąpienia szkody parkingowej, wzywanie funkcjonariuszy nie jest konieczne. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, która ze stron zawiniła lub tego, czy któryś z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu, warto wezwać policję.

Jeśli po kolizji drogowej nie ma wątpliwości co do winy, wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie o zdarzeniu drogowym, a następnie poinformować o zdarzeniu ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe prawdopodobnie poprosi kompetentnego rzeczoznawcę samochodowego o wycenienie powstałej szkody. Na podstawie wyceny od rzeczoznawcy osoba poszkodowana otrzyma odpowiednio wysokie odszkodowanie. Jest to standardowy sposób postępowania w przypadku niegroźnych kolizji drogowych.

Wypadek drogowy – czym jest?

Zgodnie z definicją wypadek drogowy to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Jak czytamy w Art. 177 Kodeksu karnego:

_§ 1. _

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

_§ 2. _

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

_§ 3. _

Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Innymi słowy, o wypadku drogowym mówimy, gdy na skutek zdarzenia dochodzi nie tylko do strat materialnych, ale też jeśli w zdarzeniu bierze udział jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego i przynajmniej jedna osoba doznała urazu lub śmierci.

Co zrobić po wypadku drogowym?

W przypadku każdego wypadku drogowego należy wezwać policję. Jest to pierwsza czynność, którą należy wykonać – oczywiście zaraz po udzieleniu pierwszej pomocy potrzebującym jej uczestnikom zdarzenia oraz po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W wielu przypadkach policja, po otrzymaniu informacji o wypadku drogowym, wzywa również karetkę na miejsce zdarzenia. Co istotne, policja musi zostać wezwana nawet w sytuacji, gdy osoba poszkodowana podczas wypadku drogowego sobie tego nie życzy lub nie widzi takiej potrzeby. W wielu przypadkach bowiem konsekwencje zdrowotne zdarzenia uwidaczniają się dopiero po pewnym czasie.

Katastrofa drogowa – to nie zawsze wypadek!

Katastrofa drogowa to o wiele poważniejsze zdarzenie w ruchu drogowym niż na przykład wypadek drogowy. Co bardzo istotne, katastrofa drogowa nie zawsze musi być wypadkiem. Stanie się tak na przykład w sytuacji, gdy podczas katastrofy nie dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, a jedynie do znacznych strat materialnych. Przykładem katastrofy drogowej może być na przykład karambol. Do katastrof drogowych dochodzi najczęściej na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Definicję katastrofy drogowej znaleźć można w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r. (V KZP 2/74). Brzmi ona następująco:

„Katastrofą w ruchu lądowym (…) jest wydarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.”_

Jak czytamy w Art. 173 Kodeksu karnego:

§ 1.

Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2. 

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3. 

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§  4. 

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kolizja, wypadek i katastrofa drogowa – podsumowanie

Jak widać, różnica pomiędzy takimi zdarzeniami, jak kolizja, wypadek czy katastrofa drogowa, jest znaczna. Każdy kierowca powinien mieć świadomość, czym różnią się poszczególne rodzaje zdarzeń drogowym, aby w razie potrzeby odpowiednio zareagować.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty