Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Kara za brak OC 2021 – co grozi kierowcy bez ubezpieczenia samochodu?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Porówneo: Kara za brak OC 2021 – co grozi kierowcy bez ubezpieczenia samochodu?

Choć dla niektórych osób wzrost płacy minimalnej to dobra wiadomość, ma to również swoje minusy. Nie każdy wie, że wysokość mandatów za brak OC jest ściśle skorelowana z minimalną pensją. Oznacza to, że z roku na rok kary dla zapominalskich kierowców rosną – w 2021 roku wysokość maksymalnej kary za brak OC auta osobowego zwiększyła się aż o 400 złotych, a najdłużej zwlekający z zakupem ubezpieczenia mogą zapłacić nawet 5600 złotych kary.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ilu kierowców w Polsce nie posiada ważnego OC?

Raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2019 wykazał, że **blisko 100 tysięcy pojazdów **poruszających się po polskich drogach nie miało ważnej polisy OC – stanowić to może nawet 0,5% wszystkich aktywnych w ruchu drogowym.

Zrób eksperyment i policz, ile aut mijasz podczas rutynowej kilkunastominutowej jazdy do pracy, szkoły czy na zakupy – statystycznie jedno na 200 nie jest ubezpieczone, a w warunkach miejskich, na wielopasmowych arteriach, tyle pojazdów możesz napotkać w ciągu kilku minut! Co więcej UFG wyliczył, że **ryzyko spowodowania wypadku przez nieubezpieczonego kierowcę jest czterokrotnie większe **niż w przypadku ubezpieczonych uczestników ruchu.

Najczęściej bez OC poruszają się młodzi mężczyźni do 25. roku życia, a województwa, w których wykrywanych jest najwięcej przerw w ubezpieczeniu, to:

 • dolnośląskie

 • lubuskie

 • warmińsko-mazurskie

 • opolskie

 • zachodniopomorskie

Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na wzrost liczby jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia OC – aż 2/3 kierowców dopuszczało do przerwy w ciągłości polisy przez ponad dwa tygodnie. Często wskazywaną przyczyną był brak możliwości kontaktu z agentem, dlatego tym bardziej warto przypominać o dogodnych metodach ubezpeczania aut poprzez porównywanie polis w kalkulatorze OC i zakup ubezpieczenia online.

Dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC?

Jak pokazują badania UFG, najczęstszą przyczyną braku OC jest wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela po zakupie auta - dotyczy to aż 37% przypadków. Inne przyczyny to:

Mandat za brak OC w 2021 roku – ile wynosi?

Głównym narzędziem dyscyplinującym posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy zapominają lub świadomie unikają wykupowania OC, są** opłaty karne**, zależne od rodzaju pojazdu, długości przerwy w ubezpieczeniu oraz stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, będącej podstawą wyliczenia (w roku 2021 wynosi ono 2800 zł).

Wysokość kar za brak OC w 2021 prezentuje się następująco:

liczba dni

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

powyżej 14

5 600 zł

8 400 zł

930 zł

280 zł

od 4 do 14

2 800 zł

4 200 zł

470 zł

do 3

1 120 zł

1 680 zł

190 zł

Relatywnie spokojni o stan portfela mogą być opieszali rolnicy, motocykliści czy właściciele przyczep, natomiast już w przypadku użytkowników aut osobowych nie ma przebacz. Nawet** jeden dzień zwłoki może kosztować drożej niż całoroczna polisa OC** – warto więc nie zwlekać i zawczasu kupić ubezpieczenie.

Dużo większym zagrożeniem dla portfela są jednak potencjalne konsekwencje spowodowania zdarzenia drogowego bez ważnego OC – oprócz nałożenia kary UFG może wystąpić z roszczeniem regresowym, domagając się po wypłacie odszkodowania poniesienia całkowitej odpowiedzialności finansowej przez sprawcę. Przy poważniejszych wypadkach łączna wartość wypłaconych świadczeń potrafi wynieść blisko 1,5 mln zł.

Po jakim czasie dostanę karę za brak OC?

Nie ma reguły – wszystko zależy od tego, kiedy algorytm UFG wyszukujący nieprawidłowości w bazie polis OC odnajdzie informację, że występuje przerwa w ubezpieczeniu. Może to być zarówno kilka dni, jak i kilka miesięcy.

Kara zostanie nałożona jedynie za rok, w którym wykryto nieopłacenie obowiązkowego ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że jeśli zgubisz kilka dni w samej końcówce grudnia, mało prawdopodobne jest, że UFG zdąży wyłapać lukę.

**Przedawnienie kary za OC **następuje 3 lata od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto brak polisy. Terminy wydłużają się, gdy kierowca przyzna się do nieopłacenia ubezpieczenia, zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

Jak i do kiedy opłacić karę za brak OC?

Wezwanie do zapłaty od UFG zawierać będzie numer sprawy i indywidualny numer konta, na który trzeba przelać pieniądze oraz informację, że terminem uregulowania płatności jest **30 dni od daty odebrania korespondencji **(decyduje data stempla pocztowego).

Opłaty można też dokonać na** rachunek UFG **o numerze 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057, w tytule sprawy wpisując numer sprawy, numer rejestracyjny, markę i rok, za który opłacasz karę.

Nieterminowe uregulowanie płatności lub unikanie jej mogą prowadzić do** naliczenia odsetek **za każdy dzień zwłoki oraz przekazania sprawy urzędowi skarbowemu, który – jeśli nie będzie akurat w stanie pokryć kary ze zwrotu podatku – skieruje sprawę do komornika, a jego kosztami obciąży winowajcę, czyli właściciela pojazdu nieposiadającego ważnej polisy.

Odwołanie od kary za brak OC

Bezwzględnie powinieneś odwołać się od kary za brak OC jeśli **UFG popełnił błąd lub ubezpieczyciel nie zaktualizował na czas informacji **o polisie czy zmianie właściciela auta, także tej nieplanowanej (kradzież samochodu). W takiej sytuacji pisząc odwołanie (można to zrobić osobiście, mailowu lub pocztą, ale również na stronie UFG, zakładając konto) przedstaw:

 • dowód zbycia auta (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, zaświadczenie o kradzieży)

 • dowód, że pojazd miał OC do czasu zmiany właściciela

Jeśli nie możesz znaleźć archiwalnych dokumentów ubezpieczenia, wystąp do firmy, która wystawiła ostatnią polisę przed sprzedażą, o **zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego **(ZOPUK).

Jeśli do przerwy w ubezpieczeniu faktycznie doszło, wskaż wszystkie okoliczności, które mogły wpłynąć na nieopłacenie ubezpieczenia. Mogą to być:

 • utrata pracy

 • choroba

 • popadnięcie w długi

W przypadku pogorszenia sytuacji materialnej przydadzą się następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z urzędu pracy

 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

 • zaświadczenie o długach

 • postanowienia sądowe

 • postanowienia komornicze

W przypadku **pogorszenia sytuacji zdrowotnej **organ uwzględni na przykład:

 • wypisy ze szpitala

 • zaświadczenia lekarskie

 • orzeczenie grupy inwalidzkiej

Odwołanie w takiej sytuacji powinno być połączone z wnioskiem o umorzenie kary, jednak na taki wymiar UFG decyduje się wyłącznie w bardzo szczególnych przypadkach losowych. Znacznie większe szanse masz na:

 • zmniejszenie wysokości kary

 • odroczenie terminu płatności kary

 • rozłożenie kary na raty bezodsetkowe

Wszystkie te przypadki wymagają uzasadnienia i udokumentowania trudnej sytuacji życiowej, która doprowadziła do przerwy w obowiązkowym OC. Warunkiem podjęcia dialogu z UFG jest odebranie korespondencji i przyznanie się do błędu – dopiero wtedy można próbować negocjować wysokość kary i przesunięcie terminu jej opłacenia. Zdecydowanie za późno będzie, gdy zignorujemy wezwania lub celowo nie podejmiemy awizo – postępowanie egzekucyjne rozpocznie się wówczas poza organem pilnującym porządku na rynku ubezpieczeniowym.

Nikłe szanse na powodzenie odwołania mają ci, którzy jako powód podadzą zwykłe **zapominalstwo **lub brak wiedzy, że polisa poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie. Niewłaściwym argumentem będzie też deklaracja, że pojazd nieposiadający OC nie jest użytkowany, stoi zaparkowany w garażu lub jest rozłożony na części u mechanika – jeśli nie jest czasowo wyrejestrowany (dotyczy na przykład przyczep), musi być ubezpieczony.

Kontrola policyjna a brak OC – co się stanie?

W 2021 roku nie ma obowiązku wożenia potwierdzenia OC, a wszelkie dane policjanci drogówki czerpią z systemu CEPiK 2.0. Jeśli podczas kontroli uzyskają tam informację, że pojazd nie posiada OC, z pewnością przekażą informację do UFG, który nałoży stosowną karę.

**Brak OC nie będzie dla policji podstawą do odholowania auta **na parking, chyba że wystąpi przypadek, w którym jedziesz nieubezpieczonym autem na zagranicznych tablicach, wyrejestrowanym w kraju kupna (popularny wariant przy najczęściej sprowadzanych autach z Niemiec) – odholowanie samochodu przez policję będzie wówczas konsekwencją tego, że nie jest on w danym momencie dopuszczony do ruchu, a nie niewykupienia OC.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty