Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Czy można myć samochód na własnej posesji?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Czy można myć samochód na własnej posesji?

Lato to czas, kiedy bardziej dbamy o swoje samochody. Częściej je myjemy, polerujemy i staramy się, aby auto wyglądało dobrze podczas wakacyjnych wycieczek. Wiele osób decyduje się na mycie samochodu na swojej posesji, traktując to jako dobrą alternatywę dla myjni samochodowej. Ty również należysz do tego grona? Sprawdź, czy można myć samochód na własnej posesji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wolnoć Tomku w swoim domku? Niekoniecznie!

Wydawać by się mogło, że na własnej posesji możemy robić to, co chcemy – i dotyczy to również mycia samochodu. Dodatkowo w sklepach motoryzacyjnych i ogrodniczych dostępne są różnego rodzaju gąbki do mycia samochodu, preparaty czy nawet myjki ciśnieniowe, które doskonale nadają się do mycia auta. Czy wobec tego własny samochód można myć w dowolnym miejscu – na posesji czy nawet na ulicy? Niekoniecznie.

Okazuje się, że przepisy nie są pod tym względem jednoznaczne. Najczęściej o tym, czy można myć samochód na własnym podwórku czy na podjeździe, decydują… przepisy lokalne. Mycie samochodów poza specjalnie wyznaczonymi w tym celu miejscami, czyli np. myjnią samochodowym, podlega różnym ograniczeniom.

Co na ten temat mówi prawo?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku określa między innymi, jakie są zadania gminy w kwestii utrzymania czystości oraz jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, które znajdują się w tej gminie. Jak wynika z Art. 4 niniejszej Ustawy:

Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego. 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

(...)

_d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. _

Oznacza to, że gmina ma pewną dowolność w tworzeniu regulaminu, który będzie regulował m.in. to, czy obywatele mogą myć samochody poza myjniami.

Jak znaleźć odpowiedni regulamin?

Aby dowiedzieć się, czy w danej gminie dopuszczalne jest mycie samochodu na posesji czy też szerzej – poza myjnią samochodową czy warsztatem, warto sprawdzić, co na ten temat mówi regulamin, obowiązujący w danej gminie.

Aby to zrobić, warto skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać w niej „ BIP (Biuletyn Informacji Publicznej, nazwę gminy, regulamin utrzymania czystości i porządku". I tak przykładowo regulamin miasta Gdyni dotyczący utrzymania czystości i porządku, dostępny na stronie https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/odpady,3667/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-gdyni,496222 zawiera następujące informacje:

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się poprzez zapewnienie odprowadzania powstających ścieków do miejskiej sieci sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Innym przykładem może być Toruń, gdzie zgodnie z Uchwałą nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń:

_§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem ust. 2. _

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą.

Jak widać, brzmienie przepisów w zależności od gminy może być różne. Warto więc za każdym razem upewnić się, czy mycie samochodu poza myjnią jest zgodne z obowiązującym w danej gminie regulaminem.

O czym należy pamiętać podczas mycia samochodu na własnej posesji?

Punktem wspólnym dla przytoczonych i większości innych regulaminów dot. utrzymania czystości i porządku, jest konieczność zadbania o to, aby powstające ścieki trafiły w odpowiednie miejsce. O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim należy zadbać o to, aby ścieki te nie trafiły do pobliskich rzek i jezior, a także by nie spływały bezpośrednio na ziemię. Ścieki powinny zostać odprowadzone do sieci kanalizacyjnej, ew. mogą one zostać zgromadzone w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Warto również zwrócić uwagę na wykorzystywane środki myjące – najlepszym wyborem będą te biodegradowalne, które nie mają silnie niekorzystnego wpływu na środowisko. W tym miejscu warto również wspomnieć o kwestii płynów samochodowych. Nie należy dopuścić do tego, aby płyn chłodniczy czy inne płyny dostawały się do gruntu, ponieważ mogą one silnie zanieczyszczać glebę i pobliskie zbiorniki wodne. Z tego powodu wymianę oleju, płynu chłodniczego itp. warto wykonać w pobliskim warsztacie, a nie na własnej posesji.

Podsumowanie

W przypadku większości gmin mycie samochodu na posesji jest dopuszczalne, jednak warto dodatkowo sprawdzić to w obowiązującym w danej gminie regulaminie. Bardzo istotne jest to, aby odpowiednio przygotować miejsce pracy – tak, by ścieki nie spływały do gruntów i zbiorników wodnych, ale by trafiły do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych. Warto również zdecydować się na płyny biodegradowalne, które nie niszczą środowiska naturalnego. W końcu każdy z nas chce cieszyć się urokami przyrody, szczególnie w otoczeniu własnego domu, więc nie warto ryzykować, że z powodu mycia samochodu (czy tym bardziej nieumiejętnej wymiany oleju!) część otaczającej nas zieleni zostanie bezpowrotnie zniszczona.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty