Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Nieprawdziwe dane w polisie OC i AC – czym to grozi?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Porówneo: Nieprawdziwe dane w polisie OC i AC – czym to grozi?

Podanie nieprawdziwych danych w polisie OC może być bardzo kuszące – zatajenie ostatniej stłuczki, częstych wyjazdów za granicę czy faktu, że z auta korzysta również świeżo upieczony kierowca z pewnością wpłyną na obniżenie składki. Niestety, takie rozwiązanie nie jest najlepszym pomysłem. Kiedy ubezpieczyciel zweryfikuje podane przez kierowcę dane i wykryje nieprawidłowości, konsekwencje mogą być bardzo poważne. W końcu kłamstwo ma krótkie nogi. Dlaczego nieprawdziwe dane w polisie OC i AC to bardzo zły pomysł?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zatajanie danych jako sposób na tańsze ubezpieczenie? Do czasu!

Jeśli kupowałeś kiedyś polisę OC lub AC, z pewnością wiesz, jak przebiega cały proces. Na początku ubezpieczyciel prosi o podanie najważniejszych informacji, takich jak wiek, miejsce zamieszkania, okres posiadania prawa jazdy, dane pojazdu, np. marka czy rok produkcji, a także historia ubezpieczeniowa, m.in. spowodowane stłuczki. Dodatkowo kierowca często musi podać informacje, takie jak to, jak często wyjeżdża za granicę, gdzie parkuje samochód w nocy czy z auta korzysta ktoś jeszcze, na przykład młody kierowca. Na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza wysokość składki. Każda z podanych informacji ma tutaj znaczenie, na przykład bezszkodowość jazdy wpływa na wysokość naliczonych zniżek OC. Te mogą obniżyć cenę ubezpieczenia nawet o połowę. Inne z informacji, na przykład to, że z pojazdu korzysta świeżo upieczony kierowca, mogą z kolei spowodować wzrost ceny ubezpieczenia. Z tego powodu niektórzy kierowcy decydują się na zatajenie informacji o spowodowanej stłuczce czy comiesięcznych wyjazdach za granicę. W efekcie cena polisy może być co prawda niższa, jednak… nieprawdziwe dane w polisie OC mogą przynieść bardzo negatywne konsekwencje dla kierowcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie opierają się wyłącznie na informacjach, podanych przez kierowcę. Oprócz tego weryfikują uzyskane dane, dotyczące na przykład historii ubezpieczeniowej. Niektóre z nieprawidłowości mogą zostać wykryte podczas stłuczki – na przykład kiedy samochód będzie prowadzony przez młodego kierowcę lub gdy do kolizji dojdzie za granicą. Ryzyko, że nieprawdziwe dane w polisie OC wyjdą na jaw jest bardzo wysokie – zdecydowanie nie warto ryzykować.

Nieprawdziwe dane w polisie OC – jakie mogą być konsekwencje?

Co dokładnie grozi za podanie nieprawdziwych danych w polisie OC lub AC? Informację na ten temat można znaleźć w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Art. 8a. o ubezp. obowiąz. Przesłanki żądania przez zakład ubezpieczeń zmiany wysokości składki: 1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości. 2. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. Należy pamiętać, że w większości przypadków nieprawdziwe dane w polisie OC są wykrywane przez firmę ubezpieczeniową dopiero po wystąpieniu kolizji. Jeśli na przykład auto będzie prowadzone przez młodego kierowcę, a informacji na ten temat zabrakło w polisie, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać ponownego wyliczenia składki i obciążyć właściciela samochodu dodatkowymi kosztami. Będzie on musiał dopłacić różnicę pomiędzy dotychczasową a ponownie wyliczoną, wyższą ceną ubezpieczenia. To jednak nie jedyna sytuacja, w której może dojść do wykrycia nieprawdziwych danych w polisie OC. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z bazy danych UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Służy ona między innymi do sprawdzania historii ubezpieczeniowej klienta. Jeśli kierowca ukryje fakt, że spowodował stłuczkę, a firma ubezpieczeniowa zweryfikuje to w UFG, składka zostanie wyliczona ponownie. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje nową wysokość składki, a kierowca będzie mógł zdecydować się na zakup lub nie. Jeśli do weryfikacji danych dojdzie już po zawarciu umowy, kierowca będzie miał obowiązek uregulowania różnicy.

Fałszywe dane przy ubezpieczeniu Autocasco

Podanie nieprawdziwych danych w AC może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje. Autocasco to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, a jego zakres jest ustalany indywidualnie. Czym grozi podanie nieprawdziwych informacji firmie ubezpieczeniowej? W momencie udowodnienia kierowcy, że podał on niezgodne z prawdą dane, ubezpieczyciel ma prawo do rozwiązania umowy lub odmowy wypłaty odszkodowania. Szczególnie niebezpieczna może być druga sytuacja, ponieważ może ona wiązać się z bardzo dużymi stratami finansowymi. Inne możliwe konsekwencje podania nieprawdziwych danych w polisie AC to dopłata różnicy pomiędzy składką zapłaconą a należną. To bez wątpienia najłagodniejsza kara, jaka może spotkać kierowcę. Co istotne, ubezpieczyciel ma prawo rozwiązać umowę nie tylko po wystąpieniu szkody, ale też po inspekcji pojazdu. W razie wykrycia, że pojazd jest w o wiele gorszym stanie niż wskazywałyby na to informacje w polisie, firma ubezpieczeniowa ma prawo rozwiązać umowę. W ten sposób zabezpiecza się ona przed wyłudzeniami odszkodowań i wszelkiego typu nadużyć, o które w przypadku Autocasco jest szczególnie łatwo. Obecnie jednak niemal wszystkie firmy ubezpieczeniowe dokonują inspekcji pojazdu w momencie zawarcia umowy AC – warto o tym pamiętać.

Jak dokonać korekty polisy OC lub AC?

W przypadku podania ubezpieczycielowi nieprawdziwych danych w polisie OC lub AC można dokonać odpowiedniej korekty. Najlepiej zrobić to jak najszybciej. Nie zawsze podanie błędnych informacji jest celowe – czasem zdarza się po prostu o czymś zapomnieć lub okoliczności się zmienią. W większości towarzystw ubezpieczeniowych korekty można dokonać online. Ubezpieczyciel może wtedy dokonać rekalkulacji składki. Oprócz tego korekty można dokonać w siedzibie ubezpieczyciela lub kontaktując się z agentem.

Nieprawdziwe dane w polisie OC lub AC – lepiej nie ryzykować!

Nieprawdziwe dane w polisie OC lub AC mogą grozić poważnymi konsekwencjami – od rekalkulacji składki aż do rozwiązania umowy przez firmę ubezpieczeniową czy odmowę wypłaty odszkodowania w przypadku Autocasco. Nie warto ryzykować – o wiele lepiej jest dokładnie sprawdzić każdą informację przed zakupem ubezpieczenia. W razie wątpliwości można zajrzeć na stronę internetową UFG, która jest cennym źródłem informacji nie tylko dla firm ubezpieczeniowych, ale też dla kierowców.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty