Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

OC krótkoterminowe - kiedy można je kupić?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: OC krótkoterminowe - kiedy można je kupić?

Krajowe media niedawno informowały, że rodzimi kierowcy zaczęli kupować krótkoterminowe OC na jeden miesiąc. Mowa o ubezpieczeniach, które są przeznaczone dla komisów samochodowych i często mają stałą składkę. Instytucje rynku ubezpieczeniowego (UFG oraz KNF) od razu zadeklarowały, że taki sposób na niższy koszt OC jest niezgodny z przepisami. Obowiązujące regulacje wskazują bowiem, że ochrona z OC na okres krótszy od jednego roku jest możliwa jedynie wyjątkowo. W odpowiedzi na pytania kierowców postanowiliśmy wyjaśnić, kto może kupić OC komunikacyjne na okres krótszy od jednego roku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Miesięczna polisa to rozwiązanie dla miłośników oldtimerów

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje możliwość zakupu krótkoterminowych polis OC między innymi przez posiadaczy samochodów zabytkowych. Konkretniej rzecz ujmując, wspomniana ustawa posługuje się pojęciem „pojazdu historycznego”. Taki pojazd musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • osiągnięcie wieku co najmniej 40 lat (ten limit wiekowy sprawia, że nie trzeba już dodatkowo udowadniać zabytkowego charakteru auta)
  • wpisanie samochodu do wojewódzkiej ewidencji zabytków, rejestru zabytków albo inwentarza muzealiów
  • osiągnięcie wieku co najmniej 25 lat i uznanie przez rzeczoznawcę za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie z punktu widzenia historii motoryzacji

Samochody historyczne użytkowane w Polsce, najczęściej spełniają pierwszy z powyższych warunków. Właściciel każdego zabytkowego (historycznego) auta posiada dwa główne przywileje. Po pierwsze, może on nabyć obowiązkową polisę OC na okres od 30 dni do 1 roku. Po drugie, taka osoba nie musi posiadać ochrony przez cały okres rejestracji pojazdu. Wymagane jest tylko wykupienie OC przed wjazdem na drogę publiczną, do strefy zamieszkania albo do strefy ruchu.

Ubezpieczenie graniczne również cechuje się krótką ochroną

Krótkim czasem ochrony wyróżnia się także ubezpieczenie graniczne. Wielu polskich kierowców może nawet nie wiedzieć, w jakich sytuacjach jest potrzebna taka polisa. Będą jej potrzebowały osoby wjeżdżające do Polski samochodem zarejestrowanym w kraju Systemu Zielonej Karty innym niż państwa UE, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Andora oraz Serbia i równocześnie nie posiadające Zielonej Karty. Polskie przepisy wskazują, że umowa ubezpieczenia granicznego powinna zostać zawarta przed wjazdem na terytorium RP (stąd nazwa opisywanej polisy). Wyjątek dotyczy sytuacji, w której umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC powiązana z Zieloną Kartą wygasła już po wjeździe do Polski. Warto wiedzieć, że niezależnie od okoliczności zakupu umowa ubezpieczenia granicznego obowiązuje przynajmniej przez 30 dni.

Koparkę lub walec drogowy też można ubezpieczyć na krótko

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wymienia również inne sytuacje, w których dopuszczalne jest zawarcie umowy OC na okres krótszy niż 12 miesięcy. Zgodnie z przepisami, krótkoterminowe OC mogą kupić między innymi właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo oraz „nierolniczych” pojazdów wolnobieżnych. Do tej drugiej kategorii należą między innymi różnego rodzaju koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe oraz żurawie. Od 11 lipca 2019 r. przepisy przewidują nową kategorię pojazdów mechanicznych, dla których można kupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Mowa o pojazdach przeznaczonych do jazd testowych. Chodzi tutaj nie tylko o prototypy nowych samochodów. Krótkoterminowe OC można kupić także dla pojazdu, który służy do testowania jakichś nowych elementów wyposażenia albo części.

Miesięczne polisy dla komisów zakładają postój samochodu

W kontekście ubezpieczeń krótkoterminowych nie można pominąć kwestii komisów samochodowych, czyli firm posiadających przywilej kupowania polis OC na krótki czas. Komisowe ubezpieczenia OC dla pojazdów zarejestrowanych na stałe, cechują się bardzo uproszczoną kalkulacją składki. Ubezpieczyciel zakłada bowiem niewielkie ryzyko szkody związanej z chronionym pojazdem. Niska „komisowa” składka OC, która dodatkowo jest niezależna od historii szkód właściciela, skłoniła pewną część kierowców do kupowania polis dla komisów z okresem ochrony wynoszącym 1 miesiąc (30 dni). Nabywcy wspomnianych ubezpieczeń współpracujący z nieuczciwymi agentami ubezpieczeniowymi, narażają się na dopłatę składki (wraz z odsetkami) lub ewentualną karę za brak OC i regres po spowodowaniu wypadku drogowego.

W razie skróconej ochrony można liczyć na zwrot składki OC

Nasza analiza potwierdza, że krótkoterminowa polisa OC jest bardzo specyficznym produktem ubezpieczeniowym. Brak możliwości zakupu takiego ubezpieczenia przez właściciela regularnie używanego samochodu, raczej nie stanowi dużego kłopotu. W tym kontekście warto przypomnieć, że przerwanie ochrony z tytułu OC uprawnia właściciela auta do otrzymania proporcjonalnego zwrotu zapłaconej składki. Z takim zwrotem będziemy mieli do czynienia np. po wyrejestrowaniu pojazdu albo odstąpieniu od umowy OC kupionego przez Internet (możliwym w ciągu kolejnych 30 dni od transakcji). Inną kwestią jest brak przepisów pozwalających na czasowe wycofanie z ruchu nieużytkowanych samochodów i motocykli należących do konsumentów. Rząd zastanawia się nad możliwością wprowadzenia odpowiednich regulacji w tym zakresie. Jeżeli rzeczywiście zostaną one wdrożone, to raczej nie będą miały nic wspólnego z krótkoterminowym OC. O wiele bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest znaczące pomniejszenie składki (np. o 95%) przez okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty