Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Odszkodowania powypadkowe bez tajemnic

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Wypadek samochodowy a odszkodowanie powypadkowe

Ubezpieczenie komunikacyjne OC to polisa, którą każdy posiadacz samochodu musi wykupić. Kwestię tę regulują przepisy prawne. Nie ma tutaj żadnych odstępstw i wyjątków. Nawet jeżeli samochód jest nieużywany i stoi wyłącznie w garażu, to i tak powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC. Dodatkową formą zabezpieczenia jest polisa dobrowolna auto casco. Z tym, że jej działanie jest nieco inne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to polisa, która chroni przede wszystkim ofiary wypadków drogowych. Niezależnie od tego, czy na skutek wypadku dojdzie do uszkodzenia mienia czy do uszkodzenia ciała poszkodowanego, z ubezpieczenia OC sprawcy powinno zostać wypłacone odszkodowanie. Polisa OC jest regulowana przepisami prawnymi. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dokładnie takie same sumy ubezpieczenia i taki sam system funkcjonowania polisy. Różnice leżą natomiast w oczekiwanej przez firmę ubezpieczeniową składce oraz opcjach dodatkowych oferowanych przez niektóre firmy. Towarzystwa, dla zachęcenia klientów proponują podstawowe ubezpieczenie AC jako bonus lub ochronę szyb lub opon. Niektóre zaś nie oferują żadnych dodatków i wykupienie ubezpieczenia OC nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych profitów i korzyści. Jest czystą polisą OC.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Uzyskanie odszkodowania z takiego ubezpieczenia można zrealizować na dwa sposoby. Z jednej strony można wnioskować do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy z prośbą o wypłatę odszkodowania z tytułu zdarzenia. Oczywiście trzeba mieć odpowiednie potwierdzenie, że do takiego zdarzenia doszło. Tym potwierdzeniem jest kopia protokołu sporządzonego przez policję lub też oświadczenie sprawcy wypadku, że bierze na siebie odpowiedzialność za powstałe zdarzenie. Po złożeniu wszystkich wymaganych przez towarzystwo dokumentów należy poczekać na decyzję, a po jej otrzymaniu, jeżeli jest pozytywna, to na przelew. Jeżeli decyzja z jakiegoś powodu jest negatywna lub w innym sensie nie jest satysfakcjonująca, to należy napisać odwołanie, w którym uzasadnione jest to stanowisko i poczekać na kolejne rozstrzygnięcia. Drugim sposobem, który można wykorzystać ubiegając się o odszkodowanie z OC sprawcy jest złożenie wniosku do swojego ubezpieczyciela OC. Oczywiście, tu również trzeba złożyć dokumenty, które potwierdzają prawo do otrzymania odszkodowania. I tu tak samo, dokumentem tym może być oświadczenie sprawcy wypadku lub kopia policyjnego protokołu. To rozwiązanie jest znacznie prostsze i szybsze. Ubezpieczyciel w trosce o klienta działa znacznie skuteczniej i przez to decyzja oraz przelew zapadają znacznie szybciej. Towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego natomiast rozlicza się z wypłaconego odszkodowania z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Wszystko odbywa się na poziomie firm ubezpieczeniowych i sam poszkodowany nie musi brać w tym udziału.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC chroni natomiast osobę ubezpieczoną. To polisa, która pozwala pokryć koszty naprawy w chwili, gdy wypadek lub kolizję spowodował sam ubezpieczony, gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany lub gdy do zdarzenia doszło z udziałem zwierząt i trudno zlokalizować ich właściciela. Dzięki polisie ubezpieczeniowej AC można naprawić samochód w wyznaczonym do tego warsztacie lub zawnioskować o wycenę szkody i otrzymanie pieniędzy na konto. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony, ważne by wybrać to rozwiązanie, które jest dla danej osoby najbardziej wygodne.

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC

Wnioskowanie o odszkodowanie z AC wygląda nieco inaczej niż w przypadku OC. Przede wszystkim nie są wymagane żadne potwierdzenia, że doszło do kolizji, ani jaki był jej charakter. Najważniejsze jest tutaj wyłącznie to, by udokumentować zakres powstałych zniszczeń. Niekiedy, w pełni wystarcza dokumentacja w postaci zdjęć wykonanych przez właściciela pojazdu. W innych wypadkach, towarzystwo ubezpieczeniowe zleca zbadanie tej sprawy specjalnie do tego celu wyszkolonemu rzeczoznawcy, który ocenia jakość i zakres szkód praz szacuje cenę wykonania naprawy. Sprawa jest tu nieco bardziej skomplikowana, ponieważ naprawa może się odbywać w niektórych przypadkach na częściach oryginalnych, w innych sytuacjach zaś towarzystwo proponuje naprawę na częściach zastępczych. Wybór warsztatu również ma znaczenie. Ze względu na te elementy wycena wysokości odszkodowania, jej ustalenie jest niezwykle istotne i dość skomplikowane. Odszkodowania powypadkowe mają na celu zrekompensować szkody, do których w wyniku wypadku doszło. To rozwiązanie, które nie ma na celu generowania dochodów, ale minimalizowanie strat.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty