Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Odszkodowanie za wypadek sprzed 20 lat - czy to możliwe?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Wypadek samochodowy a odszkodowanie

Wypadek to doświadczenie bardzo trudne, często wręcz traumatyczne. Poważne obrażenia powodują, że poszkodowany i jego bliscy koncentrują się na odzyskaniu zdrowia i sprawności, zapominając przy tym o wielu innych sprawach i kwestiach. Walka o powrót do normalności pochłania często tak bardzo, że poszkodowany wręcz zapomina o tym, że za zdarzenie przysługuje mu przecież odszkodowanie. Czy roszczenie zgłoszone po latach może zostać zaspokojone? Jakie są warunki i zasady dotyczące takich roszczeń?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Odszkodowanie za wypadek sprzed lat

Co do zasady odszkodowanie za wypadek należy się każdej poszkodowanej w nim osobie. Nie ma znaczenia, czy jest to pieszy, czy inny kierowca, czy jest to osoba dorosła, pełnoletnia czy małoletnia. Każdy, kto jest ofiarą wypadku i doznał jakiejkolwiek szkody, ma prawo wystąpić o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym to sprawca szkody miał wykupione na ten moment ubezpieczenie OC. To bardzo ważna informacja, ponieważ jednoznacznie reguluje liczbę osób uprawnionych do uzyskania świadczenia, a co za tym idzie również jednoznacznie reguluje odpowiedzialność.

Szkody wypadkowe

Szkody doznane w wypadku dzieli się zasadniczo na dwa rodzaje. Są to szkody osobowe i szkody w mieniu. Szkody osobowe dotyczą uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub nawet utraty życia osoby poszkodowanej w wypadku. Jeżeli więc na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego, poszkodowany będzie miał złamaną rękę lub nogę, dozna wstrząśnienia mózgu czy umrze, to sprawca takiego wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tego tytułu poszkodowanemu lub jego bliskim. Oczywiście, sprawca nie wypłaca tych pieniędzy z własnych zasobów. Pieniądze pochodzą z jego polisy. Szkody w mieniu to szkody związane ze zniszczeniem majątku poszkodowanego. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie samochód lub bagaż, to wówczas poszkodowany może oczekiwać od sprawcy wypadku rekompensaty za poniesione straty. Oczywiście, ta rekompensata również jest wypłacana z pieniędzy z odszkodowania. Odszkodowanie nie ma służyć temu, by na nim zarobić, ale by zminimalizować straty związane z doznanym wypadkiem.

Ile czasu ma poszkodowany na wnioskowanie o wypłatę?

Poszkodowany, który utracił swoje mienie lub utracił zdrowie w wypadku ma określony czas na wnioskowanie o wypłatę odszkodowania. Czas ten jest zróżnicowany zależnie od rodzaju ubezpieczenia i rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego. Zasadniczo, polisy na życie i zdrowie dają znacznie krótszy czas na wnioskowanie o wypłatę, natomiast polisy komunikacyjne oferują dłuższe okresy, a to powoduje, że nawet po wielu latach, poszkodowany może zawnioskować do towarzystwa ubezpieczeniowego o odszkodowanie, a jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W przypadku wypadków komunikacyjnych, zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi, poszkodowany ma nawet 20 lat na to, by wnioskować o wypłatę świadczenia. Dopiero po ponad dwudziestu latach od zdarzenia ubezpieczeniowego, wnioskowanie będzie nieskuteczne, ponieważ zdarzenie ulega przedawnieniu. Przy czym za rozpoczęcie biegu okresu dwudziestoletniego przyjmuje się moment wystąpienia szkody. Ponieważ wydłużenie okresu przedawnienia do lat dwudziestu zostało wprowadzone dopiero w roku 2007, przyjęto, że dotyczy to wyłącznie zdarzeń, które miały miejsce po 10.08.1997 roku. Wszystkie wcześniejsze zdarzenia nie były objęte ochroną i nie podlegały nowemu okresowi przedawnienia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty