Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - sprawdź możliwości

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - sprawdź możliwości

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje zobowiązania wobec osób ubezpieczonych. Odpowiada za zdarzenia, rekompensuje powstałe szkody, finansuje naprawy. Oczywiście, odpowiada wyłącznie za te zdarzenia, które zostały ujęte w polisie ubezpieczeniowej. Czasem jednak opinia poszkodowanego czy ubezpieczonego i opinia ubezpieczyciela nie są ze sobą spójne. Jeżeli klient nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela powinien się od niej odwołać.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Przyczyny niezgodności

Powody, dla których obydwie strony mogą mieć inne zdanie na temat danej sytuacji mogą być liczne. Klient może się na przykład nie zgodzić z wyceną szkody dokonaną przez ubezpieczyciela. Takie sytuacje się zdarzają i to dość powszechnie. Klient ma uszkodzone auto, chce je naprawić na oryginalnych częściach, chce to zrobić w sprawdzonym warsztacie, tymczasem towarzystwo wycenia szkodę znacznie taniej, a do zastosowania proponuje zamienniki. Czasem też wycena dotyczy zakresu szkody. Klient uważa, że szkoda jest znacznie bardziej rozległa niż w ocenie towarzystwa, które dostrzega znacznie mniejsze zniszczenia. To rodzi brak zgody i klient może się również od takiej decyzji odwołać, jeżeli jest w stanie swoją racje uzasadnić. Spory mogą również się pojawić na linii uznania szkody w ogóle. Otóż, towarzystwo ubezpieczeniowe może nie uznać swojej odpowiedzialności za daną szkodę. Powodem odmówienia może być nietrzeźwość kierującego, jego ewidentna wina, która może zostać potraktowana jako działanie celowe, które było ukierunkowane na spowodowanie szkody i uzyskanie odszkodowania. Może jednak być tak, że towarzystwo jest w błędzie. O ile kwestia spożycia alkoholu jest tu jednoznaczna, to w przypadku celowego działania, nie tak łatwo jest je udowodnić. Jeżeli więc nie uda się to zrobić towarzystwu, to nie może odmówić wypłaty odszkodowania. Gdy towarzystwo odmawia wypłaty podając powód, z którym ubezpieczony się nie zgadza, klient również w tej sytuacji ma prawo do napisania odwołania od decyzji i przedstawienia swoich racji.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy złożyć zgodnie z zasadami, jakie towarzystwo przyjęło dla tej procedury. Jeżeli ma być złożone wyłącznie pisemnie, tak należy zrobić. Jeżeli towarzystwo dopuszcza również inne formy, można z nich skorzystać. Warto poprosić towarzystwo o wydanie podstawy decyzji i dokumentów, na bazie których została podjęta. To ułatwi zakwestionowanie przesłanek, które doprowadziły do tej niezadowalającej decyzji. Oczywiście, trzeba mieć na podane argumenty kontrargumenty, które umie się odpowiednio udowodnić i udokumentować. Podważając opinię towarzystwa, warto mieć na to mocne dowody. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek rozpatrzeć każde złożone odwołanie. Żadne nie może pozostać bez odpowiedzi, która poprzedzona jest gruntowną analizą. Warto również pamiętać o obowiązujących terminach. Towarzystwo ustala konkretne terminy na ustosunkowanie się do jego pierwszej decyzji, czyli złożenie odwołania. Ustala również termin, w jakim odwołanie ma zostać rozpatrzone. Jeżeli go nie dotrzyma, zostaje ono uznane jako rozpatrzone zgodnie z wolą klienta. Szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi są duże. Towarzystwo nie zawsze podejmuje słuszne decyzje, ale w trosce o klienta wie, że warto się czasem przyznać do błędu i zadość uczynić woli osoby ubezpieczonej. To znacznie skuteczniejsze i bardziej opłacalne działanie niż upieranie się przy swojej pierwotnej decyzji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty