Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Opony zimowe - bez nich nie dostaniemy pieniędzy z AC?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Opony zimowe - bez nich nie dostaniemy pieniędzy z AC?

Autocasco nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a roczny koszt takiej polisy (zwłaszcza w przypadku nowych aut) bywa dość wysoki. Mimo tego, ubezpieczenia AC systematycznie zwiększają swoją popularność na polskim rynku. Wspomniane polisy okazują się szczególnie użyteczne, gdy uszkodzeń samochodu nie można naprawić przy pomocy innego ubezpieczenia (np. obowiązkowego OC sprawcy kolizji). Po pomoc z autocasco chętnie sięgają m.in. kierowcy, którzy na wskutek własnej nieostrożności zaliczyli zimową stłuczkę. Takie osoby powinny jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel może zainteresować się stanem ogumienia pojazdu (przed kolizją). Problemy pojawią się wtedy, gdy zakład ubezpieczeń uzna, że niewłaściwy stan lub rodzaj ogumienia był przejawem rażącego niedbalstwa kierowcy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczyciele są bardziej wymagający od Policji

Obiekcje towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące braku zimowych opon mogą mocno zdziwić kierowców, ponieważ w Polsce jak na razie nie obowiązuje wymóg stosowania odpowiedniego ogumienia podczas najchłodniejszej pory roku. Trudno ukryć, że pod tym względem nasz kraj dość mocno wyróżnia się na tle państw Unii Europejskiej. O powszechności wymagań związanych z oponami zimowymi, warto pamiętać podczas podróży do innych krajów Starego Kontynentu. Brak odpowiedniego ogumienia może się bowiem skończyć mandatem lub nawet odholowaniem samochodu. Jeżeli chodzi o Polskę, to w naszym kraju były już podejmowane próby wprowadzenia obowiązku zakładania opon zimowych. Wszystkie te inicjatywy (z różnych przyczyn) spaliły jednak na panewce. Dlatego ustawa prawo o ruchu drogowym (potocznie zwana „kodeksem drogowym”), wciąż nie przewiduje obowiązku stosowania specjalnych „gum” w czasie zimy. Wymogi dotyczące opon znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. To rozporządzenie wskazuje między innymi, że głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 1,6 milimetra, a opony znajdujące się na jednej osi, muszą posiadać identyczną konstrukcję. We wspomnianym akcie prawnym nie ma natomiast wzmianki o konieczności stosowania zimowego ogumienia.

Klauzula „rażącego niedbalstwa” jest popularna …

Ze względu na brak przepisów nakazujących używanie zimowego ogumienia, rodzimi kierowcy mogą zastanawiać się, czy zainteresowanie ubezpieczycieli rodzajem opon jest rzeczywiście uzasadnione. W tym kontekście trzeba pamiętać o różnicy pomiędzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnym autocasco (AC). W przypadku pierwszej polisy, mamy do czynienia z bardzo szczegółowym uregulowaniem zasad ochrony przez przepisy (ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych). Dobrowolność autocasco daje ubezpieczycielom o wiele większe możliwości w zakresie kształtowania warunków ochrony i kwestionowania prawa poszkodowanego do świadczenia finansowego. Oczywiście niedozwolone jest stosowanie klauzul rażąco naruszających interesy konsumenta (np. posiadacza polisy AC). Trzeba jednak pamiętać, że każda taka klauzula podlega indywidualnej ocenie sądu lub UOKiK-u. Wspomniana różnica pomiędzy obowiązkowymi i dobrowolnymi polisami komunikacyjnymi jest bardzo dobrze widoczna w kontekście opisywanego tematu opon zimowych. Obiekcje zakładów ubezpieczeń dotyczące braku odpowiedniego ogumienia podczas zimy, pojawiają się tylko na gruncie polis autocasco. Osoby analizujące ogólne warunki ochrony (tzw. OWU) ubezpieczeń autocasco nie znajdą tam wzmianki na temat zimowego ogumienia. W treści OWU zawsze można natomiast odszukać klauzulę „rażącego niedbalstwa”. Opiera się ona na artykule 827 paragraf 1 kodeksu cywilnego (KC). Zgodnie z tym przepisem KC, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli szkoda wyniknęła z rażącego niedbalstwa posiadacza polisy. Wyjątek od wspomnianej zasady może wynikać tylko z OWU danego ubezpieczenia lub kodeksowej zasady słuszności.

Zakup zimowych opon stanowi najlepszą opcję

Warto nadmienić, że negatywna decyzja ubezpieczyciela dotycząca wypłaty odszkodowania w kontekście braku zimowych opon i rażącego niedbalstwa, może stanowić podstawę do interwencji Rzecznika Finansowego. Jeżeli zaangażowanie Rzecznika Finansowego nie przyniesie skutku, a wartość szkód jest duża, to kierowca może rozważyć skierowanie sprawy na wokandę. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że w przypadku wyroków dotyczących braku opon zimowych jako rażącego niedbalstwa kierowcy, raczej nie ma stałej linii orzecznictwa. Dlatego wyrok sądu cywilnego może mocno odbiegać od oczekiwań posiadacza polisy autocasco. W obliczu wszystkich wymienionych okoliczności wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zakup opon zimowych i odpowiednio wczesne ich założenie. Taka decyzja, którą podejmuje coraz większa grupa polskich kierowców, wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i może uchronić posiadacza auta przed wzrostem składki OC na wskutek spowodowania szkody komunikacyjnej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty