Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym - jak je sporządzić?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Porówneo: Oświadczenie o zdarzeniu drogowym - jak je sporządzić?

Nie każda kolizja drogowa wymaga wzywania Policji. Jeżeli szkody są wyłącznie materialne i niewielkie, a osoby uczestniczące w wypadku doszły do porozumienia odnośnie odpowiedzialności, to interwencja stróżów prawa nie wydaje się konieczna. W takiej sytuacji, uczestnicy kolizji muszą jednak wypełnić specjalne oświadczenie. Wspomniany dokument jest bardzo ważny, ponieważ będzie on stanowił dowód kolizji drogowej i podstawę do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Niewłaściwie wypełnione lub niepełne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, może znacząco utrudnić likwidację szkód i wzbudzić podejrzenia ubezpieczyciela. Właśnie dlatego postanowiliśmy wytłumaczyć, jak powinien wyglądać opisywany dokument. Podajemy również inne informacje, które mogą przydać się po wypadku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czasem wizyta Policji jest lepszą opcją niż oświadczenie

W ramach wstępu, warto dokładnie wyjaśnić, kiedy wzywanie Policji do wypadku drogowego będzie niepotrzebne. Ta kwestia ma duże znaczenie w kontekście wspomnianego oświadczenia stron o zdarzeniu drogowym. Takie oświadczenie zastępuje bowiem notatkę policyjną, którą wypełniają funkcjonariusze i następnie przekazują ubezpieczycielowi sprawcy wypadku.

Zgodnie z generalną zasadą, interwencja Policji będzie niepotrzebna, jeżeli kolizja zakończyła się niewielkimi szkodami materialnymi. Przykład stanowi np. typowa szkoda parkingowa, której efektem jest wgnieciony błotnik lub uszkodzony zderzak. Ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje, że w przypadku kolizji zakończonej szkodami osobowymi (śmiercią lub zranieniem jakiejś osoby), interwencja Policji będzie nieodzowna. W takiej sytuacji, stróżów prawa trzeba wezwać razem z pogotowiem oraz strażą pożarną (oczywiście jeśli zachodzi konieczność interwencji strażaków). Pojawienie się policjantów na miejscu wypadku jest potrzebne również gdy:

  • strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii odpowiedzialności za kolizję
  • jeden z uczestników wypadku prawdopodobnie jest nietrzeźwy lub znajduje się pod wpływem narkotyków
  • uczestnik kolizji najprawdopodobniej nie posiada prawa jazdy i/lub ubezpieczenia OC
  • istnieje podejrzenie, że sprawca będzie chciał zbiec z miejsca wypadku
 Osoba poszkodowana w wypadku nie musi obawiać się, że wizyta policji znacząco wydłuży czas likwidacji szkody. W tym kontekście warto wspomnieć o funkcjonalności, którą niedawno udostępnił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki systemowi informatycznemu tej instytucji, notatki policyjne już po kilku minutach od ich wypełnienia i wysłania przez Internet są dostępne dla ubezpieczycieli. Takie rozwiązanie wykorzystywane przez wiodące polskie zakłady ubezpieczeń, znacząco przyspiesza proces likwidacji szkód komunikacyjnych.

Oświadczenie o wypadku można ściągnąć z Internetu

Z czysto teoretycznego punktu widzenia, uczestnicy wypadku drogowego mogą spisać wspólne oświadczenie o kolizji przy pomocy długopisu oraz kawałka papieru. Takie rozwiązanie ma jednak liczne wady. Chodzi nie tylko o ewentualne problemy z czytelnością i konieczność odręcznego sporządzenia dwóch egzemplarzy dokumentu. Warto pamiętać, że oświadczenie przygotowywane w prowizoryczny sposób (często pod presją czasu i nerwów), może nie zawierać wszystkich wymaganych informacji. W każdym oświadczeniu o kolizji drogowej (niezależnie od sposobu jego sporządzenia), trzeba uwzględnić następujące informacje:
  • dane pojazdów oraz uczestników wypadku
  • datę, dokładny czas i miejsce kolizji
  • informacje o ubezpieczycielu sprawcy wypadku i ubezpieczycielu poszkodowanego
  • personalia ewentualnych świadków
  • opis okoliczności wypadku i uszkodzeń pojazdów (dopuszczalne są rysunki)
  • podpisy obydwu kierowców
Wzór wspólnego oświadczenia o wypadku drogowym pobrany z wiarygodnej strony internetowej (np. witryny Rzecznika Finansowego), powinien zawierać wszystkie potrzebne informacje. Odpowiedni wzór warto wydrukować i wozić ze sobą w kilku egzemplarzach (co najmniej dwóch). Dzięki takiej przezorności, spisanie wspólnego oświadczenia będzie znacznie łatwiejsze.

Za granicą przyda się formularz w angielskiej wersji…

Warto zdawać sobie sprawę, że gotowy wzór oświadczenia o wypadku drogowym będzie bardzo przydatny również wtedy, gdy kolizja wydarzyła się za granicą. Ze względu na barierę językową, taki wzór powinien mieć angielską wersję. Oczywiście nie można zagwarantować, że uczestnik wypadku będący np. Francuzem, Niemcem lub Włochem, zna język angielski w wystarczającym stopniu. Takie prawdopodobieństwo wydaje się jednak znacznie większe niż w przypadku języka polskiego.

Odpowiedni formularz oświadczenia o wypadku drogowym w polskiej oraz angielskiej wersji językowej można pobrać między innymi ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Polacy posługujący się takim formularzem za granicą, przed złożeniem podpisu powinni sprawdzić, czy rozumieją wszystkie informacje podane przez drugiego kierowcę. W razie wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem będzie wezwanie lokalnej policji. Reguły dotyczące konieczności powiadamiania stróżów prawa o wypadku, mogą się różnić w poszczególnych krajach Europy. Zwykle mamy jednak do czynienia z zasadą, która zezwala na samodzielne załatwienie wszystkich formalności przez uczestników niewielkiej kolizji (niezakończonej szkodami osobowymi).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty