Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Przerejestrowanie samochodu - kto zapłaci ratę OC?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Przerejestrowanie samochodu - kto zapłaci ratę OC?

Przed 2016 r. zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC na raty nie był tak popularny jak obecnie. Wzrost zainteresowania ratalnymi płatnościami za OC można stosunkowo łatwo wytłumaczyć. W tym kontekście warto przypomnieć, że lata 2016 - 2017 przyniosły bardzo szybkie podwyżki kosztów obowiązkowego OC (nawet dwukrotne dla niektórych kierowców). Późniejsze obniżki cen OC (w 2018 r.) nie skompensowały tych wzrostów. Właśnie dlatego relatywnie dużo osób kupuje obowiązkowe ubezpieczenie OC na raty, aby uniknąć jednorazowego obciążenia budżetu domowego. Ze względu na tę sytuację, sprzedawane auta coraz częściej posiadają OC płatne w ratach. Postanowiliśmy wyjaśnić, czy osoby kupujące takie pojazdy odpowiadają za niezapłaconą część łącznej składki ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Polisa OC „przechodzi” na nabywcę niezależnie od formy płatności

Informacji dotyczących odpowiedzialności za ratalną składkę ubezpieczenia OC można szukać w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. Ten akt prawny reguluje bowiem wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem przymusowych polis dla kierowców. Obowiązujące przepisy wskazują, że ubezpieczenie OC jest nabywane razem z samochodem (niezależnie od sposobu płatności składki - tzn. ratalnego lub jednorazowego). Nowy właściciel auta może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę „odziedziczonego” ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wypowiedzenie jest szczególnie zalecane, jeżeli obecny kierowca będzie musiał dopłacić sporo do składki w ramach jej rekalkulacji. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy nowy właściciel auta posiada znacznie gorszą historię ubezpieczenia albo mniejsze doświadczenie „za kółkiem”. Warto dodać, że począwszy od 2012 r. obowiązują przepisy bardziej korzystne dla kierowców nabywających obowiązkową polisę OC razem z samochodem (niezależnie od sposobu jej opłacenia). Wedle poprzednich zasad, ubezpieczenie kupione razem z samochodem przedłużało się automatycznie (w razie jego niewypowiedzenia na czas), a kierowca będący nowym właścicielem pojazdu tylko przez pierwsze 30 dni od zakupu mógł zrezygnować z nabytej polisy.

Opłaca się jak najszybciej powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych udziela nam też innej wskazówki dotyczącej polis OC opłacanych w ratach. Wedle obecnych przepisów, osoba sprzedająca samochód powinna w ciągu 14 dni powiadomić ubezpieczyciela o dokonanej transakcji. Już od dnia sprzedaży, poprzedni właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone wcześniej użytkowanym pojazdem. Tym niemniej, warto się pośpieszyć i szybko złożyć ubezpieczycielowi odpowiednie zawiadomienie. Taka pisemna informacja o transakcji powinna uwzględniać imię oraz nazwisko prywatnego nabywcy auta, jego numer PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku firm kupujących samochód, trzeba podać ich dane rejestrowe (nazwę, REGON i siedzibę). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych informuje również, że poprzedni właściciel auta powinien przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu dowód zakupu ubezpieczenia OC. Informację o przekazaniu dowodu ubezpieczenia (oraz innych niezbędnych dokumentów) można uwzględnić w zawieranej umowie sprzedaży samochodu. Szybkie powiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu jest opłacalne, ponieważ nabywca razem ze zbywcą solidarnie odpowiada za składkę OC dotycząca okresu pomiędzy sprzedażą pojazdu i przekazaniem ubezpieczycielowi wspomnianej informacji o sprzedaży. Po przekazaniu zakładowi ubezpieczeń danych kupującego, odpowiedzialność za składkę OC dotyczącą całego pozostałego okresu ochrony będzie spoczywać już tylko na nabywcy samochodu. Warto jednak pamiętać, że poprzedni właściciel auta pomimo zbycia pojazdu nadal jest samodzielnie odpowiedzialny za składkę OC naliczoną do daty sprzedaży. Taka sytuacja oznacza, że sprzedaż samochodu nie uwolni dotychczasowego właściciela z obowiązku zapłaty zaległej części składki OC oraz ewentualnych odsetek. Warto również rozwinąć temat solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy pojazdu za składkę OC dotycząca okresu pomiędzy sprzedażą i powiadomieniem ubezpieczyciela o transakcji. Taka wspólna odpowiedzialność oznacza, że zakład ubezpieczeń wedle swojego uznania może domagać się zapłaty składki za dany okres od sprzedawcy lub nabywcy auta. Jedna z takich osób po uregulowaniu długu wobec ubezpieczyciela może domagać się pokrycia połowy poniesionych kosztów przez drugą odpowiedzialną osobę (tzn. sprzedawcę lub nabywcę samochodu). Trzeba pamiętać, że komplikacje związane ze wspólną odpowiedzialnością dwóch osób za część kosztu OC wystąpią tylko wtedy, gdy składka dotycząca danego okresu nie została wcześniej uregulowana przez poprzedniego właściciela auta. Wedle obowiązujących przepisów, taki wcześniejszy użytkownik samochodu może liczyć na proporcjonalny zwrot składki, jeżeli nabywca auta wypowie umowę OC przed zakończeniem okresu jej trwania.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty