Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Jak sprawdzić punkty karne online 2021?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Jak sprawdzić punkty karne online 2021?

Daw niej sprawdzanie punktów karnych było możliwe jedynie po odwiedzeniu właściwego komisariatu policji – konieczność osobistego stawiennictwa wiązała się ze stratą czasu, dlatego na taką wizytę decydowało się niewielu kierowców. Obecnie stan konta punktów karnych można sprawdzić nie wychodząc z domu na kilka sposobów – pozwala to łatwiej kontrolować ile punktów dzieli nas od utraty prawa jazdy gdy przydarzy się nam popełnienie wykroczenia drogowego i zwalnia z konieczności pamiętania kiedy wygasają punkty karne. Dowiedz się jak samemu sprawdzić punkty karne!

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Jak sprawdzić punkty karne przez internet?

Jak sprawdzić punkty karne w aplikacji w telefonie?

Tymczasowe punkty karne – od kiedy się aktywują?

Po jakim czasie wygasają punkty karne?

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Sprawdzanie punktów karnych na policji – czy warto?

Jak sprawdzić punkty karne przez internet?

**Sprawdzanie punktów karnych online **możliwe jest bezpłatnie na stronie obywatel.gov.pl – do wykonania tej czynności potrzeba profilu zaufanego.

Po wejściu na stronę obywatel.gov.pl klikamy sekcję “Kierowcy i pojazdy”, a następne w link “Sprawdź swoje punkty karne (usługa online)”. Niebieski przycisk “Sprawdź swoje punkty karne” na następnej stronie prowadzi nas do logowania profilem zaufanym przez e-mail lub system bankowy. Wniosek o dostęp do usługi należy potwierdzić autoryzując podpisem elektronicznym lub kodem autoryzacyjnym z aplikacji banku – po potwierdzeniu ukaże się nam strona z następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko

 • numer PESEL

 • liczba **aktywnych punktów karnych **(takich, za które przyjąłeś mandat) i czas do ich wygaśnięcia lub informacja, że na dany dzień nie ma cię w systemie punktowym \

 • liczba **tymczasowych punktów karnych **(takich, za które nie przyjąłeś mandatu i zostaną dopisane do twojego konta dopiero po wyroku sądu)

 • lista naruszeń prawa, za które nałożono aktywne punkty karne wraz ze szczegółowymi okolicznościami (data, miejsce, złamany przepis, pojazd, którym dokonano naruszenia)

 • link do pobrania dokumentu w PDF (ma on charakter jedynie informacyjny, nie jest dokumentem urzędowym)

Co oznacza informacja, że** nie ma cię w systemie punktowym**? Są trzy możliwości:

 • nie masz punktów karnych lub nie zostały one jeszcze wpisane do ewidencji prowadzonej przez policję
 • masz przekroczony limit 24 punktów karnych (20 punktów karnych — jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok)
 • nie masz uprawnień do prowadzenia pojazdów

Zazwyczaj zdobyte punkty są widoczne na koncie maksymalnie w ciągu kilku dni. W systemie nie są widoczne archiwalne punkty karne.

text

Jak sprawdzić punkty karne w aplikacji w telefonie?

Od grudnia 2020 pojawiły się nowe funkcjonalności **rządowej aplikacji mObywatel **– Ministerstwo Cyfryzacji wzbogaciło ją o sekcję mPrawo Jazdy, która pozwala sprawdzić stan posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów – widać w niej, które kategorie ma dany kierowca, kiedy usyskał uprawnienia i czy nie są zatrzymane lub zawieszone. Aplikacja dostępna na smartfony z systemami Android i iOS również wymaga jednokrotnego **logowania profilem zaufanym **– po potwierdzeniu tożsamości kolejne logowania odbywają się za pomocą hasła lub odcisku palca (biometrycznie).

Wraz z sekcją mPrawo Jazdy aplikacja automatycznie pobiera usługę Punkty karne, dostępną z menu głównego mObywatel. Wejście w tę sekcję skutkuje otrzymaniem takich samych informacji jak podczas korzystania z obywatel.gov.pl, jednak bez możliwości generowania pliku PDF ze stanem konta punktowego.

Karne punkty można sprawdzić z pomocą banku

W ramach wstępu warto wyjaśnić, że wprowadzona w 2017 r. możliwość sprawdzania liczby karnych punktów przez Internet, posiada walor typowo informacyjny. Komunikaty na temat liczby punktów karnych, które kierowca zobaczy online, po wydrukowaniu nie mają charakteru dokumentu urzędowego. To oznacza, że sąd lub urząd niekoniecznie musi je uznać jako wiarygodny dowód.

Pomimo wspomnianego ograniczenia, możliwość łatwego zweryfikowania liczby punktów karnych bez konieczności odwiedzenia komisariatu Policji, na pewno jest sporym ułatwieniem. Kierowca oczywiście może sprawdzić tylko informacje dotyczące liczby swoich własnych punktów karnych. Niemożliwe będzie zweryfikowanie informacji o drogowych przewinieniach innej osoby.

Sprawdzanie liczby punktów karnych przez Internet jest możliwe przy pomocy tzw. profilu zaufanego. Taki profil bardzo się przydaje podczas załatwiania różnych spraw urzędowych online (np. składania wniosku o dowód osobisty lub zakładania firmy). Jeden z wariantów utworzenia profilu zaufanego polega na wysłaniu wniosku przez Internet i zgłoszeniu się do punktu potwierdzającego (np. urzędu miasta, urzędu skarbowego, ZUS - u) z dowodem tożsamości.

Warto wiedzieć, że możliwe jest także inne, bardziej nowoczesne rozwiązanie. Profil zaufany całkowicie przez Internet mogą nam udostępnić niektóre banki. Mowa o następujących bankach i markach bankowych:

 • Alior Bank
 • Bank Pekao
 • EnveloBank
 • Inteligo
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Millennium Bank
 • PKO BP
 • Santander Bank Polska (dawny BZ WBK)
 • T - Mobile Usługi Bankowe

Klienci wymienionych powyżej banków, bezpłatnie sprawdzą liczbę punktów karnych po wejściu na stronę Obywatel.gov i zalogowaniu się do swojego profilu zaufanego poprzez bankowość internetową. Alternatywne rozwiązanie polega na logowaniu się przy pomocy profilu zaufanego, który został potwierdzony stacjonarnie (w urzędzie). Trzeci wariant jest związany z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Niewielu kierowców posiada taki certyfikat, który jest odpłatny i przeznaczony głównie dla firm.

text

Ewidencja zawiera wiele szczegółowych danych

Tak jak już wspomnieliśmy, internetowa ewidencja punktów karnych pełni funkcję czysto informacyjną. Pomimo tego ograniczenia, obecnie prezentuje ona wiele szczegółowych danych na temat popełnionych naruszeń przepisów drogowych. Warto dodać, że opisywany system oprócz potwierdzonych punktów karnych, podaje również punkty tymczasowe. Takie punkty pojawiają się w ewidencji, jeżeli kierowca nie zaakceptował mandatu, a jego sprawa czeka na rozstrzygniecie przez sąd.

W przypadku każdego przewinienia stwierdzonego przez Policję, system internetowy podaje m.in. jego datę i miejsce, rodzaj oraz liczbę otrzymanych punktów karnych. Kierowca może również dowiedzieć się więcej o pojeździe, który prowadził w momencie naruszenia przepisów. Internetowa ewidencja punktów karnych podaje bowiem markę, model i numer rejestracyjny takiego samochodu, motocykla lub motoroweru.

Najważniejsze informacje z opisywanego systemu można łatwo pobrać do pliku PDF i wydrukować. To ważna funkcja, mimo że użyteczność wydruku z liczbą punktów karnych jest ograniczona.

Tymczasowe punkty karne – od kiedy się aktywują?

Tymczasowe punkty karne (za wykroczenia, za które nie przyjąłeś mandatu), zostają aktywowane po wyroku sądu, jeśli potwierdzi on słuszność decyzji policjantów o stwierdzeniu wykroczenia i konieczności ukarania kierowcy. Data aktywacji punktów w systemie pokrywa się z datą sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie, a nie z datą wydania wyroku – oznacza to, że jeśli nie przyjąłeś mandatu, bo wiedziałeś, że wówczas doszłoby do przekroczenia limitu punktów karnych, i tak stracisz prawo jazdy w momencie wydania wyroku skazującego. Nie ma znaczenia gdy sąd wyda wyrok po dłuższym czasie, po którym zdobyte wcześniej punkty karne wygasły.

Ewentualne pomyłki trzeba zgłaszać policjantom

Każdy kierowca sprawdzający swoje punkty karne w trybie online powinien wiedzieć, że informacje prezentowane na serwisie Obywatel.gov pochodzą z systemu informatycznego Policji. Takie dane podlegają aktualizacji tylko raz dziennie (wcześnie rano). Właśnie dlatego może się okazać, że po kilku godzinach mandat nie został jeszcze wprowadzony do internetowej ewidencji. W takiej sytuacji najlepiej będzie po prostu poczekać do kolejnego dnia i wtedy zalogować się ponownie.

Jeżeli informacje o mandacie nadal nie zostaną wyświetlone albo będą błędne, to warto nawiązać kontakt z Policją i spróbować wyjaśnić sprawę na komisariacie. Może się bowiem okazać, że funkcjonariusz wprowadził błędne informacje podczas wystawiania mandatu.

Po jakim czasie wygasają punkty karne?

Punkty karne wygasają po roku od popełnienia wykroczenia – wyjątkiem jest sytuacja gdy przekroczysz 24 (lub 20 punktów gdy prawo jazdy posiadasz mniej niż rok). Wówczas twoje uprawnienia zostają zatrzymane aż do momentu, w którym zdasz ponowny egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i przejdziesz badanie psychologiczne.

Kierowcy z mniej niż rocznym stażem po przekroczeniu 20 punktów karnych zostają pozbawieni uprawnień **bez możliwości zdawania od razu ponownego egzaminu **– niezbędne będzie ponowne przerobienie całego kursu i przejście szkolenia dokładnie w takim samym zakresie, w jakim przechodzi je osoba bez uprawnień ubiegajaca się o pierwszy tego typu dokument.

Jeśli suma punktów aktywnych i tymczasowych przekracza powyższe limity, punkty aktywne mające więcej niż rok mogą być nadal widoczne w systemie.

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Jeśli sprawdziłeś punkty karne online lub w aplikacji i widzisz, że limit niebezpiecznie się zbliża, możesz zredukować 6 punktów karnych raz na 6 miesięcy, uczestnicząc w płatnym (w roku 2021 cena wynosi 350 złotych)** szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego**.

Sześciogodzinne zajęcia odbywające się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego obejmują spotkanie z psychologiem ruchu drogowego oraz doświadczonym policjantem drogówki, który w przemawiający do wyobraźni sposób prezentuje swoje doświadczenia zdobyte podczas usuwania skutków wypadków drogowych.

Ze szkolenia **nie można skorzystać gdy limit 24 punktów karnych został już przekroczony **oraz gdy kierowca ma prawo jazdy mniej niż rok.

Warto pamiętać, że nie możemy wybrać, za które wykroczenie punkty się redukują – skasowaniu ulega zawsze 6 najstarszych punktów karnych.

Sprawdzanie punktów karnych na policji – czy warto?

Mimo wygody sprawdzania punktów karnych przez internet lub aplikację mObywatel, wciąż istnieje klasyczne rozwiązanie – udanie się na najbliższą komendę policji. Z takiej możliwości warto skorzystać gdy:

 • nie posiadamy profilu zaufanego
 • potrzebujemy zaświadczenia o punktach karnych \

Zaświadczenie o punktach karnych, w przeciwieństwie do pliku PDF pobieranego z obywatel.gov.pl, ma moc dokumentu urzędowego. Może przydać się na przykład w sytuacji gdy pracodawca zażąda od nas informacji zanim powierzy nam służbowy samochód.

Zaświadczenie o punktach karnych **kosztuje 17 złotych **i jest wydawane w formie papierowej podczas **osobistego stawiennictwa **na komendzie, na którą należy oczywiście zabrać ważny dokument tożsamości. Samo sprawdzenie punktów na policji bez wydawania zaświadczenia jest bezpłatne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty