Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania

Zdarza się, że miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie stali się bardzo mobilni. Wielu kierowców staje przed dylematem, gdzie zarejestrować auto – na szczęście przepisy umożliwiają rejestrację samochodu poza miejscem zameldowania. Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie i jak zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Dlaczego warto zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania?

Istnieje kilka głównych powodów, dla których kierowcy decydują się na zarejestrowanie samochodu w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Jednym z nich są inne tablice rejestracyjne – dzięki nim inne osoby mogą łatwo zauważyć, że dany samochód zarejestrowany jest w innym mieście, czyli kierowca „nie pochodzi stąd". Choć z reguły mieszkańcy miast są otwarci na osoby, które przybyły do danej miejscowości w poszukiwaniu pracy, nadal dochodzi do aktów wandalizmu. Przykładem mogą być uszkodzenia samochodów, które mają inne tablice rejestracyjne. Z tego powodu wielu kierowców decyduje się na rejestrację samochodu poza miejscem zameldowania – czyli w miejscu aktualnego zamieszkania. Innym powodem może być duża odległość od miejsca zameldowania – w takim przypadku łatwiej jest zarejestrować auto w miejscu zamieszkania, niż jechać kilkaset kilometrów, aby tego dokonać.

Miejsce rejestracji auta – co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym: Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. W przepisie wyraźnie wskazane jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Według Kodeksu Cywilnego art. 25: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jak widać, obowiązujące przepisy są po stronie kierowców, którzy chcą zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania.

Jak zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania?

Aby zarejestrować samochód w aktualnym miejscu zamieszkania, należy udać się do wydziału komunikacyjnego w urzędzie miasta lub w urzędzie starostwa powiatowego. Niemal wszystkie formalności są takie same jak w przypadku rejestracji auta w miejscu zameldowania – należy dokonać rejestracji w ciągu 30 dni od zakupu auta i złożyć potrzebne dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, dokument tożsamości, dowód własności pojazdu, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny pojazdu (jeśli auto je posiada) oraz dowód wniesienia niezbędnych opłat. Jedyna różnica jest taka, że należy podać adres zamieszkania, a nie adres zameldowania. W każdym przypadku wniosek o rejestrację pojazdu poza miejscem zamieszkania rozpatrywany jest indywidualnie. W niektórych sytuacjach koniecznie może być udowodnienie, że dane miasto rzeczywiście jest miejscem zamieszkania kierowcy. Wystarczy jednak pokazać w urzędzie umowę najmu mieszkania, umowę o pracę lub deklarację PIT, z której wynika, że dany kierowca odprowadza podatki w Urzędzie Skarbowym w swoim mieście zamieszkania, aby auto mogło zostać zarejestrowane w obecnym miejscu zamieszkania.

Co zrobić w przypadku odmowy rejestracji pojazdu w miejscu zamieszkania?

Choć przepisy jasno wskazują, że kierowcy mają nie tylko prawo, ale nawet obowiązek zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, w rzeczywistości nadal pojawia się wiele problemów z dokonaniem formalności. Urzędnicy chętniej kierują się miejscem zameldowania danej osoby i zdarza się, że nie chcą rejestrować pojazdu ze względu na miejsce zamieszkania. Choć takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej, warto wiedzieć co zrobić, jeśli dojdzie do odmowy rejestracji samochodu poza miejscem zameldowania. Najprostszym rozwiązaniem jest powołanie się na obowiązujące przepisy podczas rozmowy z urzędnikiem. Być może zasięgnie on informacji u swojego przełożonego i okaże się, że rejestracja auta w miejscu zamieszkania jest możliwa. Jeśli to nie pomoże, można odwołać się od decyzji u kierownika wydziału komunikacji. W tym celu należy złożyć odwołanie w formie pisemnej, powołując się w nim na art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz na art. 25 Kodeksu Cywilnego. Jeśli i to nie pomoże, pozostaje skierować się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania – podsumowanie

Coraz więcej kierowców decyduje się na rejestrację samochodu w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, choć rozwiązanie to nadal budzi wiele kontrowersji. Warto wiedzieć, że przepisy jasno wskazują na możliwość dokonania rejestracji auta w miejscu zameldowania. Jest to istotny argument, na który warto powołać się w przypadku odmowy rejestracji auta w miejscu zamieszkania. Niemniej jednak, z uwagi na rosnącą mobilność ludzi, dokonanie rejestracji pojazdu w innym miejscu niż miejsce zameldowania jest coraz łatwiejsze.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty