Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Reklamacja naprawy w warsztacie samochodowym – do czego masz prawo?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Reklamacja naprawy w warsztacie samochodowym – do czego masz prawo?

Zostawiłeś pół pensji u mechanika, a mimo to auto wciąż nie działa tak, jak powinno? Masz prawo do reklamacji usługi warsztatowej i domagania się poprawy niezadowalających efektów pracy albo zwrotu pieniędzy. Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie dochodzić swoich praw u mechanika!

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Jaka umowa wiąże klienta z mechanikiem?

Z mechanikiem najczęściej dogadujemy się ustnie, jednak brak pisemnego potwierdzenia nie oznacza, że nie została zawarta wiążąca umowa. Stan prawny zlecenia naprawy mechanikowi reguluje **kodeks cywilny **– formalnie jest to umowa o dzieło lub umowa zlecenia najczęściej łączona z umową przechowania.

Taka kwalifikacja pozwala klientowi warsztatu na **odebranie samochodu z warsztatu **w sytuacji gdy rozpoczęcie naprawy się opóźnia lub gdy sposób naprawy jest inny niż uzgodniony wcześniej, a także rodzi **obowiązek naprawienia szkody przez mechanika **jeśli wynikła ona z jego winy – na przykład gdy wadliwie wymieniony rozrząd spowoduje poważną awarię silnika albo gdy auto klienta zostanie uszkodzone na placu przez pracownika warsztatu.

Kiedy mogę reklamować usługę w warsztacie?

Niektóre warsztaty udzielają na swoje usługi **gwarancji **– czas jej trwania określa sam usługodawca i najczęściej nie wynosi on więcej niż rok. Nie oznacza to, że gdy wykryjemy wadę po upływie 365 dni, jesteśmy pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw – kodeks cywilny uwzględnia też odpowiedzialność na zasadach rękojmi, w przypadku której okres ten jest wydłużony do 2 lat.

Oczywiście w interesie konsumenta jest **jak najszybsze zgłoszenie wykrytej wady **lub niesprawności – wówczas nie narażamy się na zarzut, że problemy wystąpiły na skutek niewłaściwej eksploatacji samochodu przez użytkownika. O wadzie powinniśmy poinformować mechanika w ciągu miesiąca.

W jakiej formie złożyć reklamację u mechanika?

Nawet jeśli wcześniej komunikowaliście się jedynie ustnie, bez fizycznych śladów kontaktu w postaci np. maili, spisanych umów, nagrań rozmów, reklamację u mechanika warto złożyć na piśmie, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Zadbaj o to, by w dokumencie znalazły się następujące informacje:

 • dane warsztatu
 • twoje dane
 • opis stwierdzonych usterek – objawy, dokumentacja fotograficzna
 • wyraźne żądanie, czego oczekujemy od mechanika
 • termin, w jakim warsztat powinien ustosunkować się do naszych żądań

Czego domagać się od mechanika przy reklamacji?

Gdy stwierdzimy, że auto po naprawie nie jest w pełni sprawne, możemy domagać się:

 • bezpłatnego dokonania poprawek przywracających auto do pełnej sprawności
 • obniżenia ceny
 • zwrotu pieniędzy z powodu odstąpienia od umowy wskutek wadliwego jej wykonania

Najczęściej stosowaną formą jest **poprawienie wadliwej naprawy **– warsztat powinien zrobić to bezpłatnie, chyba że doprowadzenie do stanu zgodnego z umową jest niemożliwe lub wymagałoby od mechanika poniesienia nadmiernych kosztów. Przy nieco starszych autach używanych należy pamiętać, że za skuteczne może zostać uznane doprowadzenie auta do stanu rozsądnego z uwzględnieniem jego wieku, a nie do stanu idealnego.

Kiedy mogę uzyskać zwrot pieniędzy od warsztatu?

Możliwa jest sytuacja, że niewystarczająca wiedza mechanika nie pozwala mu poradzić sobie ze skomplikowaną usterką lub utraciliśmy zaufanie co do kompetencji usługodawcy i nie chcemy, by kontynuował prace przy naszym samochodzie – wówczas lepiej **zażądać zwrotu pieniędzy **i odebrać auto.

To, czy uzyskamy pełny zwrot poniesionych kosztów, zależny będzie on tego, czy wada jest istotna czy nieistotna – jeśli nieskuteczna naprawa powoduje drobne niedogodności, na przykład w postaci wyświetlania kontrolki check engine, czasowego falowania obrotów czy sporadycznych problemów z zapłonem, najprawdopodobniej zostanie uznana za wadę nieistotną, gdyż użytkowanie auta jest możliwe w podstawowym zakresie. Takie objawy są podstawą do obniżenia ceny usługi, ale nie do zwrotu całości wpłaconych środków.

Za wadę istotną zostanie natomiast uznany stan, gdy po wykonaniu czynności naprawczych auto nadal nie nadaje się do wyjechania na ulicę: nie odpala, wyświetla czerwone kontrolki, znaczy drogę płynami eksploatacyjnymi. W takim przypadku warto wnioskować o oddanie całej sumy.

Jak udowodnić wadliwą naprawę mechanikowi?

Praktyką stosowaną przez nieuczciwych mechaników może być próba przerzucenia odpowiedzialności za wykrytą wadę na klienta, który jako laik nie ma możliwości rzetelnej oceny, na ile przyczynił się do wystąpienia usterki. W takich przypadkach przyda się opinia niezależnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego, który sporządzi stosowną dokumentację – koszt takiej opinii to przynajmniej kilkaset złotych, niemniej jednak w przypadku skomplikowanych napraw, opiewających na kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, może okazać się niewielki.

Jak spisać umowę z mechanikiem? Co w zamian?

Zakres zobowiązań dużo łatwiej udowodnić jeśli zadbamy o odpowiednią dokumentację przed naprawą – wiele warsztatów dysponuje systemami informatycznymi, dzięki którym już podczas przyjęcia auta do serwisu otrzymujemy potwierdzenie, na którym wyszczególnione są główne parametry zlecenia, to jest:

 • dane identyfikacyjne pojazdu (numer rejestracyjny, VIN, pojemność silnika)
 • dane warsztatu
 • dane właściciela pojazdu / zleceniodawcy naprawy
 • wstępny zakres prac

Taki dokument jest wystarczającą podstawą do udowodnienia powstania zobowiązania i zawarcia skutecznej umowy. Trzeba jednak pamiętać, że rzadko kiedy wyszczególnione są na nim orientacyjne koszty i czas naprawy, dlatego jeśli naprawdę zależy nam na tych parametrach, nalegajmy na podpisanie osobnej umowy zlecenia regulującej te kwestie. W praktyce mechanicy rzadko się na to godzą, albowiem zdają sobie sprawę, że podczas naprawy mogą wyniknąć dodatkowe usterki i nieprzewidziane koszty, a określając dokładny termin realizacji usługi nakładają na siebie niepotrzebną presję.

W ramach **dokumentacji przed naprawą **warto podnieść maskę i zrobić zdjęcia stanu auta przed oddaniem w ręce mechanika. Nie zaszkodzi też, jeśli oczywiście masz taką możliwość, na przekazanie auta fachowcowi przyjechać z kolegą, który w razie konieczności potwierdzi, że był świadkiem powierzenia pojazdu właśnie temu wykonawcy usługi.

Równie ważne jak potwierdzenie przyjęcia pojazdu jest **potwierdzenie odbioru pojazdu **oraz **potwierdzenie płatności **– w formie paragonu, kosztorysu czy choćby wyciągu z karty płatniczej.

Co zrobić gdy mechanik odmawia uznania reklamacji?

Jeśli po przedstawieniu stosownych dowodów i próbach polubownych negocjacji warsztat wciąż nie poczuwa się do odpowiedzialności za wadliwą naprawę, można spróbować zaangażować w sprawę miejscowego rzecznika konsumentów – miejskie lub powiatowe organy tego typu powołane są po to, by wspierać klientów w sprawach indywidualnych poprzez porady oraz zaangażowanie w działania natury prawnej.

Ostatecznym, choć nierzadko jedynym wyjściem w sprawach spornych, jest **wejście na drogę sądową **– niestety jest ono obarczone długim procesem dowodowym, kosztami sądowymi, poświęconym czasem oraz niepewnym wynikiem.

Poza zwrotem pieniędzy czy ponowną naprawą przed wymiarem sprawiedliwości można domagać się także odszkodowania kompensacyjnego, na przykład za utratę możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia, włącznie ze sportem i rozrywką. Co istotne, aby wystąpić z takim roszczeniem wcale nie musimy używać uwięzionego w warsztacie samochodu do celów służbowych czy dojazdów do pracy – jeśli udowodnimy, że wcześniej niemal codziennie jeździliśmy do znajomych, na basen, na spotkania towarzyskie czy do rodziny, a brak dostępu do auta znacząco nam to utrudnił (na przykład musieliśmy jeździć dwa razy dłużej z ciężką torbą komunikacją publiczną czy przez brak możliwości częstego odwiedzania przyjaciół nasze relacje uległy pogorszeniu).

Można również wystąpić o zwrot realnie poniesionych kosztów: na przykład opinii niezależnego rzeczoznawcy, którego nie zatrudnialibyśmy, gdyby warsztat wykonał usługę poprawnie i zgodnie ze sztuką lub wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy, gdyby okazało się, że bez auta naprawdę nie jesteśmy w stanie prowadzić dotychczasowego trybu życia – na przykład gdy mieszkamy w rejonie bez regularnej komunikacji publicznej czy pomagamy rodzicom lub dziadkom mieszkającymi kilkanaście kilometrów dalej, a dojazd do nich jest niezbędny do realizowania bieżącej opieki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty