Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Szkoda wyrządzona przez pasażera a OC

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Wyrządzenie szkody przez współpasażera

Ubezpieczenie OC samochodu to ubezpieczenie obowiązkowe, które wykupić musi każdy właściciel pojazdu, nawet jeżeli nie korzysta ze swojego auta zbyt często. Kwestię tego rodzaju ubezpieczenia regulują specjalne przepisy prawne, które ujednoliciły ubezpieczenie i pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W razie gdy kierowca spowoduje wypadek samochodowy, w którym inni uczestnicy ruchu zostaną poszkodowani czy to w postaci szkody na mieniu, czy też szkody osobowej, otrzymają oni odszkodowanie z ubezpieczenia OC kierowcy. A gdy do takiego zdarzenia dojdzie z winy pasażera? Jak wówczas kształtuje się ta sytuacja?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Odpowiedzialność pasażera za szkodę

Co do zasady pasażer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez siebie, gdy jest pasażerem danego pojazdu. Odpowiedzialność ponosi kierowca, ale wyłącznie wtedy, gdy to on jest sprawcą zdarzenia. Jeżeli jednak w czasie wysiadania z samochodu na parkingu pasażer zbyt mocno otworzy drzwi i tymi drzwiami uderzy w inny stojący samochód, to poszkodowanemu nie przysługuje wówczas odszkodowanie z ubezpieczenia OC. Jest to sytuacja z pewnością mało satysfakcjonująca dla poszkodowanego, ale tak to właśnie wygląda i tak kształtują się te zasady. Od tej reguły są jednak wyjątki i każde zdarzenie powinno być rozpatrywane indywidualnie właśnie ze względu na te odstępstwa.

Odpowiedzialność za szkodę, gdy pasażer posiada OC

Coraz częstszą praktyką jest kupowanie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. To polisa, która służy do rekompensowania szkód i zniszczeń wyrządzonych przez ubezpieczonego, w toku jego normalnego funkcjonowania, w toku jego normalnej działalności, niezwiązanej z pracą zawodową, ani podróżowaniem samochodem. Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne, że w razie właśnie zdarzenia, zniszczenia komuś przedmiotów materialnych, można zrekompensować tę stratę bez ponoszenia kosztów z własnej kieszeni. Gdy taki pasażer zniszczy samochód w czasie wysiadania z innego pojazdu, można więc oczekiwać od niego rekompensaty zniszczenia z posiadanej przez niego polisy OC w życiu prywatnym. Pasażer udostępnił kierowcy swoje auto, ale pozostaje jego właścicielem To druga sytuacja, która stanowi wyjątek w pociąganiu pasażera do odpowiedzialności za szkody. Jeżeli pasażer jedzie w samochodzie, którego jest właścicielem, to jako właściciel nadal odpowiada za wyrządzone szkody. Nie musi być jego kierowcą. Wystarczy fakt, że jest właścicielem, by już można było od niego egzekwować finansową odpowiedzialność z jego polisy.

Pasażer jest współwłaścicielem auta

Jeżeli pasażer jest współwłaścicielem pojazdu i wysiadając z tego pojazdu zniszczy inne auto, wówczas odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę również na nim spoczywa. Nie musi być więc kierowcą, by odpowiedzieć za dokonane przez siebie zniszczenia. Wystarczy, że będzie współwłaścicielem. Kierowcą zaś może być wówczas drugi współwłaściciel lub zupełnie inna osoba. To nie ma w tym momencie znaczenia.

Dokumenty w sprawie szkody wyrządzonej przez pasażera

Bardzo duże znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy mają dokumenty. Oświadczenie, sporządzone na miejscu zdarzenia przez strony czy też notatka policyjna, pozwolą z pewnością znacznie łatwiej rozwiązać sprawę i ustalić, kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania i czy w ogóle w takiej chwili może być ono wypłacone. Widać zatem wyraźnie, że szkoda spowodowana przez pasażera nie jest jednoznacznie pozbawiona odpowiedzialności. Ogromne znaczenie mają dodatkowe polisy osoby, która spowodowała szkodę, ale również fakt, czy jest ona właścicielem lub współwłaścicielem auta czy nie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty