Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ubezpieczenia internetowe dają 30 dni swobody

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Porówneo: Ubezpieczenia internetowe dają 30 dni swobody

Internet na razie nie jest najważniejszym kanałem dystrybucji ubezpieczeń na polskim rynku. Wydaje się on jednak najbardziej perspektywiczny. Rosnąca popularność ubezpieczeń internetowych wynika nie tylko z coraz większego przekonania naszych rodaków do zakupu produktów i usług online. W miarę upływu czasu, klienci polskich firm ubezpieczeniowych są bardziej świadomi zalet związanych z zakupem polis przez Internet. Chodzi nie tylko o wygodę oraz ewentualne rabaty lub promocje dostępne wyłącznie dla internautów. Duże znaczenie mają również specjalne regulacje prawne, dzięki którym ubezpieczenia kupowane przez Internet dają większą swobodę dotyczącą odstępowania od umowy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Przepisy pomagają nabywcom internetowych polis

Internetowy kanał dystrybucji różnych dóbr i usług jest mocno specyficzny. Właśnie dlatego wprowadza się specjalne przepisy, które obowiązują tylko w odniesieniu do sprzedaży online. Warto wiedzieć, że takie szczegółowe regulacje dotyczą również sprzedaży ubezpieczeń przez Internet. Zasady dystrybucji internetowych polis określa ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Wspomniany akt prawny przyznaje dodatkowe uprawnienia osobom kupującym przez Internet ubezpieczenie niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z powyższym, na bardziej preferencyjne zasady zakupu ubezpieczeń online nie mogą liczyć np. przedsiębiorcy nabywający polisy inne niż prywatne. Trzeba podkreślić, że ustawa o prawach konsumenta w przypadku ubezpieczeń kupowanych online przewiduje szczególnie korzystne warunki. Konsument może bowiem w ciągu kolejnych 30 dni zrezygnować z ubezpieczenia kupionego za pośrednictwem Internetu. Analogiczny termin na odstąpienie od umowy wynosi tylko 14 dni, jeżeli weźmiemy pod uwagę produkty finansowe inne niż polisy (np. kredyty oraz pożyczki). Konsumenci kupujący ubezpieczenia online powinni wiedzieć, że trzydziestodniowy termin odstąpienia zwykle jest naliczany od daty otrzymania przez nich informacji o zawarciu umowy. Do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczeniowej wystarczy nadanie odpowiedniego oświadczenia pocztą przed upływem 30 dni. Ubezpieczyciel sprzedający polisy online, nie powinien naliczać kosztów związanych z odstąpieniem konsumenta od umowy. Taka firma ubezpieczeniowa może jedynie zachować dla siebie część składki proporcjonalną do okresu faktycznie zapewnianej ochrony. Obniżka zwracanej składki nie jest możliwa, jeżeli ubezpieczyciel nie dopełnił obowiązków informacyjnych wobec klienta przy zawieraniu umowy przez Internet. Przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. przewidują też dodatkową sankcję dla ubezpieczyciela, który niewłaściwie informuje o usługach oferowanych online. Klient takiej nierzetelnej firmy ubezpieczeniowej może odstąpić od umowy nawet po upływie trzydziestodniowego terminu (bez podawania przyczyn swojej decyzji).

Z OC kupionego online zrezygnujemy o wiele łatwiej

Opisywane powyżej zasady odstępowania od umowy dotyczą zdecydowanej większości ubezpieczeń sprzedawanych przez Internet. Do nielicznych wyjątków należą między innymi polisy chroniące turystów lub ich bagaż przez okres krótszy niż 30 dni. Co ważne, możliwość łatwego odstąpienia od umowy (bez podawania przyczyny) w ciągu pierwszych 30 dni dotyczy także obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców. Jest to szczególnie istotna kwestia, bo ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mocno ogranicza możliwości pozbycia się OC komunikacyjnego. Osoby kupujące takie ubezpieczenie online, zyskują dodatkowy sposób na rezygnację z niechcianej polisy. Posiadacze OC zakupionego w tradycyjny sposób (np. u stacjonarnego agenta), mają do dyspozycji tylko standardowe warianty rozwiązania umowy ubezpieczenia (m.in. po zakupie drugiej polisy OC na miejsce automatycznie przedłużonej umowy). Swoboda związana z możliwością łatwego odstąpienia od umowy ma znaczenie nie tylko dla nabywców obowiązkowych polis komunikacyjnych. W tym kontekście warto zdawać sobie sprawę, że ogólne przepisy dość znacząco ograniczają możliwość rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Posiadacze polis kupionych poza tzw. kanałem direct (Internet oraz telefon), muszą brać pod uwagę artykuł 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego (KC). Ten przepis daje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, jeżeli przewidywany okres ochrony dla takiej polisy przekraczał 6 miesięcy. W przypadku umowy na ponad pół roku, konsumenci mają 30 dni na odstąpienie. Analogiczny termin dotyczący przedsiębiorców wynosi zaledwie 7 dni. Co ważne, artykuł 812 KC w ogóle nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych (w tym również polis OC dla kierowców). Osoby kupujące prywatne ubezpieczenia przez Internet, nie muszą zwracać uwagi na wspomniany artykuł 812 kodeksu cywilnego. W przypadku polis sprzedawanych online, zastosowanie mają bowiem bardziej korzystne przepisy z ustawy o prawach konsumenta. Te regulacje dają 30 dni na łatwą rezygnację z ubezpieczenia nawet wtedy, gdy umowny okres ochrony nie przekracza 6 miesięcy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty