Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ubezpieczenia komunikacyjne - podobieństwa i różnice ofert

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Ubezpieczenia komunikacyjne - podobieństwa i różnice ofert

Ubezpieczenia komunikacyjne to bardzo złożona oferta różnorodnych produktów ubezpieczeniowych, które można dowolnie składać, zestawiać i komponować, by zyskać jednolitą polisę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań każdego klienta. Warto również wiedzieć, że ubezpieczenia komunikacyjne to też bardzo duża różnorodność ofert. Każde towarzystwo, które oferuje produkty z tej grupy ubezpieczeń stara się zaproponować od siebie coś indywidualnego, wyjątkowego, by wyróżnić się na tle swojej konkurencji. Na czym polegają te podobieństwa i różnice? Warto się temu nieco przyjrzeć.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Podobieństwa w ofercie

Wszystkie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych zawierają w swojej podstawie obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. To baza, na której można budować pozostałe, dodatkowe opcje. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, wszystkie oferują również dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie auto casco. Większość towarzystw oferuje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. Ostatnim wspólnym elementem jest szeroki zakres różnorodnych ubezpieczeń specyficznych, które obejmują bardzo sprecyzowany zakres ochrony. Jednakże, każde towarzystwo specjalizuje się w nieco innej ofercie. Naturalnie, propozycje mogą się powtarzać, mogą się pojawiać w podobnym kształcie u różnych towarzystw, są jednak dość specyficzne i jako podobieństwo można je ująć wyłącznie jako „umowy dodatkowe”.

Różnice w ofercie

Najważniejszą różnicą, jaką można dostrzec w ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych jest ich cena. Niejednokrotnie, składka za taką samą polisę różni się nawet o 30% - 40%. To nie są małe wartości, szczególnie, jeżeli uwzględnione zostanie to, że zakres ochrony jest dokładnie taki lub bardzo zbliżony. Zniżki to drugi aspekt, który stanowi różnice dzielące towarzystwa. Może się bowiem zdarzyć tak, że w jednym towarzystwie zostanie przyznana zniżka na poziomie 5% w drugim na poziomie 7%, a trzecie przyzna jeszcze zniżkę 15%. To ogromne różnice, które również wpływają na cenę. Kolejną różnicę, na którą należy zwrócić uwagę stanowi tutaj zakres ubezpieczenia assistance. Generalnie, wszystkie towarzystwa już oferują takie wsparcie. Jednakże, nie wszystkie w takim samym zakresie. Czasem wyłączone jest auto zastępcze, czasem holowanie, a czasem pomoc na miejscu kolizji. Właśnie dlatego przed ostatecznym podjęciem decyzji warto się dobrze zapoznać z oferowanym zakresem usług. Oferta umów dodatkowych to największa różnica, jaka dzieli towarzystwa. W jednym można bowiem otrzymać bardzo ciekawe ubezpieczenie opon lub szyb. Inne proponuje bardzo korzystną opcję ochrony zniżek. To, na co się zdecydować zależy w dużej mierze od tego, jakie są oczekiwania, potrzeby i wymagania każdego klienta indywidualnie. Przeczytaj więcej: Assistance, czyli ubezpieczenie komunikacyjne – krok po kroku Nie dla każdego opony są ważne i nie dla każdego ważna jest ochrona zniżek. Właśnie dlatego tak różnorodna oferta to doskonała sytuacja dla klientów. Mogą wybrać dokładnie to, czego potrzebują. Podobieństwa i różnice w ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych to nie tylko przejaw rozwijającego się rynku i konkurencyjności firm. To również przejaw tego, że firmy coraz bardziej zwracają uwagę na swoich klientów i starają się zaspokoić ich potrzeby i oczekiwania.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty